Folkeregistrering m.v., Bekendtgørelse om. BEK nr. 466 af 21. april 2022.

Vist 327 gange.

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. – BEK nr. 466 af 21. april 2022.
Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af Lov om Det Centrale Personregister.

§ 1. Personnummeret bestür af 10 cifre, hvoraf de første seks angiver personens fødselsdag, begyndende med fødselsdatoen, derefter fødselsmüneden og til slut fødselsüret uden angivelse af ürhundrede.
Stk. 2. De sidste fire cifre er et løbenummer, hvoraf det første ciffer i forbindelse med fødselsüret angiver, hvilket ürhundrede personen er født i. Det sidste ciffer er lige for kvinder og ulige for mÌnd.
[…]
§ 16. Bekendtgørelsen trÌder i kraft den 1. januar 2023.

Derudover indeholder bekendtgørelsen forskellige administrative regler.

* * *
I tilknytning til bekendtgørelsen er der udarbejdet en folkeregistreringvejledning, hvori der er redegjort detaljeret for personnummerets opbygning og forklaret om en masse andre forhold om registrets indhold og anvendelse.

* * *
Historik
Bekendtgørelsen afløste den 1. januar 2023 Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. – BEK nr. 1167 af 13. september 2018.
Bekendtgørelsen afløste den 13. september 2018 Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. – BEK nr. 1034 af 4. september 2017.

Bekendtgørelse om ĂŚndring af bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. – BEK nr. 1274 af 4. december 2012.
Indeholder nogle fü Ìndringer, som ikke vurderes at have speciel betydning for transkønnede personer.
Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. – BEK nr. 1153 af 23. november 2006.