Sygedagpenge. Ankestyrelsens principafg√łrelse D-15-07 af 9. juni 2006 om frav√¶r p√• grund af l√¶geunders√łgelser.

Vist 74 gange.

Ankestyrelsens principafg√łrelse D-15-07 af 9. juni 2006 (KEN nr 11170 af 02/11/2007) om frav√¶r til unders√łgelserne med et behandlingssigte p√• grund af helbredsproblemer giver ret til sygedagpenge.

* * *
Resume:
Der var ret til sygedagpenge p√• dage med frav√¶r p√• grund af ambulant unders√łgelse, idet unders√łgelsen skyldtes helbredsproblemer og havde et behandlingssigte.

Love:
Lov om sygedagpenge Рlov nr. 563 af 9. juni 2006 Р§ 7, stk. 1. [1]

Sagsfremstilling:
Ans√łger, som modtog arbejdsl√łshedsdagpenge som ledig, skulle til ambulant unders√łgelse p√• hospital to dage. Arbejdsl√łshedskassen vejledte hende om, at hun skulle sygemelde sig hos kommunen og ikke ville have ret til arbejdsl√łshedsdagpenge.
Kommunen traf afg√łrelse om, at ans√łger ikke havde ret til sygedagpenge for dagene, da frav√¶r p√• grund af unders√łgelser ikke gav ret til sygedagpenge. Kommunen henviste til dagpengelovens ¬ß 7.

Besk√¶ftigelsesanken√¶vnet fandt ikke, at ans√łger havde ret til sygedagpenge for de n√¶vnte dage.

N√¶vnet lagde ved afg√łrelsen v√¶gt p√•, at der ikke var hjemmel i lov om sygedagpenge til, at en kommune kunne udbetale sygedagpenge i anledning af, at en person var til unders√łgelse p√• et sygehus.

Sagen blev behandlet i principielt m√łde med henblik p√• afklaring af, om frav√¶r p√• grund af unders√łgelser p√• hospital var uarbejdsdygtighed i dagpengelovens forstand.

Afg√łrelse:
Ans√łger havde ret til sygedagpenge de to frav√¶rsdage.

Begrundelsen for afg√łrelsen var, at ans√łgers frav√¶r de to dage var betinget af helbredsproblemer, og at unders√łgelserne havde et behandlingssigte.

Ankestyrelsens Besk√¶ftigelsesudvalg lagde v√¶gt p√• en mange√•rig praksis, hvorefter uarbejdsdygtighed p√• grund af sygdom var et relativt bredt begreb, der omfattede tilf√¶lde, hvor den p√•g√¶ldende ikke var egentlig syg, men frav√¶rende p√• grund af eksempelvis l√¶geunders√łgelser. Denne praksis m√•tte anses for u√¶ndret trods mange lov√¶ndringer.

Besk√¶ftigelsesudvalget √¶ndrede s√•ledes besk√¶ftigelsesanken√¶vnets afg√łrelse.

* * *
Principafg√łrelsen hos Retsinformation.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Lov om sygedagpenge Рlov nr. 563 af 9. juni 2006 Р§ 7, stk. 1.
    Sygedagpengeloven er siden 2006 ændret flere gange, men § 7, stk. 1 har uændret denne formulering:
    Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig p√• grund af egen sygdom. Afg√łrelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker p√• grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning p√• den sygemeldtes arbejdsevne.