Vidensbankens 14 √•rs f√łdselsdag. 26. oktober 2014.

Vist 158 gange.

Vidensbankens forside den 21. oktober 2013 - for et år siden.
Vidensbankens forside den 21. oktober 2013 Рfor et år siden.
Af Tina Thranesen.
Nu er det igen den 26. oktober, og jeg bringer derfor s√¶dvanen tro en artikel om, hvad der er sket med og for mig i det forl√łbne √•r. Utroligt, s√• hurtigt et √•r forl√łber.

Vidensbankens nedbrud og reetablering
Reetablering af Vidensbanken efter nedbruddet den 28. februar 2013 har lagt beslag p√• endog megen af min tid i det forl√łbne √•r.
Jeg havde backup af tilnærmelsesvis alle artikler i Vidensbanken, men systemet kunne ikke reetableres; der skulle laves et nyt.
Med uvurderlig hjælp fra Linda T. Pedersen og på baggrund af WordPress-systemet blev der udviklet et nyt system, som i det store og hele svarede til det nedbrudte Рja på nogle områder endog bedre.
Den 5. september 2013 var det bagvedliggende system gjort klar, og jeg begyndte at indskrive indholdet.
Da det er n√łdvendigt at indskrive artiklerne en ad gangen er det et stort arbejde, og jeg har knoklet med i det forl√łbne √•r. Det, at jeg skal have fat i hver enkelt artikel, g√łr, at jeg sammenskriver nogle artikler. Det betyder f√¶rre artikler, men et st√łrre overblik, men tager tid.
Det g√•r imidlertid fremad. Meget mangler stadig at blive tilf√łjet, men det kommer.

Institutionsordbogen
Institutionsordbogen er en nyskabelse, som kom til den 16. august 2013.
Foreninger og organisationer – private som offentlige – anvender ofte ord, betegnelser og forkortelser, som ikke er alment kendte. Derfor lavede jeg en ordbog med forklaringer p√• disse ord, betegnelser og forkortelser. N√•r et ord, betegnelse eller forkortelse forekommer i en artikel i Vidensbanken, er det lavet til et internt link, som f√łrer til forklaringen i Institutionsordbogen. Det samme g√łr sig g√¶ldende med hensyn til indholdet i Vidensbankens ordbog.

Tidslinjen
Vidensbankens tidslinje indeholder en omfattende oversigt over personer og begivenheder m.v., som p√• den ene eller anden m√•de og i st√łrre eller mindre grad har haft betydning for transpersoner gennem √•rene. Alle disse personer og begivenheder er med til at give en forst√•else og indsigt i vilk√•rene for transpersoner gennem tiderne og dermed vilk√•rerne for transpersoner i dag.
Tidslinjen er vokset ganske betragteligt. Der er nu 461 tidsm√¶ssige henvisninger til artikler sp√¶ndende over mytologi, f√łr vor tidsregning frem til i dag. Den er fuldt rekonstrueret frem til og med 2006. Fra 2006 til i dag mangler fortsat nogle henvisninger med tilh√łrende artikler.
Det findes n√¶ppe nogen tidslinje vedr√łrende transforhold, der er omfattende end denne.

Lidt statistik
Ved nedbruddet den 28. februar 2013 havde Vidensbanken haft 1.279.236 bes√łgende, havde 6.063 forekomster og 5.795 eksterne links (dvs. links fra Vidensbanken til andre hjemmesider).

For et √•r siden, den 26. oktober 2013 havde Vidensbanken haft 1.289.578 bes√łgende, havde 254 forekomster og
739 opslagsord tilsammen i Vidensbankens ordbog, Institutionsordbogen og Kosmetikordbogen.

I dag, den 26. oktober 2014, har Vidensbanken haft 1.340.909 bes√łgende, har 1.433 forekomster og samlet 1.045 opslagsord fordelt med 476 i Vidensbankens ordbog, 527 i Institutionsordbogen og 42 i Kosmetikordbogen. De udg√łr dermed tilsammen et ganske omfangsrigt opslagsv√¶rk.

I det forl√łbne √•r har Vidensbanken haft 51.331 bes√łgende svarende til 141 bes√łgende om dagen i gennemsnit. Det er v√¶sentligt lavere end inden nedbruddet. Jeg finder det dog forst√•eligt, da Vidensbanken have v√¶ret ude af drift i cirka et halvt √•r og endnu ikke har samme omfang som tidligere.
Imidlertid kan jeg se, at i takt med Vidensbankens rekonstruktion, s√• stiger bes√łgstallet. De sidste tre 3 m√•neder har bes√łgstallet v√¶ret 15.489 svarende til 168 bes√łgende om dagen i gennemsnit.

Interne links

Vidensbankens forside den 26. december 2013 - to m√•neder f√łr nedbruddet.
Vidensbankens forside den 26. december 2013 – to m√•neder f√łr nedbruddet.
Der er 6.115 interne links i Vidensbanken – dvs. links, som f√łrer til en anden artikel i vidensbanken.
Der g√łres i vid udstr√¶kning brug af interne links. Det g√łr, at det er let at f√• yderligere information om ting, som n√¶vnes i artikler, i lovtekster m.v.
I omtale af love, lovforslag, beslutningsforslag og sp√łrgsm√•l til ministre, er der ofte henvisning til andre love, tidligere lovforslag m.v. P√• Folketingets hjemmeside og i Retsinformation er der ikke links til disse henvisninger. D√©r overlades det til l√¶seren selv at finde informationerne, og det kan godt v√¶re vanskeligt.
I Vidensbanken har jeg gjort dette arbejde – de interne links f√łrer til henvisningerne. Derved er Vidensbanken ofte et bedre opslagsv√¶rk end b√•de Folketingets hjemmeside og Retsinformation, n√•r det drejer sig om transrelaterede emner.

