Folkeregistrering, Vejledning om (Bl.a. om personnummerets k√łnsbestemte endetal og k√łnsskifte i udlandet)

Vist 582 gange.
Vejledningen om folkeregistrering – VEJ nr. 9273 af 14. juni 2013 er udarbejdet af √ėkonomi- og Indenrigsministeriet og tr√•dte i kraft den 1. juli 2013.
Vejledningen retter sig b√•de mod borgerne og mod offentlige myndigheder og skal l√¶ses som et supplement til de retsreglerne i Lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) og Bekendtg√łrelse om folkeregistrering [1].
Herunder gengives de bestemmelser, som har direkte relevans for transpersoner i relation til ændring af personnummer.

2.1.1. Opbygning af personnummeret
Personnummeret har siden indf√łrelsen i 1968 best√•et af 10 cifre, hvoraf de 6 f√łrste angiver personens f√łdselsdag, mens de sidste 4 er et l√łbenummer. Det syvende ciffer i personnummeret viser, n√•r det sammenholdes med ciffer 5 og 6, der angiver f√łdsels√•ret, hvilket √•rhundrede personen er f√łdt i. Der henvises til folkeregistreringsbekendtg√łrelsens ¬ß 1, stk. 1 og 2. Der er n√¶rmere redegjort for principperne for personnummerets opbygning p√• CPR-kontorets hjemmeside p√• www.cpr.dk.
2.1.3. ændring af personnummer
Efter ¬ß 3, stk. 5, i CPR-loven er det kun fejl i de oplysninger, som indg√•r i personnummeret, det vil sige f√łdselsdato og k√łn, der kan begrunde tildeling af et nyt personnummer. Hvis den person, som mener at have f√•et registreret en forkert f√łdselsdato, er f√łdt her i landet, m√• vedkommende rette henvendelse til den myndighed, hvis registrering af f√łdslen har dannet grundlag for indrapporteringen til CPR, dvs. personregisterf√łreren (i S√łnderjylland: personregisterf√łreren i kommunen). For f√łdsler, der har fundet sted i udlandet, henvises til bilag 1, afsnit 5.1.

Personer, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, f√•r f√łrst tildelt et nyt personnummer svarende til deres nye k√łn, n√•r √ėkonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor fra Sundhedsstyrelsen har f√•et meddelelse om, at k√łnsskiftet er helt afsluttet, uanset om behandlingen har fundet sted i Danmark eller udlandet. Der kan s√•ledes ikke ske en √¶ndring af personnummeret, alene fordi den p√•g√¶ldende oplyser at f√łle sig mere som en person af det modsatte k√łn end det registrerede. Der kan ligeledes ikke ske en √¶ndring af personnummeret for personer, der ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Statsforvaltningen har f√•et tilladelse til at b√¶re et navn, der betegner det modsatte k√łn, jf. ¬ß 13, stk. 3, i navneloven (lovbekendtg√łrelse nr. 392 af 1. maj 2012).

Da det efter lovens ¬ß 3, stk. 5, kun er fejl i de oplysninger, der indg√•r i det tildelte personnummer, som kan begrunde et nyt personnummer, vil en person, hvis personnummer indeholder korrekte oplysninger om den p√•g√¶ldendes alder og k√łn, ikke kunne f√• et nyt personnummer uanset baggrunden for √łnsket herom, f.eks. √łnsket om at sl√łre sin hidtidige identitet, eller fordi et bestemt l√łbenummer anses for ulykkesbringende.

N√•r der tildeles et nyt personnummer til erstatning for det gamle nummer, vil det gamle nummer blive st√•ende i CPR med en henvisning til det nye nummer. Det nye nummer vil ligeledes indeholde en henvisning til det gamle nummer. Oplysningerne fra det gamle nummer vil blive overf√łrt til det nye nummer, hvorp√• nye oplysninger fremover vil blive registreret. I tilf√¶lde hvor det viser sig, at det var en fejl at √¶ndre personnummeret, vil det v√¶re muligt at gentildele det gamle personnummer.

Bilag 1.
5.2. K√łn
En person, der √łnsker et nyt personnummer som f√łlge af k√łnsskifte foretaget i udlandet, skal rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen, som vil tage stilling til, om k√łnsskiftet efter danske regler m√• anses for tilendebragt. N√•r og hvis Sundhedsstyrelsen efter forel√¶ggelse for l√¶gelige myndigheder vurderer, at k√łnsskiftet er tilendebragt, vil vil √ėkonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor f√• kopi af meddelelsen til den p√•g√¶ldende herom med henblik p√• at s√łrge for tildeling af et nyt personnummer svarende til det √¶ndrede k√łn. Normalt s√łrger CPR-kontoret for, at tildelingen f√łrst finder sted, n√•r den p√•g√¶ldende har f√•et √¶ndret sit fornavn, s√•ledes at der p√• meddelelsen til den p√•g√¶ldende om det nye personnummer, jf. CPR-lovens ¬ß 3, stk. 3, vil v√¶re overensstemmelse mellem dette og angivelsen af k√łnnet i personnummeret.

Note
  1. [Retur]
    Bekendtg√łrelse om √¶ndring af bekendtg√łrelse om folkeregistrering m.v.
    BEK nr. 1274 af 4. december 2012.
    Indeholder nogle få ændringer, som ikke vurderes at have speciel betydning for transpersoner.

Historik
Afl√łser VEJ nr. 85 af 23. november 2006.