B 142. Spgsm. 10 den 24. maj 2007 om gennemsnitstiden for behandling af transseksuelle pĂĽ Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.

Vist 617 gange.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmĂĽl nr. 10 – Alm. del Samling: 2006-07 – om gennemsnitstiden for behandling af transseksuelle pĂĽ Sexologisk Klinik, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007.

Spørgsmül
Hvad er gennemsnitstiden for behandling af transseksuelle pĂĽ Rigshospitalets Sexologiske Klinik?

Svar
Jeg kan indledningsvis oplyse, at det følger af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10077 af 27. november 2006 om kastration med henblik pü kønsskifte, at det observationsforløb, ansøgeren skal gennemgü pü Sexologisk Klinik, sÌdvanligvis vil strÌkke sig over mindst 2 ür.

Rigshospitalets sexologiske klinik har til brug for besvarelsen oplyst, at klinikken ikke har udregnet en gennemsnitlig behandlingstid, og at det vil vĂŚre vanskeligt at foretage en sĂĽdan beregning, idet mange forhold kan forlĂŚnge den samlede behandlingstid.

Rigshospitalets sexologiske klinik har i den forbindelse oplyst, at det bl.a. kan forlÌnge behandlingstiden, at patienten vÌlger at afbryde kontakten med klinikken i kortere eller lÌngere tid, og at der kan gü flere müneder til ür, før en patient beslutter sig for at leve fuldtids som det ønskede køn. Det kan endvidere bl.a. forlÌnge behandlingstiden, at patienten kan have en overvÌgt, der umuliggør mastektomi (fjernelse af brysterne), før vÌgttab har fundet sted. Rigshospitalet har i den forbindelse oplyst, at kønsskifteoperation først gennemføres, nür man i en periode har kunnet observere, hvorledes patienten reagerer pü fjernelse af brysterne.

Lars Løkke Rasmussen

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.