Beskæftigelsesministeriet anmodede den 16. maj 2011 om bidrag til brug for revision af lov om Ligebehandlingsnævnet.

Vist 48 gange.
Den 16. maj 2011 anmodede Beskæftigelsesministeriet om bidrag til brug for den kommende revision af Lov om Ligebebandlingsnævnet (lov nr. 387 af 27. maj 2008).
Bidrag bedes sendt elektronisk senest fredag den 10. juni 2011 til pjaicenter@bm.dk.

Skrivelsens fulde tekst

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8,
1061 K√łbenhavn K.

16. maj 2011

Bidrag til brug for revision af Lov om Ligebebandlingsnævnet
Beskæftigelsesministeriet skal herved bede om bidrag til brug for den kommende revision af Lov om Ligebebandlingsnævnet (lov nr. 387 af 27. maj 2008).

Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Efter lovens § 18 fremsætter beskæftigelsesministeren forslag til revision af loven i folketingsåret 2011-12.

Til brug for udarbejdelse af et forslag til revision af loven gennemf√łres en h√łring.

Besk√¶ftigelsesministeriet vil give organisationer og myndigheder lejlighed til at byde ind med synspunkter og relevante problemstillinger med udgangspunkt i temaet N√¶vnets rolle i henhold til lovgivningen, herunder oplysning om der er tilstr√¶kkeligt kendskab til N√¶vnet og de muligheder, som N√¶vnet har for at tr√¶ffe afg√łrelser.

Af hensyn til den videre proces bedes svar og evt. bidrag være Beskæftigelsesministeriet i hænde senest fredag den 10. juni 2011. Svar bedes sendt elektronisk til pjaicenter@bm.dk

Venlig hilsen

Lise Fangel
Afdelingschef

* * *
Udgivet i: KategorierL 119-2012-Ligebeh.n√¶vnetSøgeord: Tags, , ,