B 120. Beslutningsforslag af 16. april 2013 om at underskrive og ratificere Europarådets konvention om vold mod kvinder. Bortfaldt.

Vist 88 gange.
Beslutningsforslag B 120 РSamling: 2012-13 Рfremsat den 16. april 2013 af Nikolaj Villumsen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Pernille Skipper (EL) om at underskrive og ratificere Europarådets konvention РCM(2011)49 Рom vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Forslaget:

Forslag til folketingsbeslutning
om at underskrive og ratificere Europarådets konvention om vold mod kvinder

Folketinget pålægger regeringen at underskrive Europarådets konvention om vold mod kvinder inden udgangen af Folketingsåret 2012-2013. Endvidere pålægges regeringen at ratificere konventionen inden udgangen af 2013.

Bemærkninger til forslaget

Danmark har endnu ikke underskrevet Europar√•dets konvention om forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder. Dette til trods for at Europar√•dets Ministerkomit√© tilbage i april 2011 vedtog konventionen, og at konventionen siden maj 2011 har v√¶ret √•ben for ratificering. Der har s√•ledes v√¶ret rigelig tid til at unders√łge eventuelle implementeringsvanskeligheder i forhold til dansk lovgivning. 18 europ√¶iske lande har allerede underskrevet konventionen, inklusiv en r√¶kke af de lande, som vi i Danmark normalt sammenligner os med, deriblandt Norge, Sverige, England, Frankrig og Tyskland.

If√łlge sk√łn fra FN er cirka 100 millioner europ√¶iske kvinder udsat for vold i hjemmet, omtrent 28.000 af dem bor i Danmark. Konventionen er ganske enest√•ende, idet der er tale om et internationalt og juridisk bindende instrument til at forebygge vold, beskytte ofrene og s√¶tte en stopper for gerningsm√¶ndenes straffrihed. Konventionen kan derfor blive et vigtigt redskab til beskyttelse af disse ofre og fremme af retssikkerheden i medlemsstaterne, s√•ledes ogs√• i Danmark, s√•fremt konventionen bliver underskrevet og ratificeret.

Justitsministeren lovede tilbage i marts 2012 over for Kvinder√•det, at man i l√łbet af for√•ret 2012 ville have en afklaring af, hvilke lov√¶ndringer der er n√łdvendige, hvis Danmark skal tiltr√¶de konventionen. Nu ‚Äď et √•r senere ‚Äď lyder der fortsat samme svar: F√łrst inden sommer vil der foreligge et resultat af unders√łgelsen af eventuelle lov√¶ndringer, jf. LIU alm. del ‚Äď svar p√• spm. 40. At der skal g√• over 2 √•r, hvor Danmark har forholdt sig passivt til konventionen, vidner om, at arbejdet ikke prioriteres, og at Danmark mister terr√¶n i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, n√•r det g√¶lder kvinders rettigheder. Det st√•r ogs√• i skarp kontrast til, at to fremtr√¶dende radikale folketingsmedlemmer i marts 2012 udtalte, at det er ¬Ľb√•de pinligt og uansvarligt¬ę, at Danmark ikke har underskrevet konventionen, og at der skal rettes op p√• dette, jf. artiklen ¬ĽDebat: Vi svigter voldsramte kvinder¬ę, Berlingske Tidende den 31. marts 2012. Beslutningsforslaget p√•l√¶gger derfor regeringen at s√¶tte handling bag ordene og leve op til Danmarks forpligtelser ved at underskrive og ratificere Europar√•dets konvention om vold mod kvinder.

Folketingets journal vedr√łrende beslutningsforslaget.
Beslutningsforslaget i pdf-format.
Baggrundsmateriale i relation til beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside.