ILGA-Europes ordliste

Vist 95 gange.
ILGA-Europe har den 18. juli 2011 offentliggjort en ordliste over betydningen af specielle ord, begreber og forkortelser, som ILGA-Europe bruger i sit daglige arbejde.

Ordlisten findes ikke mere hos ILGA-Europe. 18. september 2022. Tina Thranesen.

ILGA-Europe g√•r bort fra at anvende ordet transk√łnnet som en paraplybetegnelse om alle transpersoner.
I stedet giver de ordet transk√łnnet den betydning, at det er transpersoner, der lever permanent som deres foretrukne k√łn uden n√łdvendigvis at have behov for nogen form for medicinsk behandling.
Samtidig anvender de ordene trans og transperson som paraplybegreber til udover at omfatte transseksuelle og transvestitter til også at omfatte en længere række andre mere queeragtige begreber Рaltså en stor udvidelse af personkredsen som ILGA-Europe betegner som transpersoner.

Herunder en oversættelse til dansk af de transrelaterede ord og begreber.
Der tages forbehold for oversættelsesfejl. Ved brug som dokumentation henvises til originalteksten.
Jeg er yderst kritisk over for ILGA-Europes beskrivelse af ordene/begreberne transk√łnnet, transseksuel, transvestit og transperson, hvilket fremg√•r af mine tilf√łjelser efter overs√¶ttelsen.
Tina Thranesen.

Transrelaterede ord fra ILGA-Europes ordliste

Hadefuld tale: (Hate speech) Henviser til offentligt at fremsætte udtalelser, som tilskynder til, fremmer eller retf√¶rdigg√łr had, diskrimination eller fjendtlighed over for minoriteter – for eksempel udtalelser fra politiske eller religi√łse ledere i pressen eller p√• internettet.

Heteronormativ: (Heteronormativity) Henvisning til kulturelle og sociale praksisser, hvorved m√¶nd og kvinder ledes til at tro og opf√łrer sig som om heteroseksualitet er den eneste t√¶nkelige seksualitet. Det medf√łrer ogs√• opfattelsen af, at heteroseksualiteten er den eneste m√•de at v√¶re normal og som den centrale kilde til social accept.

Heterok√łnsdiskrimination: (Heterosexism) Den direkte eller underforst√•ede opfattelse af, at heteroseksualitet er bedre (religi√łst, moralsk, socialt, f√łlelsesm√¶ssigt, adf√¶rdsm√¶ssigt, og/eller p√• anden m√•de) i forhold til andre seksualiteter.
Bevidst eller ubevidst formodning om, at alle mennesker er heteroseksuelle.
Opfattelsen af, at alle mennesker b√łr v√¶re heteroseksuelle.
N√•r heterok√łnsdiskriminationen finder sted gennem et offentligt undertrykkende system, p√•virkes LGBTI personer negativt, hvilket ogs√• er tilf√¶ldet for heteroseksuelle personer, der ikke tilslutter sig de traditionelle normer for maskulinitet og femininitet.

K√łn: (Gender) Henviser til folks indre opfattelse og oplevelse af mandighed og kvindelighed og den sociale konstruktion, som betegner bestemte handlinger til mandlige og kvindelige, hvilket varierer p√• tv√¶rs af historie, samfund, kulturer og klasser.
K√łn er derfor st√¶rkt knyttet til samfundets forventninger og er ikke udelukkende et biologisk forhold.

K√łnsidentitetsforstyrrelse: (Gender dysphoria) En psykisk diagnose anvendt af psykiatere og psykologer til at klassificere stort ubehag/afvisning, som personer kan f√łle for deres k√łnsdele og deres indre k√łnsidentitetsf√łlelse.

K√łnsudtryk: (Gender expression) Henviser til personers m√•de at udtrykke deres k√łnsidentitet og m√•den, deres k√łnsudtryk opfattes af andre.
Typisk s√łger mennesker at skabe overensstemmelse mellem deres k√łnsudtryk eller m√•de at vise deres k√łn og deres k√łnsidentitet uanset hvilke k√łn, de fik tildelt ved f√łdslen.

