B 142. Spgsm. 9 den 24. maj 2007 om hvilken rolle lederen af Sexologisk klinik spiller. Svar 27. juni 2007.

Vist 654 gange.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmĂĽl nr. 9 – Alm. del Samling: 2006-07 – om hvilken rolle lederen af Sexologisk Klinik spiller, om hun skal varetager patienternes interesse eller overbevise transseksuelle om, at de ikke er transseksuelle, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. juni 2007.

Spørgsmül
Hvilken rolle har lederen af Sexologisk Klinik, ifølge ministeren? Det ønskes oplyst, om lederen af Sexologisk Klinik er ansat for at varetage patienternes interesser f.eks. i sager om kønsskifte, eller om det er klinikkens opgave at overbevise f.eks. transseksuelle om, at de ikke er transseksuelle? Er det lederen af Sexologisk Kliniks opgave at tage hensyn til, om en eventuel tilladelse til Ên person om at fü en kønsskifteoperation vil medføre øget tilstrømning af patienter med samme interesser?

Svar
Det er Region Hovedstadens kompetence at fastlĂŚgge stillingsbeskrivelsen for lederen af Sexologisk Klinik pĂĽ Rigshospitalet. Jeg har derfor ingen bemĂŚrkninger til lederens opgaver, men mĂĽ gĂĽ ud fra, at lederen i sagens natur er ansat til at lede afdelingen.

Med hensyn til Sexologisk Kliniks rolle i behandlingen af sager om tilladelse til kønsskifte kan jeg oplyse, at Sundhedsstyrelsen til brug for styrelsens afgørelse indhenter en erklÌring vedrørende ansøgeren fra Sexologisk Klinik pü Rigshospitalet.

ErklÌringen indeholder en rÌkke oplysninger, herunder typisk om bl.a. sociale forhold, legemlige sygdomme, medicin- og alkoholforbrug, tidligere og nuvÌrende psykiske tilstand, seksuel udvikling, kønsskifteønsket, pürørende samtale, kønshormonbehandling, psykologisk undersøgelse samt objektiv legemlig og psykisk undersøgelse. ErklÌringen indeholder endvidere Sexologisk Kliniks vurdering af kønsskifteønsket, herunder hvad der taler for og imod, og om nuvÌrende genitalier m.m. medfører betydelige psykiske lidelser samt en vurdering af, hvorledes ansøgeren vil klare en eventuel kønsmodificerende behandling, herunder ansøgerens mentale ressourcer. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse oplyst, at vurderingen foretages i samrüd pü et møde, hvor de lÌger og psykologer, der har haft kontakt med ansøgeren i observationsforløbet, og som er tilknyttet Sexologisk Klinik, deltager.

Sexologisk Kliniks erklÌring forelÌgges for RetslÌgerüdet med henblik pü en vurdering af ansøgeren. Nür RetslÌgerüdets udtalelse foreligger, bliver ansøgeren partshørt, og styrelsen tager herefter endelig stilling til ansøgningen.

Lars Løkke Rasmussen

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.