BetÌnkning til B 80 den 19. maj 2021 om at regeringen pülÌgges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn.

Vist 47 gange.
Ligestillingsudvalget offentliggjorde den 19. maj 2021 som bilag 8

BetĂŚnkning
over
Forslag til folketingsbeslutning om, at regeringen pülÌgges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn
[af Liselott Blixt (DF), Birgitte Bergman (KF), Mette Thiesen (NB) og Henrik Dahl (LA) m.fl.]

1. Indstillinger
Et flertal i udvalget (S, V, SF, RV, EL og Sikandar Siddique (UFG)) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.

Et mindretal i udvalget (DF, KF, NB og LA) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uĂŚndret.

Alternativet, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og JavnaĂ°arflokkurin havde ved betĂŚnkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bemĂŚrkninger i betĂŚnkningen.

En oversigt over Folketingets sammensĂŚtning er optrykt i betĂŚnkningen.

2. Politiske bemĂŚrkninger
Socialdemokratiet
Socialdemokratiets medlemmer af udvalget mener, at alle mennesker skal have mulighed for at være dem, de er, og for at leve i overensstemmelse med deres kønsidentitet. Det er afgørende for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Ændringen af juridiske køn skal være en almindelig og ukontroversiel beslutning placeret hos individet og familien. Lovgivningen kan være med til at ændre kulturen og fremme accepten i samfundet. S ønsker derfor, at der lovgives positivt om retten til juridisk kønsskifte.

S noterer sig, at et stort flertal i Det Etiske Rüd bakker op om initiativet, og noterer sig samtidig, at regeringen forventer, at lovforslaget om juridisk kønsskifte for børn og unge kan vedtages i forbindelse med lovprogrammet 2021-22. S ser frem til en grundig lovproces med en bred høring, der kan belyse nogle af de bekymringer, som forslagsstillerne rejser.

Socialdemokratiet kan pü den baggrund ikke støtte beslutningsforslaget.

Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance
Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis, Nye Borgerliges og Liberal Alliances medlemmer af udvalget bemÌrker, at beslutningsforslaget er fremsat som en reaktion pü, at regeringen lÌgger op til, at børn og unge skal have mulighed for at Ìndre deres juridiske køn efter samme ordning som voksne. Regeringen mener ikke, at der skal vÌre nogen nedre aldersgrÌnse for det juridiske kønsskifte, men foreslür, at hvis barnet er under 15 ür, sü skal det krÌve forÌldrenes samtykke.

DF, KF, NB og LA er modstandere af regeringen forslag. Det er partiernes opfattelse, at en af de ting, der kendetegner et barn, og som adskiller barndommen og voksenlivet, er, at børn ikke i samme grad som voksne kan overskue konsekvenserne af deres handlinger. At lade et barn skifte juridisk køn, fordi barnet ønsker det, er ikke ansvarligt, da barnet ikke nødvendigvis er klar over, hvad et juridisk kønsskifte indebÌrer, ligesom barnet er i hormonel udvikling og derfor ikke nødvendigvis er konsistent i sit ønske om at skifte køn. Børn skal have lov til at vÌre børn og skal ikke stilles over for identitetspolitiske spørgsmül og tage stilling til, hvem de er.

Der er ikke under førstebehandlingen eller under udvalgsbehandlingen af beslutningsforslaget fremkommet argumenter, der gør, at partierne bag beslutningsforslaget Ìndrer holdning. DF, KF, NB og LA er og bliver modstandere af juridisk kønsskifte til børn.

Venstre
Venstres medlemmer af udvalget ønsker at hjÌlpe og imødekomme de børn og unge, der virkelig dybtfølt har et ønske om at skifte køn, men samtidig vil V generelt ogsü gerne beskytte børnene, sü de ikke tager forhastede beslutninger. Derfor har V den holdning, at børn og unge mellem 15 og 17 ür kan fü juridisk kønsskifte, hvis deres forÌldre giver samtykke til det. GrÌnsen pü 15 ür er valgt, da det ogsü er grÌnsen for samtykke i behandlingen i sundhedsvÌsenet, hvor man selv har en ret stor medbestemmelse som 15-ürig. V stemmer imod beslutningsforslaget.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
SF’s og Enhedslistens medlemmer af udvalget bemærker, at forslaget om at fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte var en del af regeringens udspil i forbindelse med d Copenhagen Pride-ugen 2020. SF og EL mener, at fjernelse af aldersgrænsen for juridisk kønsskifte er vigtigt for at sikre transpersoners mentale sundhed, særligt for børn og unge. SF og EL noterer sig, at erfaringerne fra lande, hvor det er muligt for børn og unge at ændre markeringen af køn i offentlige registre, er positive i forhold til at forbedre børn og unges trivsel. Partierne mener desuden, at det er afgørende, at vi som samfund anerkender og respekterer transpersoners ret til selv at træffe beslutninger om egne livssituationer frem for at hindre børn og unge adgang til en administrativ procedure, der vil skabe reelle forbedringer i deres liv. SF og EL kan derfor ikke støtte forslaget.

3. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 10. november 2020 og var til 1. behandling den 13. april 2021. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Ligestillingsudvalget.

Oversigt over beslutningsforslagets sagsforløb og dokumenter
Beslutningsforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan lĂŚses under beslutningsforslaget pĂĽ Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Møder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 7 bilag pĂĽ beslutningsforslaget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 6 skriftlige henvendelser om beslutningsforslaget.

Spørgsmül
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 6 spørgsmül til indenrigs- og boligministeren til skriftlig besvarelse, [som ministeren har besvaret.]

Karin Gaardsted (S) Birgitte Vind (S) nfmd. Lars Aslan Rasmussen (S) Camilla Fabricius (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Julie Skovsby (S) Kasper Sand KjÌr (S) Tanja Larsson (S) Rasmus Horn Langhoff (S) Katrine Robsøe (RV)
Samira Nawa (RV) Astrid Carøe (SF) Halime Oguz (SF) Pernille Skipper (EL) Rosa Lund (EL) Sikandar Siddique (UFG)
Heidi Bank (V) fmd. Fatma Øktem (V) Jane Heitmann (V) Karen Ellemann (V) Eva Kjer Hansen (V)
Morten Dahlin (V) Liselott Blixt (DF) Karina Adsbøl (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Birgitte Bergman (KF)
Mona Juul (KF) Lars Boje Mathiesen (NB) Alex Vanopslagh (LA)

Alternativet, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og JavnaĂ°arflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 49
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 39
Dansk Folkeparti (DF) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Radikale Venstre (RV) 14
Enhedslisten (EL) 13
Det Konservative Folkeparti (KF) 13
Nye Borgerlige (NB) 4
Liberal Alliance (LA) 3
Alternativet (ALT) 1
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
JavnaĂ°arflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 7

* * *
Folketingets journal vedrørende betÌnkning til B 80.
BetĂŚnkningen til B 80 i pdf-format hos Folketinget.