K√łnsidentitet: (Gender identity) Henviser til den enkelte persons dybtf√łlte indre og individuel oplevelse af sit k√łn, hvilket m√•ske eller m√•ske ikke svarer til det ved f√łdslen tildelte k√łn.
Det henvises ogs√• til den enkelte persons f√łlelse af sin krop, hvilket, hvis muligheden er til stede, kan indeb√¶re √¶ndringer af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling, og andre m√•der at udtrykke sit k√łn, herunder p√•kl√¶dning, tale og manerer – Yogyakarta principperne.

K√łnsidentitetsforstyrrelse: (Gender Identity Disorder – GID) Er opf√łrt b√•de i den internationale statistiske klassifikation af sygdomme og helbredsproblemer (afsnit F Mental Disorder) af WHO og den Diagnostiske og Statistiske h√•ndbog for psykiske forstyrrelser af American Psychiatric Association – APA.

K√łnsangivelse: (Gender marker) Er en k√łnsangivelse p√• officielle dokumenter. Den mest oplagte k√łnsangivelse er betegnelser som mand/kvinde eller hr./fru. De er ofte anf√łrt i ID-kort, k√łrekort, d√•bsattester, eksamensbeviser, civilstandsdokumenter og skattekort. Mindre indlysende k√łnsangivelse v√¶re indkodet i numre s√•som CPR-numre og skattenumre.

K√łnsskifte: (Gender reassignment) Henviser til den proces, hvorigennem personer f√•r redefineret det k√łn, de lever som, for bedre at kunne udtrykke deres k√łnsidentitet. Der er ofte tale om en proces, som medf√łrer l√¶gelig bistand s√•som hormonbehandling og kirurgisk indgreb, for at tilpasse kroppen med k√łnnet.
Processen inkluderer ogs√• nogle af eller alle af de disse sociale og juridiske tilpasninger: Springe ud over for familie, venner og kolleger, kl√¶de og opf√łre sig i overensstemmelse med sit k√łn, √¶ndre sit navn og/eller sin k√łnsangivelse p√• juridiske dokumenter, og andre juridiske eller retslige procedurer afh√¶ngig af den nationale lovgivning.
EF-Domstolen fastslog i sagen P. mod S., at k√łnsskifte er omfattet af begrebet “k√łn” i EU-retten.

K√łnsvariation: (Gender variant) Henviser til alle, hvis k√łn varierer fra den normale k√łnsidentitet og k√łnsrolle i forhold til det ved f√łdslen tildelte k√łn.

K√łnsnormalitet: (Gendernormativity) Henviser til den praksis og de regler, der legitimerer og privilegerer dem, der lever som det k√łn, de fik tildelt ved f√łdslen.
K√łnsnormaliteten har negative f√łlger for transpersoner og dem, der ikke identificere sig med noget k√łn, m√¶nd, der opfattes som mere feminine, end det er socialt accepteret, og kvinder, der opfattes som alt for maskuline.

K√łnsskifte: (Gender reassignment) Henviser prim√¶rt til medicinske behandlinger, herunder hormonbehandlinger og kirurgiske indgreb, som transpersoner gennemg√•r for at tilpasse deres krop med deres k√łn. Behandlingen afh√¶nger af hvilket k√łn, de fik tildelt ved f√łdslen.
Proces inkluderer ogs√• nogle eller alle af f√łlgende sociale og juridiske tilpasninger: Springe ud over for familie, venner og kolleger, kl√¶de og opf√łre sig i overensstemmelse med sit k√łn, √¶ndre sit navn og/eller sin k√łnsangivelse p√• juridiske dokumenter, og andre juridiske eller retslige procedurer afh√¶ngig af den nationale lovgivning.
EF-Domstolen fastslog i sagen P. mod S. og Cornwall County Council – C-13/94 [1], at k√łnsskifte er omfattet af begrebet “k√łn” i EU-retten.