Eksterne links
Der er 3.304 eksterne links i Vidensbanken – dvs. links, som f√łrer til en anden hjemmeside.

Transdebat
Som jeg skrev for et år siden, så gik debatforummet, Transdebat ned sammen med Vidensbanken, og indholdet er definitivt tabt.
I det forl√łbne √•r har jeg modtaget flere henvendelser om at gen√•bne Transdebat. Om det sker, ved jeg p√• nuv√¶rende tidspunkt ikke. Reetableringen af Vidensbanken har f√łrsteprioritet.

Kontakt til skoleelever, studerende, medier og enkeltpersoner
I det forl√łbne √•r har jeg besvaret adskillige henvendelser med sp√łrgsm√•l om transrelaterede forhold og deltaget i enkelte interviews – senest onsdag den 22. oktober 2014.

Foreningsengagement
Jeg er fortsat medlem af Transvestitforeningen i Danmark (TiD), af LGBT Danmark og pr. definition af Trans-Danmark.

Trans-Danmark
N√•r jeg skrev, at jeg pr. definition er medlem af Trans-Danmark, s√• skyldes det, at jeg har betalt kontingent, men at foreningen nok m√• betragtes som v√¶rende d√łd.
I f√łdselsdagsartiklen den 26. oktober 2013 skrev jeg n√¶rmere om Trans-Danmarks hensygnende tilstand.
Det er ikke blevet bedre i det forl√łbne √•r.
Det er utroligt, at den sidste bestyrelse i Trans-Danmark eller dele af den, samtidig med at de udgjorde bestyrelsen, stiftede en ny forening og derefter blot forlod Trans-Danmark. Da det er den sidste bestyrelse, som sidder inde med medlemskartoteket, er de ogs√• de eneste, som kan indkalde til en generalforsamling og dermed f√• opl√łst foreningen p√• en anst√¶ndig m√•de. Men det har de fors√łmt.

TiD
Her kan det til gengæld og med glæde konstateres, at foreningen fungerer og afholder mange arrangementer, hvor jeg deltager i de fleste.

LGBT Danmark
I dag m√• det betragtes som en kendsgerning, at LGBT Danmark er den forening, som p√• det politiske omr√•de i dag g√łr mest for transpersoner i Danmark.
Jeg har været medlem af LGBT Danmark i efterhånden en del år og er med i flere af foreningens udvalg Рbl.a. Transpolitisk udvalg.
Transpolitisk udvalg har haft et travlt år, men det har også transpolitisk været et udbytterigt år.

Politik
Juridisk k√łnsskifte
Den 1. september 2013 fik vi indf√łrt juridisk k√łnsskifte i Danmark. Det skete med vedtagelse af lovforslag L 182 om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister, som blev fremsat den 28. februar 2014.
Transpolitisk udvalg under LGBT Danmark var meget aktiv under behandlingen af lovforslaget og kan med tilfredshed konstatere, at Folketinget vetog erkl√¶ringsmodellen, og at √¶ndringsforslaget vedr√łrende reflektionsperioden i foreningens h√łringsskrivelse blev im√łdekommet.

Sundhedsstyrelsens udkast til: Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede
Sundhedsstyrelsen sendte den 2. juni 2014 et udkast til: Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede” i h√łring.
Udkastet kan kun betegnes som overordentligt formynderisk over for og umyndigg√łrende af de transpersoner, som ops√łger sundhedsv√¶senet med henblik p√• r√•dgivning om k√łnsidentitet og/eller k√łnskorrigerende behandling, og at det virker som om udkastet er skrevet ud fra betragtningen: “Vi ved bedst, hvad du er, og hvad der er bedst for dig.” Det er ikke en holdning, som er v√¶rdig i dagens Danmark.
Der arbejdes fra LGBT Danmark ihærdigt på at få Sundhedsstyrelsen til at ændre holdning.

Foredrag
Fredag den 30. april 2014 om aftenen holdt jeg efter anmodning fra Malene Andreasen et halvandet time langt foredrag i Warehouse 9 om Christine Jorgensen og Lili Elbe med afstikkere både længere tilbage og frem i tiden med nogle væsentlige transbegivenheder rundt om i verden og her i Danmark.

Fremtiden
Mine tanker om fremtiden er, at Vidensbanken fuld ud skal reetableres, s√• den fortsat vil v√¶re stedet, hvor der findes seri√łs og trov√¶rdig information om k√łnsidentitet, transvestisme og transseksualisme, samt at informationerne som hovedregel skal v√¶re p√• dansk.

Tak
Til sidst vil jeg udtrykke en tak til alle de mange – kendte som ukendte – som har g√¶stet Vidensbanken; dem, som har givet udtryk for, at de glade for Vidensbanken igen er i drift; dem, som i anden anledning har kontaktet mig; og dem, som jeg har m√łdt.
Denne respons og glæden ved at have lært så mange at kende er med til, at jeg bevarer lysten til at arbejde med Videnbanken.

En særlig tak
En s√¶rlig tak skal igen i √•r rettes til Linda T. Pedersen, som har v√¶ret en meget stor hj√¶lp og st√łtte med reetableringen af Vidensbanken.

S√łndag den 26. oktober 2014.

Kærlig hilsen. Tina Thranesen.