B√łrns Vilk√•rs h√łringsskrivelse af 1. august 2017 til SST‚Äôs h√łringsudkast af 2. juni 2017.

Vist 70 gange.
B√łrns Vilk√•rs h√łringsskrivelse af 1. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til “Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling” til Sundhedsstyrelsen.

Herunder gengives h√łringsskrivelsen.

Sundhedsstyrelsen
Evidens, Uddannelse og Beredskab
1. august 2017

H√łringssvar vedr.: Vejledning om sundheds faglig hj√¶lp ved k√łnsidentiteisforhold og k√łnsmodificerende behandling
B√łrns Vilk√•r takker for muligheden for at afgive h√łringssvar vedr. ovenn√¶vnte vejledning. B√łrns Vilk√•rs h√łringssvar adresserer alene vejlednings afsnit 9. der vedr√łrer k√łnsmodificerende behandling hos personer under 18 √•r’.

B√łrns Vilk√•r f√•r p√• B√łrneTelefonen henvendelser fra b√łrn, der giver udtryk for, at de f√łler sig ensomme og ikke m√łdes med forst√•else for deres tanker om at v√¶re ‘fanget i egen krop’.

P√• den baggrund mener B√łrns Vilk√•r fortsat, at det er positivt, at man siden 2016 har arbejdet specifikt med r√•dgivning af b√łrn og unge p√• dette omr√•de.
Det er af afg√łrende betydning for b√łrn, der er forvirrede over deres f√łlelser om ‘rigtigt k√łn‘, at de bliver m√łdt af voksne, der har indsigt og kan st√łtte dem og deres for√¶ldre i den proces det er, at f√• afklaring.

Henset til den meget begr√¶nsede forskning p√• omr√•det og de endnu mere begr√¶nsede danske erfaringer, vil B√łrns Vilk√•r igen appellere til, at man hurtigst muligt iv√¶rks√¶tter systematisk videns indsamling. Det vil i den forbindelelse v√¶re afg√łrende, at man b√•de dokumenterer praksis ud fra et behandlingsm√¶ssigt synspunkt, og derudover indsamler viden om, hvordan det opleves at v√¶re et barn med en k√łnsforstyrrelse i behandlingssystemet. B√łrns Vilk√•r skal i den forbindelse igen opfordre til, at man i videst muligt omfang inddrager b√łrnene og de unge selv i forbindelse med tilvejebringelsen af dokumentationen.

K√łnsmodificerende behandling
For s√• vidt ang√•r betegnelsen ‘k√łnsmodificerende’ skal B√łrns Vilk√•rs bem√¶rke, at det p√• baggrund af vejlednings beskrivelse af de forskellige behandlingsformer virker som en uhensigtsm√¶ssig samlebetegnelse af meget forskellige behandlinger.

B√łrns Vilk√•r kan v√¶re bekymrede for, at samlebetegnelsen bliver en hindring for at man fx ordinerer stophormoner f√łr et barn eller en ung er fuldt udredt.
De transk√łnnede b√łrn og unge vi har talt med s√• gerne, at man ordinerede stophormoner tidligt i forl√łbet, for dern√¶st at begynde udredningen der kan f√łre til egentlig k√łnsmodificerende behandling.

Forældresamtykke
B√łrns Vilk√•r er glade for at man specifikt i vejledningen har taget stilling til, hvem der har ansvaret for at informere barnet/den unge og dets for√¶ldre, samt for at indhente for√¶ldresamtykke for b√łrn under 15 √•r. B√łrns Vilk√•r skal imidlertid henstille til, at man har et s√¶rligt fokus p√• de b√łrn, hvis for√¶ldre ikke √łnsker at samtykke til den behandling barnet √łnsker. Denne gruppe m√• betegnes som s√¶rlig udsat, og vi kan v√¶re bekymrede for, om den desperation vi er vidende om hos denne gruppe, kan f√łre til √łget risiko for selv skade/selvmord, men ogs√• selvmedicinering med ulovligt importeret medicin.

Udredningen
B√łrns Vilk√•r er bekymrede for, hvorvidt udredningsprogrammet er tilrettelagt, s√• det har fokus p√•, hvordan det opleves af de b√łrn og unge, der skal igennem det. B√łrns Vilk√•r s√• gerne, at man havde det som et specifikt m√•l, at b√łrn og unge f√łlte sig reelt inddraget i forl√łbet.

Det er B√łrns Vilk√•r opfattelse baseret p√• de samtaler vi har haft med b√łrn, unge og deres for√¶ldre, der har v√¶ret igennem programmet eller er midt i det, at de mangler information, der forbereder dem p√•, hvad forl√łbet best√•r af, hvad samtalerne handler om samt tidsperspektivet.

B√łrns Vilk√•r s√• gerne, at rammen og processen i udredningsprogrammet var klarere: hvordan man formulerer form√•let med samtalen og hvad der kommer til at ske efterf√łlgende p√• en m√•de, s√• ogs√• barnet forst√•r det.

B√łrns Vilk√•r s√• ogs√• gerne, at der var et klarere skel imellem teamets udredende og r√•dgivende funktioner. B√łrns Vilk√•r kan v√¶re bekymrede for, hvorvidt det forhold af funktionerne i et vist omfang er blandet sammen kan v√¶re en hindring for, at b√łrnene/de unge f√łler sig trygge nok til at s√łge r√•dgivning om de problemer de m√•tte f√• – uden at v√¶re bange for at dette f√•r betydning for vurderingen af mulighederne for behandling.

Behandling på sexologisk klinik
B√łrns Vilk√•r mener fortsat, at Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet b√łr v√¶re hovedansvarlige for behandlingen p√• dette omr√•ce. Dette henset til, hvor kort tid det har v√¶ret muligt for transk√łnnede b√łrn at modtage behandling i DK.

B√łrns Vilk√•r kan imidlertid fortsat v√¶re bekymrede for at b√łrn og unge, der har brug for r√•dgivning, fordi de ikke lever i harmoni med deres biologiske k√łn, oplever den geografiske afstand til klinikken som en hindring for at s√łge hj√¶lp. Vi skal derfor understrege, at det fortsat er af afg√łrende betydning, at indsamlet viden deles og forankres lokalt.

Vi skal derfor derudover anbefale, at man overvejer, hvorvidt dele af behandlingen kan foreg√• i b√łrnenes og de unges n√¶romr√•der, fx injektioner med hormoner.

Rasmus Kjeldahl
Direkt√łr
Ingrid Hartelius Dall
Juridisk seniorrådgiver

* * *
H√łringsskrivelsen i pdf-format.