Transk√łnnet: (Transgender) Henviser til de transpersoner, der lever permanent som deres foretrukne k√łn, uden n√łdvendigvis at have behov for nogen form for medicinsk behandling.
Indtil for nylig var dette udtryk den prim√¶re paraplybetegnelse for alle transpersoner, men denne anvendelse er nu ved at blive fortr√¶ngt af ordet “trans“, der opfattes mere inkluderende af alle transsamfund.
ILGA-Europe bruger den bredere inkluderende form “trans” i sit arbejde. Se Transperson/-mennesker/-mand/-kvinde.

Transseksuel: (Transsexual) Henviser til personer, der identificerer sig helt med den modsatte k√łnsrolle i forhold til det k√łn, de fik tildelt ved f√łdslen, og som s√łger at leve permanent i den foretrukne k√łnsrolle. Dette sker ofte sammen med st√¶rk afvisning af deres fysiske prim√¶re og sekund√¶re k√łnskarakterer og √łnsket om at tilpasse deres krop til deres foretrukne k√łn. transseksuelle personer har m√•ske til hensigt at gennemg√•, er i f√¶rd med at gennemg√• eller har gennemg√•et k√łnsskiftebehandling, som m√•ske eller m√•ske ikke involverer hormonbehandling eller kirurgi.

Transvestit: (Transvestite/Cross dresser) Henviser til personer, der nyder periodevis at if√łre sig det andet k√łns t√łj.
Deres f√łlelse af at identificere sig med et andet k√łn kan sp√¶nde fra at v√¶re meget st√¶rk – ja f√łles som deres prim√¶re k√łn – til at v√¶re en mindre betydende del af deres k√łnsidentitet.
Nogle transvestitter s√łger l√¶gelig bistand for p√• et tidspunkt i deres liv at leve permanent som deres foretrukne k√łn.
Andre er tilfredse med livet igennem periodevis at if√łre sig det andet k√łns t√łj.

Transperson/-mennesker/-mand/-kvinde: (Trans Person/People/Man/Woman) Er en inkluderende paraplybetegnelse for de personer, hvis k√łnsidentitet og/eller k√łnsudtryk adskiller sig fra det k√łn, de blev tildelt ved f√łdslen. Det inkluderer, men er ikke begr√¶nset til m√¶nd og kvinder med en transseksuel fortid, og personer, der identificerer sig som transseksuel, transk√łnnet, transvestit, androgyne, polygender, genderqueer, agender, k√łnsvariant eller med en hvilken som helst anden k√łnsidentitet og/eller k√łnsudtryk, som ikke er standard mandlig eller kvindelig, og udtrykker deres k√łn gennem deres valg af t√łj, fremtoning eller krops√¶ndringer, inklusive kirurgiske √¶ndringer.

Transfobi/transhad: (Transphobia) Henviser til negative kulturelle og personlige overbevisninger, meninger, holdninger og adf√¶rd baseret p√• fordomme, afsky, frygt og/eller had til transpersoner, eller som er imod variationer af k√łnsidentitet og k√łnsudtryk.
Institutionel transfobi/transhad ytrer sig gennem juridiske sanktioner, l√¶gevidenskabelige og ikke-eksisterende/utilstr√¶kkelige mekanismer til at im√łdeg√• vold og diskrimination.
Social transfobi/transhad manifesterer sig i form af fysiske og andre former for vold, hadefulde ytringer, diskrimination, trusler, marginalisering, social udst√łdelse, latterligg√łrelse og forn√¶rmelser.

  1. [Retur] EF-Domstolen afsagde den 30. april 1996 dom i sagen P mod S og Cornwall County Council C-13/94 vedr√łrende ligebehandling af m√¶nd og kvinder – afskedigelse af en transseksuel.
    Dommen l√łd p√•, at det var ulovligt at afskedige en transseksuel p√• grund af dennes k√łnsskifte.

* * *
[Retur] Tilf√łjelser af Tina Thranesen vedr√łrende ILGA-Europes transrelaterede ord og begreber og disses betydning.
Beskrivelsen, som ILGA-Europe bruger, om ordene Transvestit og transseksuel, kan næsten kun udledes sådan, at ILGA-Europe er af den opfattelse, at transvestisme kan udvikle sig til transseksualisme.

Der er store ligheder og overlapninger i beskrivelsen af ordene/begreberne transk√łnnet, transseksuel og transvestit, hvilket g√łr det sv√¶rt at skelne mellem deres betydning og endnu vanskeligere for den enkelte eller andre at definere eller beskrive, hvad en person er.

