Vidensbankens 23 √•rs f√łdselsdag. 26. oktober 2023.

Vist 60 gange.
Af Tina Thranesen.
Vidensbanken fylder 23 √•r i dag den 26. oktober 2023. Vidensbanken indeholder stadig Danmarks st√łrste samlede m√¶ngde transrelateret information.
Og i modsætning til de sociale medier, så er det muligt at finde bestemte informationer i Vidensbanken.

Lidt statistik
For et √•r siden, den 26. oktober 2022, havde Vidensbanken i alt haft 1.955.170 bes√łgende, havde3.699 forekomster og 1.597 opslagsord fordelt med:
956 i Vidensbankens ordbog, 599 i Institutionsordbogen og fortsat 42 i Kosmetikordbogen.
I det forl√łbne √•r indtil i dag den 26. oktober 2023 har Vidensbanken i alt haft 2.081.867 bes√łgende – dvs. 126.697 bes√łgende i det forl√łbne √•r – har 3.836 forekomster og 1.689 opslagsord fordelt med:
989 i Vidensbankens ordbog, 598 i Institutionsordbogen og fortsat 42 i Kosmetikordbogen.

L√łrdag den 18. marts 2023 kl. 1023 rundede Vidensbanken 2.000.000 bes√łgende.

Interne links
Pr. 26. oktober 2023 var der 17.816 interne links i Vidensbanken – dvs. links, som f√łrer til en anden artikel i Vidensbanken.
De interne links g√łr, at det er let at f√• yderligere information om ting, som n√¶vnes i artikler, i lovtekster m.v.
I omtale af love, lovforslag, beslutningsforslag og sp√łrgsm√•l til ministre, er der ofte henvisning til/omtale af andre love, tidligere lovforslag m.v. P√• Folketingets hjemmeside og i Retsinformation er der ikke links til disse henvisninger. D√©r overlades det til l√¶seren selv at finde informationerne, og det kan godt v√¶re vanskeligt.
I Vidensbanken har jeg gjort dette arbejde – de interne links f√łrer til henvisningerne. Derved er Vidensbanken s√¶dvanligvis et bedre opslagsv√¶rk end b√•de Folketingets hjemmeside og Retsinformation, n√•r det drejer sig om p√• en nem m√•de at f√• vist information, der henvises til/omtales. De interne links kan ogs√• f√łre til forklaring om betydningen af en lang r√¶kke ord og begreber og oplysninger om personer, foreninger, institutioner m.v., der n√¶vnes i artiklerne.

Eksterne links
Pr. 26. oktober 2023 var der 8.923 eksterne links i Vidensbanken – dvs. links, som f√łrer til en anden hjemmeside.

Kontakt til skoleelever, studerende, medier og enkeltpersoner
I det forl√łbne √•r har der kun v√¶ret f√• henvendelser med sp√łrgsm√•l om transrelaterede forhold, som jeg selvf√łlgelig har besvaret.

Foreningsengagement
Jeg er fortsat medlem af TiD – Transpersoner i Danmark og LGBT+ Danmark.

LGBT komiteen
Den 15. maj 2019 stiftede S√łren Laursen og jeg LGBT komiteen og fra den dag, har jeg lagt mit transpolitiske arbejde d√©r.
S√łren Laursen udtalte i forbindelse med stiftelsen:
‚ÄúEfter at have brugt overordentlig megen tid p√• arbejdet i organisationer finder vi, at tiden nu er inde til at fokusere p√• det, vi finder vigtigst og mest interessant at arbejde med, nemlig lobbyismen, Vi har allerede gennem de sidste ti √•r haft et meget n√¶rt og produktivt samarbejde, s√• vi har stor tro p√•, at vi kan l√łfte opgaven og v√¶re med til at tage de n√¶ste skridt i retning af fuld ligebehandling.‚ÄĚ

Folketinget, ministerier, styrelser m.fl.
√Öret igennem f√łlger jeg n√łje med i, hvad der foreg√•r af transrelaterede ting i Folketinget og i relevante ministerier. Det er et stort arbejde, da der ikke specifikt kan abonneres p√• “transrelaterede emner”. Det betyder, at jeg dagligt f√łlger med i Folketingets og relevante folketingsudvalgs dagsordner, udkast til lovforslag og udkast til bekendtg√łrelser fra relevante ministerier, lovforslag og beslutningsforslag fremsat i Folketinget og sp√łrgsm√•l stillet til ministre.

N√¶vnsafg√łrelser og domme
Jeg holder mig ogs√• orienteret om afg√łrelser fra Ligebehandlingsn√¶vnet og tilstr√¶ber at blive bekendt med domme.

