B 56. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmark skrev den 30. november 2009 om forslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 1. december 2009. Svar den 7. december 2009.

Vist 164 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Dannmark skrev den 30. november 2009 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 56 РSamling: 2009-10 Рom at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par.
Retsudvalget stillede den 1. december 2009 sp√łrgsm√•l 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 7. december 2009.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

[Til indhold] Henvendelsen

30.11.2009

Vedr. B 56 Forslag til folketingsbeslutning om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par.

LGBT Dannmark – Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner finder det rigtigt at indf√łre et k√łnsneutralt √¶gteskab, s√•ledes som det findes i Norge, Sverige, Holland, Belgien, Spanien, Canada, visse amerikanske og australske stater og Sydafrika. Den 1. december indg√•s det f√łrste √¶gteskab mellem personer af samme k√łn i Buenos Aires, Argentina [1].

Stop parallellovgivning
For det f√łrste finder landsforeningen det kritisabelt, der skal v√¶re parallellovgivning for forskellige befolkningsgrupper. Det registrerede partnerskab er defineret som havende de samme retsvirkninger som √¶gteskab p√• n√¶r nogle f√• undtagelser, som nu er ganske f√•. Der b√łr i et retssamfund ikke v√¶re forskellig lovgivning med samme form√•l for forskellige befolkningsgrupper.

Adoptionsforbehold fjernet
Allerede i 1999 lempedes undtagelsen i forhold til adoptionsloven [2], idet registrerede partnere fik adgang til stedbarnsadoption. Der er tidligere i √•r gennemf√łrt √¶ndringer i adoptionsloven [3], s√• reglerne om stedbarnsadoption bedre svarer til anvendelse i familier, hvor lesbiske par f√•r b√łrn ved kunstig befrugtning med anonym donors√¶d.

Regeringen frems√¶tter selv i indev√¶rende samling i forl√¶ngelse af en folketingsbeslutning [4] forslag om revision af adoptionsloven, s√• par af samme k√łn f√•r adgang til at blive pr√łvet som adoptanter, jfr. lovkataloget.

Fjern diskrimination af danske statsborgere
Partnerskabsloven indeholdt oprindeligt væsentlige restriktioner i forhold til partnernes statsborgerskab. Disse er gennem årene blevet lempet i meget vid udstrækning. Der findes stadig et besynderligt forbud mod at en dansk statsborger, der bor i udlandet, ikke kan indgå registreret partnerskab med en udlænding i Danmark. En bestemmelse der er klart diskriminerende i forhold til den del at befolkningen, der kan indgå ægteskab.

Partnerskabsloven indeholder en bestemmelse om, at justitsministeren kan bestemme, at statsborgere fra lande med tilsvarende lovgivning ligestilles med danske statsborgere. I loven er nu indskrevet de skandinaviske lande [5], mens Holland siden er tilf√łjet administrativt [6]. Siden da har b√•de Holland, Sverige og Norge indf√łrt k√łnsneutralt √¶gteskab. Et √¶gteskab mellem personer af samme k√łn anerkendes i Danmark blot som registreret partnerskab. Hvis en dansk statsborger indg√•r √¶gteskab i Norge med en person af samme k√łn, vil de i Danmark opf√łres som registrerede partnere [7]. Dette er utilfredsstillende: Man har givet tilsagn om at indg√• √¶gteskab – man har ikke givet tilsagn om at indg√• et registreret partnerskab.

Transpersoners ægteskab: God praksis med inkonsekvens
Der har tidligere v√¶ret en praksis, at et √¶gteskab eller registreret partnerskab skulle opl√łses forud for et k√łnsskifte. Denne praksis er dog nu √¶ndret [8], s√•ledes √¶gteskabet/partnerskabet best√•r efter k√łnsskifte. Det betyder alts√•, at det i Danmark er muligt for to personer af samme k√łn at v√¶re gift, s√•fremt √¶gteskabet er indg√•et f√łr den ene partners k√łnsskifte. Det er tilfredsstillende, at tidligere tiders tvangsopl√łsning af √¶gteskaber [9] er oph√łrt, men det udstiller samtidig inkonsekvensen i lovgivningen.

