B 142. Bilag 3. Spgsm. 26. Erwin Maria Jöhnks skr. 29. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. til min. 11. juni 2007. Svar 27. september 2007.

Vist 271 gange.
Erwin Maria J√∂hnk sendte mig tirsdag den 29. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse, som han oplyste, at han havde sendt til, at hun har sendt nedenst√•ende til Sundhedsudvalget og Lissa Mathisen (S), som f√łlge af min opfordring om at kontakte Sundhedsudvalget i anledning af det fremsatte beslutningsforslag ‚Äď B 142 ‚Äď om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder.
Tina Thranesen.

Sundhedsudvalget bad den 11. juni 2007 i sp√łrgsm√•l nr. 26 til indenrigs- og sundhedsministeren, Lars L√łkke Rasmussen, denne om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007.

Indhold
Henvendelsen fra Erwin Maria Jöhnk i sin helhed
Sp√łrgsm√•l nr. 26 af 31. juni 2007 til indenrigs- og sundhedsministeren
var den 27. september 20074 fra ministeren på spgsm. nr. 26
Kildehenvisninger

* * *
[Til top] Til Sundhedsudvalget og Lissa Mathisen (S)

Vivild den 29. maj 2007

Kommentar til B 142 med henblik p√• transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder med hensyn til navneskift til det modsatte k√łn end det man er f√łdt med.
Det er meget bet√¶nkeligt, at det kun er med baggrund i sexologisk kliniks diagnose som transseksuel at transk√łnnede kan f√• lov til at skifte navn.

Sexologisk klinik (SK) stiller kun en diagnose, n√•r ans√łgeren √łnsker hele operationsforl√łbet. SK stiller ingen diagnose p√• transseksualitet, da de mener at s√• har man sagt at de egnet til en operation.

Der g√•r, transk√łnnede til samtaler i ca. 2¬Ĺ √•r med ca. 22 samtaler uden at der blevet stilet en diagnose eller behandling plan for den enkelte. Dette undrer mig meget n√•r jeg dengang i 1985 da jeg selv startede p√• k√łnsskifte proces kunne den behandlende l√¶ge godt vurdere mig til at v√¶re transseksuel og at et k√łnsskifte ville v√¶re det rigtige for mig efter 3 samtaler.

I dag kan man ikke eller vil ikke stille en diagnose eller behandlingsplan efter 2¬Ĺ √•r. Derfor mener jeg det er urealistisk at foresl√• at SK skal vurdere om en person er transseksuel og gerne m√• skifte fornavnet ud s√• det svare til ans√łgerens fremtr√¶den og levevis uden at ans√łgeren indirekte bliver tvunget til at f√• fortaget operationerne. Jeg har kun h√łrt om nogle ganske f√• sager hvor SK er g√•et med til et fornavns skifte og erkl√¶ret som transseksuel prim√¶rt pga af en h√łj alder.

Jeg vil mene at det bedste ville, at droppe formynderiet overfor voksne myndige mennesker. Der findes i alt 11.981 navne som er fordelt p√• f√łlgende m√•de: 4882 drenge- og 7029 pigenavne imellem dem er de 112 navne som er n√¶sten k√łnsneutrale 112 navne som findes p√• b√•de pige og drenge listen og staves n√łjagtig ens. Lad disse navne v√¶re til for for√¶lder som skal navngive deres b√łrn.

Men voksne myndige menneske må have ret til at vælge og kalde sig hvad de vil, det bliver deres problem hvis de vælger et for fantasi fuldt navn.

Jeg mener at man burde kalde sig med et fornavn som man vil og have en enkelt fortrydelse mod mindre gebyr, skulle der v√¶re nogle f√• som √łnsker at skifte fornavn op til flere gange m√• de betale ved kasse 1 et betydeligt st√łrre bel√łb.

Lad dog fornuften r√•de her og ikke formynderiet, uvidenheden og ber√łringsangsten.

Kommentar til B 142… at myndige mennesker – efter grundig vejledning og r√•dgivning om konsekvenserne – selv afg√łr, om de vil gennemg√• en k√łnsskifteoperation, og at samfundet stiller denne mulighed til r√•dighed for borgerne.
Med hensyn til at selv at bestemme operationer eller ej kommer f√łrst p√• tale efter en l√¶ngere tids samtaler med relevante behandlere og hormonbehandling, det m√• aldrig v√¶re s√•dan som man kan opfatte det i dag at n√•r diagnosen er stillet som transseksuel at s√• skal man ogs√• gennemf√łre det operative indgreb en form for “tvang”, efter min personlige mening. Mange vil kunne f√• et godt liv et liv i harmoni med sig selv blot ved at f√• lov til at have et navn som tilh√łrer til modsatte k√łn og hormonbehandling og lever som det det k√łn man f√łler sig som. For en del af dem vil en operation nok kommer p√• tale p√• et meget senere tidspunkt, f√łrst og fremmest drejer det sig om at f√• et godt liv og hav en god livskvalitet.