Videnscenter for sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold
Den 26. november 2022 ans√łgte S√łren Laursen og jeg om, at LGBT komiteen blev optaget i bestyrelsen for “Videnscenter for sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold“.
Den 31. januar 2023 meddelte Emilie Sofie Esbirk, Sundhedsstyrelsen, at LGBT komiteen kunne udpege én repræsentant til Videnscentret.
Den 24. maj 2023 underskrev jeg under et m√łde i Sundhedsstyrelsen en habilitetserkl√¶ring som kr√¶vet af alle medlemmer af Videnscentret.
Den 13. juni 2023 deltog jeg i et m√łde i “Videnscenter for sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold“.
I l√łbet af eftersommeren og efter√•ret 2023 gjorde min helbredssituation, at jeg ikke s√• mig i stand til at varetage min plads som repr√¶sentant for LGBT komiteen i Videnscentret, hvorfor S√łren Laursen den 18. oktober 2023 skriftligt meddelte Emilie Sofie Esbirk, at han overtog min plads i Videnscentret.

Rebeccas Homepage siger farvel og tak.
Rebecca Holm lukkede sin hjemmeside “Rebeccas Homepage” den 30. maj 2023. Rebecca startede sin hjemmeside i 1999. Det var s√•ledes den √¶ldste private transhjemmeside, som lukkede.
Da Rebecca fortalte mig om sin beslutning, gjorde det mig ked af det. “Rebeccas Homepage” havde jo eksisteret s√• l√¶nge og inddeholdt s√• mange interessante artikler. Derfor tilb√łd jeg Rebecca, at hendes artikler kunne overf√łres til Vidensbanken, hvilket hun tog imod.
Rebeccas artikler fra "Rebeccas Homepage" kan derfor fortsat læses Рnu her i Vidensbanken.

Arrangementer og m√łder jeg har deltaget i
  1. L√łrdag den 12. november 2022 deltog jeg i TiD‘s sammenkomst i et nyt m√łdested, Valby Langgade.
  2. Onsdag den 4. januar 2023 deltog jeg hos S√łren Laursen p√• vegne af LGBT komiteen i et online dialogm√łde kl. 16-18 med CKI K√łbenhavn
  3. L√łrdag den 18. februar 2023 deltog jeg i TiD‘s generalforsamling og blev valgt som dirigent.
  4. Onsdag den 22. marts 2023 deltog jeg p√• vegne af LGBT komiteen sammen med S√łren Laursen i et dialogm√łde p√• Rigshospitalet.
  5. L√łrdag den 15. april 2023 deltog jeg i TiD‘s sammenkomst p√• Hyltebjerggaard i Vanl√łse.
  6. Onsdag den 24. maj 2023 deltog jeg p√• vegne af LGBT komiteen sammen med S√łren Laursen i et m√łde med Sundhedsstyrelsen om revision af “Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold ‚Äď VEJ nr. 9060 af 16. august 2018“.
  7. L√łrdag den 28. maj 2023 deltog jeg i TiD‘s sammenkomst p√• Hyltebjerggaard i Vanl√łse.
  8. Tirsdag den 13. juni 2023 deltog jeg i et m√łde i “Videnscenter for sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold“.

Fremtiden
Det er min hensigt at fortsætte med Vidensbanken.
Derfor vil jeg fortsat tilstr√¶be, at Vidensbanken er stedet, hvor der findes seri√łs og trov√¶rdig information om forhold vedr√łrende transforhold, og at informationerne som hovedregel skal v√¶re p√• dansk.
Derimod g√łr min helbredssituation, at jeg ikke – eller kun i meget meget begr√¶nset omfang kan deltage i m√łdevirksomhed.
Derfor må jeg begrænse min transpolitiske aktivitet til det, som kan foretages siddende bag mit skrivebord.
En aktivitet, som startede med Netstr√łmperne i 2001, fortsattes i Trans-Danmark, derefter i LGBT+ Danmark og nu i LGBT komiteen, er nu kraftigt reduceret.
Det glæder mig imidlertid meget at have "haft en finger med" i samtlige forbedringer, som er sket på transområdet gennem de forudgående godt 20 år.

Tak
Til sidst vil jeg udtrykke en tak til alle de mange, som har g√¶stet Vidensbanken, som i anden anledning har kontaktet mig, og som jeg har m√łdt.
Den respons, jeg herunder har modtaget, er med til, at jeg bevarer lysten til at arbejde med Videnbanken og i begrænset omfang med transpolitik.
En s√¶rlig tak skal lyde til Linda Thor Pedersen for hendes arbejde gennem årene med Vidensbanken funktion.

Torsdag den 26. oktober 2023.

Kærlig hilsen. Tina Thranesen.