Giv trossamfundene selvbestemmelse
Folkekirken har med sin udarbejdelse af velsignelsesritual gjort hvad den kan indenfor egne rammer for at sidestille registreret partnerskab med √¶gteskab. Landsforeningen finder, at forbuddet mod, at trossamfund kan indstifte registreret partnerskab er en urimelig indgriben i trossamfundenes indre anliggender. Ogs√• derfor finder foreningen det tilfredsstillende, at √•bne √¶gteskabet for par af samme k√łn. Det skal for god ordens skyld bem√¶rkes, at trossamfund eller pr√¶ster i trossamfund kan afst√• fra at forest√• en vielse af personer af samme k√łn under henvisning til religi√łse forbehold.

Der er derfor intet, der taler for, at Danmark ikke skulle tilslutte sig den efterh√•nden lange r√¶kke af lande, der har ryddet op i lovgivningen og √•bnet √¶gteskabet for par af samme k√łn.

Med venlig hilsen
LGBT Dannmark

S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson

* * *
Noter
  1. [Retur] http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/29/latin-america-first-gay-wedding
  2. [Retur] 1998-99 L 70A
  3. [Retur] 2008-09 L 105
  4. [Retur] 2008-09 B 36
  5. [Retur] LBK nr 938 af 10/10/2005
  6. [Retur] BEK nr 1285 af 08/12/2006
  7. [Retur] CIS nr 9674 af 25/08/2009
  8. [Retur] Jfr. besvarelsen af 2007-08 (II) L 67, spm. 3
  9. [Retur] En s√•dan tvangsopl√łsning af √¶gteskabet er ikke foreneligt med menneskeretlige principper om beskyttelse af familielivet, herunder hensynet til barnets tarv, hvis der er b√łrn i √¶gteskabet. Afg√łrelser fra s√•vel den √łstrigske forfatningsdomstol [BverfG, 1 BvL 1/04 (18. juli 2006)] som den tyske [BVerfG, 1BvL 10/05 (27. maj 2008)] har bestemt, at der ikke kan stilles krav om opl√łsning af √¶gteskabet. Europar√•dets menneskerettighedskommiss√¶r har da ogs√• netop dette punkt med blandt sine anbefalinger vedr√łrende transpersoners forhold i medlemslandene [Human Rights and Gender Identity, Issue Paper, Commissioner for Human Rights, Council of Europe, CommDH/IssuePaper(2009)2, Juli 2009]

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 30/11-09 fra LGBT Dannmark – Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, jf. B 56 – Bilag 1.

[Til indhold] Svaret
I henvendelsen fra LGBT Dannmark (Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner) er det bl.a. anf√łrt, at landsforeningen finder det rigtigt at indf√łre et k√łnsneutralt √¶gteskab i Danmark, s√•ledes som det findes i en r√¶kke andre lande. Der gives i den forbindelse udtryk for, at det er kritisabelt, at der skal v√¶re parallellovgivning for forskellige befolkningsgrupper.

Det er endvidere bl.a. anf√łrt i henvendelsen, at kravene om tilknytning til Danmark for at kunne indg√• registreret partnerskab her i landet er klart diskriminerende i forhold til den del af befolkningen, der kan indg√• √¶gteskab. If√łlge landsforeningen er det desuden utilfredsstillende, at et √¶gteskab indg√•et mellem to personer af samme k√łn i andre lande blot anerkendes som registreret partnerskab i Danmark.

Med beslutningsforslag nr. B 56 l√¶gges der op til, at “Folketinget skal p√•l√¶gge regeringen at frems√¶tte de n√łdvendige lovforslag og foretage de forn√łdne administrative √¶ndringer, der skal til for at indf√łre en √¶gteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle, s√•ledes at alle, der indg√•r √¶gteskab, opn√•r samme rettigheder og bliver p√•lagt samme pligter”.

Justitsministeren vil under 1. behandlingen den 19. januar 2010 af beslutningsforslaget redeg√łre n√¶rmere for regeringens holdning til forslaget og dermed ogs√• til de synspunkter, der fremf√łres i landsforeningens henvendelse.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen.
Henvendelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.