Ser vi på de enkelte ord/begreber, så træder det tydeligt frem, hvor upræcise og overlappende beskrivelserne er.

  Transk√łnnet
(Transgender)
Transseksuel
(Transsexual)
Transvestit
(Transvestite/Cross dresser)
Lever permanent som sit foretrukne k√łn Ja Ja Vil m√•ske
Nyder at if√łre sig det modsatte k√łns t√łj Uoplyst Uoplyst Ja
Identificerer sig som det modsatte k√łn Uoplyst Ja Fra meget st√¶rk til mindre betydende
Behov for/s√łger behandling Ikke n√łdvendigvis M√•ske/er i f√¶rd med/har gennemg√•et Nogle har/s√łger
√ėnske om k√łnsskifteoperation Uoplyst M√•ske Ikke klart anf√łrt – nogle s√łger m√•ske l√¶gelig bistand
Afvisning af fysiske k√łnskarakterer Uoplyst St√¶rk afvisning Uoplyst

ILGA-Europes beskrivelse af ordene er så upræcise, at det kun kan betegnes som begrebsforvirring.
ILGA-Europes udvidede fortolkning af ordene/begreberne trans og transperson g√łr det ikke bedre. Deres fortolkning har s√• stor en sp√¶ndvidde, at det i transforst√•else ikke giver nogen mening at betegne dem som paraplybegreber.

ILGA-Europe vil imidlertid ikke ændre ved deres beskrivelser.

* * *
I juli 2011 gjorde jeg ILGA-Europe opm√¶rksom p√•, at jeg fandt ILGA-Europes ordliste yderst problematisk og p√• nogle punkter direkte forkert. Komminikationsmedarbejder i ILGA-Europe, Nanna Moe svarede, at hun gerne modtog en pr√¶cisering p√• engelsk om, hvad jeg fandt forkert. P√• grund af travlhed og misforst√•elser modtog hun f√łrst i maj m√•ned 2013 min detaljerede engelsksprogede skrivelse om, hvad jeg fandt problematisk og direkte forkert i ILGA-Europes ordliste. (Anf√łrt i selve ordlisten som kommentarer. Kan ses her som pdf-fil).

Den 6. september 2013 svarede Nanna Moe mig med f√łlgende.
Hej Tina

Undskyld den lange ventetid Рden rolige sommer var knap så rolig, da der var meget arbejde med Rusland og andre store opgaver.

Igen skal du have mange tak for dine kommentarer. Jeg har rettet ordlisten til hist og her, hvor det du helt rigtigt havde set, at der var deciderede fejl.

Ang. diskussionen omkring trans paraply begrebet, så har jeg ikke ændret noget. Det er en politisk beslutning, at vi valgte at bruge trans istedet for transgender/transexual. Transgender begrebet som paraply begreb er blevet kritiseret for at være eksluderende i forhold til alle trans-begreber, og vi ændrede derfor vores brug til trans efter lange diskussioner med den europæiske trans bevægelse Рherunder TGEU.

* * *
Det kan ogs√• ses anf√łrt p√• ILGA-Europes omtale af ordlisten, at den er opdateret september 2013.
Tina Thranesen.

Transk√łnnet
(Transgender)
Transseksuel
(Transsexual)
Transvestit
(Transvestite/Cross dresser)
Lever permanent som sit foretrukne k√łn Ja Ja Vil m√•ske
Nyder at if√łre sig det modsatte k√łns t√łj Uoplyst Uoplyst Ja
Identificerer sig som det modsatte k√łn Uoplyst Ja Fra meget st√¶rk til mindre betydende
Behov for/s√łger behandling Ikke n√łdvendigvis M√•ske/er i f√¶rd med/
har gennemgået
Nogle har/s√łger
√ėnske om k√łnsskifteoperation Uoplyst M√•ske Ikke klart anf√łrt
– nogle s√łger m√•ske l√¶gelig bistand
Afvisning af fysiske k√łnskarakterer Uoplyst St√¶rk afvisning Uoplyst