Efterundersøgelse af kønsskifteopererede transseksuelle pübegyndt den 1. maj 2011 af Rikke KildevÌld Simonsen, Sexologisk Klinik.

Vist 395 gange.
Rikke KildevĂŚld Simonsen, Sexologisk Klinik har startet en efterundersøgelse med det formĂĽl at beskrive gruppen af kønsskifteopererede transseksuelle personer fra 1978 – 2008 og deres tilfredshed efter kønskifte. Transseksuelle opereret i udlandet og transseksuelle, som har fĂĽet afslag pĂĽ kønsskifteoperation,
indgür ikke i undersøgelsen.

Undersøgelsen har følgende beskrivelse

Transseksualitet. En psykologisk/psykiatrisk beskrivelse samt efterundersøgelse.

Rikke KildevĂŚld Simonsen. (Projektleder, faglig).
Gert Martin Hald. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Danmark (Projektleder, organisatorisk).
Annamaria Giraldi. (Projektdeltager).
Ellids Kristensen. (Projektleder, organisatorisk).

Baggrund:
Behandlingen af transseksuelle patienter
FormĂĽl:
At beskrive gruppen af kønsskifteopererede transseksuelle pt fra 1978-2008, samt deres tilfredshed efter kønskifte.
Design:
Gennemgang af alle journaler pü transseksuelle kønsskifteopererede patienter 1978-2008. UdtrÌk fra Sundhedsstyrelsens registre, samt lÌgemiddelregistret. Spørgeskemaundersøgelse med henblik pü livskvalitet og generel tilfredshed med kastration, og kosmetisk kirurgi.
Inklusionskriterier:
Alle transseksuelle patienter i Danmark i perioden 1978-2008, der har fĂĽet Civilstyrelsens/Sundhedsstyrelsens tilladelse til kastration.
Eksklusionskriterier:
Alle transseksuelle patienter, som ikke fik tilladelse til kastration.
Status:
IgangvĂŚrende
Periode:
1. januar 2010 til 1. december 2015.

* * *
Det er noget uklart, hvornür undersøgelsen startede og skal slutte.
Undersøgelsen ses første gang omtalt af minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen i dennes besvarelse den 14. februar 2008 af spørgsmål 223 – Alm. del 2007-08 (2. samling).
Da omtalen blev offentliggjort pü Region Hovedstaden, Psykiatris hjemmeside anførtes, at den startede den 1. maj 2011 og skulle slutte den 1. maj 2014.
Den 30. marts 2014 var datoerne Ìndret, sü undersøgelsen var startet den 1. januar 2010 og skulle slutte den 1. december 2015.
Personerne, som er tilknyttet undersøgelsen, er ogsü Ìndret.
Da omtalen af undersøgelsen blev offentliggjort var Helmer Bøving Larsen, Institut for Psykologi, KU, Danmark anført som organisatorisk projektleder, hvorimod Annamaria Giraldi først senere blev tilføjet som projektdeltager.

* * *
Undersøgelsen blev publiceret i to dele under titlerne:
Sociodemographic Study of Danish Individuals Diagnosed with Transsexualism i juni 2015.
Long-term follow-up of individuals undergoing sex reassignment surgery: Psychiatric morbidity and mortality den 19. oktober 2015.