Et lille uddrag af The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association’s (HBIGDA) som I dag hedder World Professional Association for Transgender Health (WPATH) Standards of Care (SOC) Citaterne er fra den danske oversatte udgave som f√łlger med som pdf fil:

Behandlingens overordnede målsætning
Den generelle m√•ls√¶tning med psykoterapeutisk, endokrin, eller kirurgisk behandling af personer med k√łnsidentitets problemer er at maksimere personens psykiske velv√¶re og muligheder for selvrealisation.” fra SOC februar 2001

√ėnsker man at tage til udlandet for at blive opereret der, kr√¶ves der fra l√¶ger en i udlandet en l√¶gelig erkl√¶ring om hvorvidt man er egnet til det s√•dan et indgreb

Der stilles f√łlgende krav for at kunne behandle transk√łnnede: uddrag af SOC

Behandlernes 10 opgaver
De tilbagevendende opgaver for de behandlere som besk√¶ftiger sig med patienter med k√łnsidentitets problemer vil v√¶re:
 1. At stille en pr√¶cis diagnose over patientens k√łnsidentitets problemer.
 2. At stille en pr√¶cis diagnose over patientens psykiske f√łlgelidelse og s√łrge for disses n√łdvendige behandling.
 3. At r√•dgive patienten om behandlings-muligheder og disses f√łlgevirkninger.
 4. At involvere sig i psykoterapi
 5. At sikre sig patientens egnethed og parathed for hormonel og kirurgisk terapi
 6. At foretage formelle indstillinger til medicinske og kirurgiske kolleger.
 7. At dokumentere patientens relevante historie i en skriftlig indstilling.
 8. At indgå kollegialt i en professionel behandlergruppe
 9. At vejlede omverdenen om k√łnsidentitets problemer
 10. At lave opf√łlgende arbejde for tidligere patienter med k√łnsidentitets problemer.

Voksen specialisten
Den professionelle behandler som besk√¶ftiger sig med k√łnsidentitets problemer hos voksne m√• som grundlag have almindelig l√¶gelig kompetence indenfor diagnosticering og behandling af mentale og emotionelle uregelm√¶ssigheder.

Klinisk erfaring kan forekomme indenfor alle relevante discipliner, f. eks. psykologi, psykiatri, socialt arbejde r√•dgivning eller pleje. F√łlgende anbefales som minimums krav til special kompetence indenfor omr√•det k√łnsidentitets problemer:
 1. Doktorgrad eller tilsvarende i adfærds videnskab. [Oversætters bemærkning: Den oprindelige tekst tager sit udgangspunkt i amerikanske forhold. Direkte oversættelse vil være meningsforstyrrende og er derfor udeladt, hvorfor tilnærmelse til danske forhold er foretaget]
 2. S√¶rlig uddannelse og kompetence indenfor DSM-4/ICD-10 k√łnsidentitets problemer p√• avanceret niveau.
 3. Dokumenteret uddannelse og praktisk erfaring i psykoterapi
 4. L√łbende uddannelse i behandlingen af k√łnsidentitets problemer. Denne skal inkludere deltagelse i professionelle konferencer, arbejdsgrupper, seminarer og deltagelse i forskning relateret til emner omkring k√łnsidentitetsproblemer”

Jeg mener derfor der mange flere der har kompetence til at vurdere hvorvidt en person er transseksuel eller ej. Udredningen og hj√¶lp til transk√łnnede burde kunne foreg√• flere steder i landet i ikke kun p√• Sexologisk klinik i HS, dog selve de operative indgreb m√• fortages et sted eller et andet sted hvor ekspertisen p√• det operative omr√•de er bedre.

Kommentar til B 142 :..at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken k√łnsidentitet deres cpr-nummer og pas skal udtrykke
Der findes faktisk i dag mulighed for at tilf√łje en tredje rubrik i passet i forbindelse med k√łnsangivelse, men den bliver ikke brugt, hvorfor ikke det?

Ang. cpr-nummer s√• burde man i det mindste sl√łjfe Hr. Fru. Frk. i skrivelser fra det offentlige det ville lette en hel del.

Hvordan har man kunnet skelne mellem en mand og kvinde til indkaldes til milit√¶ret f√łr 1969?

Med venlig hilsen

Erwin Maria Jöhnk
Gender Pioneer – konsulent i transgender
WPATH member http://wpath.org

Erwin Maria Jöhnk
Langgade 23
Vivild
8961 Allingåbro
tlf: +45 30202650

* * *
[Til top] Sp√łrgsm√•l nr. 26
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 29. maj 2007 fra Erwin Maria J√∂nck, jf. B 142‚Äď bilag 3.

[Til top] Svar p√• sp√łrgsm√•l nr. 26
Erwin Maria J√∂nck giver i henvendelsen udtryk for sin st√łtte til, at myndige mennesker frit skal kunne v√¶lge fornavn og rejser sp√łrgsm√•l om, hvorfor der ikke er mulighed for at benytte en k√łnsneutral betegnelse i pas. Jeg kan om regeringens holdning hertil henvise til min tale ved 1. behandlingen af beslutningsforslag nr. B 142.

Erwin Maria J√∂nck mener endvidere bl.a., at de operative indgreb i forbindelse med k√łnsskifteoperationer b√łr foretages steder med en h√łjere ekspertise. Jeg kan i den forbindelse henvise til min besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 29 (alm. del ‚Äď B 142), hvortil Sundhedsstyrelsen har oplyst, at sp√łrgsm√•let om den fremtidige tilrettel√¶ggelse heraf vil indg√• i Sundhedsstyrelsens overvejelser vedr√łrende specialeplanl√¶gning p√• omr√•det, idet Sundhedsstyrelsen
finder, at samarbejdet mellem landsfunktionerne og et h√łjt specialiseret internationalt center vil v√¶re en naturlig del af en s√•dan funktion.

Erwin Maria J√∂nck giver desuden udtryk for, at en person, der er meddelt tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, kan opleve at v√¶re tvunget til at gennemg√• de operative indgreb. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at det f√łlger af sundhedslovens regler, at ingen behandling m√• indledes uden patientens samtykke, og at patienten p√• ethvert tidspunkt under behandlingen kan tilbagekalde sit samtykke. Disse regler g√¶lder naturligvis ogs√• for patienter, der har f√•et tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

Lars L√łkke Rasmussen.

* * *
[Til top] Kildehenvisninger
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen – bilag 3.
Henvendelsen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.