Thomas Hammarbergs rapport af 12. december 2007 om bl.a. k√łnsskifteforholdene i √ėstrig.

Vist 124 gange.

Council of Europe
Council of Europe
Thomas Hammarberg, Europar√•dets menneskerettighedskommiss√¶r bes√łgte √ėstrig den 21. til 25. maj 2007. Efter bes√łget blev der dateret den 12. december 2007 udarbejdet en officiel rapport over bes√łget.

Afsnit 5.2 Gender discrimination and violence against women indeholder under pkt. 57 et afsnit om transseksuelles aktuelle k√łnsskifteforhold i √ėstrig og Thomas Hammarbergs henstillinger.

Herunder gengives rapportens indledning og afsnit 5.2., pkt 57.

Thomas Hammarberg
Thomas Hammarberg
Strasbourg, 12 December 2007
CommDH(2007)26

REPORT BY THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
MR. THOMAS HAMMARBERG
ON HIS VISIT TO AUSTRIA
21 – 25 May 2007
For the attention of the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly

5.2 Gender discrimination and violence against women

57. Civil society representatives informed the Commissioner that transgender persons faced particular difficulties in Austria on the ground of their gender identity or sex after the statute which regulated the conditions of legal gender reassignment was repealed by the Constitutional Court in 2006. In the absence of statutory provisions, authorities have required genital surgery as the only option for legally changing one’s gender. The Commissioner recommends that the authorities issue guidelines in this field which take due account of the ruling of the Constitutional Court, the relevant jurisprudence of the European Court of Human Rights (e.g. the case of Christine Goodwin v United Kingdom) and current scientific knowledge on gender reassignment.

Ovenstående afsnit gengives herunder oversat til dansk af formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup
57. Repr√¶sentanter informerede Kommiss√¶ren om, at transseksuelle personer i √ėstrig st√•r over for store vanskeligheder p√• grund af deres k√łnsidentitet, efter at reglerne omkring k√łnsskifte blev oph√¶vet af Forfatningsdomstolen i 2006.
P√• grund af manglende retningslinjer, kr√¶ver myndighederne nu et omfattende kirurgisk indgreb i genitialomr√•det f√łr de vil anerkende et k√łnsskifte.
Kommiss√¶ren anbefaler de √ėstrigske myndigheder, at udarbejde et s√¶t retningslinjer for dette omr√•de.
Ved udarbejdelsen af disse retningslinjer, b√łr der tages hensyn til f√łlgende: Forfatningsdomstolens afg√łrelse, Retningslinjer fra Menneskerettighedsdomstolen (F.eks. Christine Goodwin mod den Engelske stat) og den aktuelle videnskabelige stand i sp√łrgsm√•l omkring k√łnsskifte.

* * *
Rapporten i sin helhed hos Europarådet.