HateNoMore. Understanding the needs of persons who experience homophobic or transphobic violence or harassment

Vist 106 gange.

HateNoMore
HateNoMore

Titel HateNoMore
Understanding the needs of persons
who experience homophobic or
transphobic violence or harassment
The impact of hate crime
Forfatter Paul Stephen Iganski
Udgivet af Kampania Przeciw Homofobii
(Campaign Against Homophobia)
Udgivet 12. december 2016
Antal sider 50
Sprog Engelsk
ISBN 978-83-944839-7

Rapporten består af to dele:
Del 1 giver de vigtige resultater om udbredelse, lokalitet, gerningsm√¶ndene, og virkningen af homofobisk og transfobisk vold og chikane som oplyst af unders√łgelsens respondenter for at s√¶tte rammerne for diskussionen af behovene hos dem, der oplever denne vold og chikane.
Del 2 forklarer behovene hos personer, der oplever homofobisk og transfobisk vold og chikane og giver vigtige resultater om det strafferetlige systems reaktion på en sådan vold og chikane på tværs af de fem lande tilsammen.
En evaluering af i hvilket omfang, ofrenes behov blev tilgodeset.
På baggrund af evalueringen fremhæver rapporten en række mangler i politiets, anklagemyndighedens og domstolenes håndtering af disse sager.
Disse mangler kan f√łre til, at hadforbrydelser ikke anmeldes, og at de, der anmelder, med stor sandsynlighed derved uds√¶ttes for en sekund√¶r offerg√łrelse.

Resumé
Samlet for de fem lande har næsten en tredjedel (30,4 %) af de 1.818 adspurgte været udsat for hadmotiveret vold eller chikane i de foregående fem år.
 • Hadmotiveret chikane blev oplevet oftere end hadmotiveret vold. Det gennemsnitlige antal af chikane var 3,6 og gennemsnittet for hadmotiveret vold var lidt over 1 (1,06).
 • N√¶sten halvdelen (45,2 %) af de transk√łnnede respondenter rapporterede om hadmotiveret vold eller chikane i de foreg√•ende fem √•r.
 • De fleste af de alvorligste h√¶ndelser involverede voldstrusler og andre former for verbal aggression.
 • Fysisk angreb udgjorde knap en tredjedel (28,9 %) af de h√¶ndelser, som de adspurgte mente var de mest alvorlige.
 • En tredjedel (33,8 %) af tilf√¶ldene forekom p√• offentlige steder som gader, offentlige pladser eller parkeringspladser.
 • Andre almindelige steder omfattede skoler eller universiteter, hjemme eller i offentlig transport.

Respondenter, der havde oplevet homofobisk eller transfobisk vold og chikane i de foreg√•ende fem √•r rapporterede om st√łrre eftervirkninger ved fire af otte foranstaltninger som unders√łgelsen omfattede – lavere selvkontrol og mindre tillid til andre, en d√•rligere sundhedstilstand og f√łlelse af usikkerhed i deres kvarterer – sammenlignet med dem, der ikke havde oplevet homofobisk eller transfobisk vold i de foreg√•ende fem √•r.

Kun et lille mindretal Рca. 1 ud af 7, eller 13,5 % Рaf de adspurgte på tværs af de fem lande tilsammen, anmeldte mindst en hændelse til politiet.

Forskningen peger p√• en r√¶kke centrale behov for ofre for homofobisk eller transfobisk vold eller chikane: I) behov for sikkerhed; II) behov for st√łtte; III) behov for information; IV) behov for respekt; V) behov for fortrolighed; VI) behov for retf√¶rdighed, og VIII) behov for at h√łre til.

P√•sk√łnnelsen af disse behov er afg√łrende for forst√•else og hensigtsm√¶ssig ageren over for dem, der oplever hadmotiveret vold og chikane.
En r√¶kke fejl i politiarbejde behandling af sagerne fremg√•r af unders√łgelsen. De omfattede:
 • Manglende udrykning til gerningsstedet;
 • Modvilje mod at optage rapport;
 • Bagatellisering af ofrenes oplevelse;
 • Manglende forst√•else for homofobi og transfobi;
 • Negative holdninger til seksuel orientering og k√łnsidentitet, og
 • at politiet ikke greb ind, n√•r de var vidne til chikane og vold.

Kun 10 af de 38 adspurgte, der havde anmeldt homofobisk eller transfobisk vold eller chikane til politiet, havde kontakt til anklagemyndigheden. De var ligeligt fordelt mellem at være tilfreds og utilfreds med den service, de har modtaget.

Kun 11 af de 38 sager kom for domstolen, og kun 6 af ofrene afgav vidneforklaring. Deres bed√łmmelse af deres tilfredshed med domstolene var h√łjere end deres bed√łmmelse af politiet og anklagemyndigheden.

Rapporten i pdf-format.

* * *
Information om forfatteren, professor Paul Stephen Iganski hos Lancaster University Law Scool med en oversigt over hans udgivelser, som omfatter flere udgivelser om hadforbrydelser.

* * *
I forbindelse med projektet blev der udgivet to publikationer – den her omtalte og “HateNoMore: Toolkit for the Law Enforcement Bodies: Accommodating the Needs of the Victims of Homophobic and Transphobic Hate Crimes“.

* * *

Kampagnen “HateNoMore”
Tryk for vis/skjul tekst