Skr. fra Intersex Danmark den 1. september 2015 til Sundheds- og √Üldreudvalget om interk√łnnedes ret til fysisk integritet. SUU bilag 44.

Vist 162 gange.

Intersex Danmark sendte den 1. september 2015 en skrivelse til Sundheds- og √Üldreudvalget om interk√łnnedes ret til fysisk integritet.

Skrivelsen gengives herunder.

Att: Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Kolding den 1 September 2015

Vedr. Interk√łnnedes ret til fysisk integritet.

Inter betyder imellem, og henviser til det faktum, at den interk√łnnede ikke klart kan defineres entydigt som mand eller kvinde.

Det at v√¶re interk√łnnet vil sige at man er f√łdt med en genetisk variation, der g√łr at man ikke kan beskrives som havende 100% hanlige eller 100% hunlige k√łns-karakteristika, men en blanding af de to.

Denne variation kan komme til udtryk igennem forskelligheder I en eller flere af f√łlgene kategorier: k√łns-kromosomer, ydre k√łnsorganer, indre k√łnsorganer og sekund√¶re k√łnskarakteristika, der findes mange forskellige variationer.

Interk√łn varierer i sv√¶rhedsgrad og udtryk, fra synligt interk√łn, hvor barnet f√łdes med ikke entydigt definerbare k√łnsorganer, til b√łrn hvor det faktum at barnet er Interk√łn, ikke er umiddelbart observerbart, og interk√łns status kun kan p√•vises ved yderligere unders√łgelser/ tests, de ikke umiddelbart synlige former for interk√łn, opdages ofte f√łrst omkring teenagealderen, n√•r barnets pubertet forsinkes eller udebliver, eller som voksne pga infertilitet.

Antallet af b√łrn i alt, der f√łdes med en Interk√łns variation, er ca 1,7 barn ud af 100.

Det ansl√•s at mellem 1 og 2 promille af verdens befolkning er f√łdt med en Interk√łns variation, der er umiddelbart observerbar ved f√łdslen, i kraft af ikke entydigt definerbare k√łnsorganer, dette tal definerer derfor gruppen af b√łrn der er i risiko for at blive udsat for ‚ÄĚk√łns normaliserende‚ÄĚ operationer.

I 2014 f√łdtes der i alt 56 870 b√łrn i Danmark, og hvis man anvender de procent satser, man anser som g√¶ldende p√• verdens plan, vil dette betyde, at man m√• forvente at der blev f√łdt ca 966 b√łrn med en interk√łns variation i Danmark i 2014, og ca 96 b√łrn med ikke entydigt definerbare k√łnsorganer.
Kilde : Danmarks statestik og Organisation Intersex International : https://ihra.org.au/16601/intersex-numbers/

I Danmark bliver interk√łnnedes ret til fysisk intergritet hverken italesat eller anerkendt, og mange bliver udsat for ‚Äúk√łnsnormaliserende‚ÄĚ behandlinger

Alle b√łrn I Danmark tildeles ved f√łdslen et k√łn baseret p√• l√¶gens sk√łn af om barnet er hank√łn eller hunk√łn, og de interk√łnnede der f√łdes med ikke entydigt definerbare k√łnsorganer, k√łnsvurderes og opereres herefter for at skabe et udseende forligneligt med hvad der for et barn af enten hank√łn eller hunk√łn, m√• anses som medicinsk acceptabelt udseende k√łnsorganer.

Disse ‚Äúk√łnsnormaliserende‚ÄĚ operationer, fjernelse af gonader (sterilisation), og de rent kosmetiske ‚ÄĚk√łnsnormaliserende‚ÄĚ operationer, som bla. klitoris reduktion og vaginalplastik, er irreversible, og foreg√•r, for st√łrstedelen inden barnet er 18 m√•neder gammelt, og derfor uden kendskab til barnets k√łnsidentitet.
Disse indgreb foretages af sociale årsager, og uden medicinsk indikation, og operationerne er forbundet med mange risici så som infertilitet, permanent inkontinens og sensibilitetstab, og sættes ofte, af menneskerettighedsorganisationer i kategori med omskæring af kvinder, en procedure der er forbudt ved lov i Danmark.

N√•r et barn er tildelt et k√łn, st√•r f√łdselsl√¶gens sk√łn rent praktisk ikke til at √¶ndre, selv om det teoretisk if√łlge loven skulle kunne lade sig g√łre at f√• dette omst√łdt, Jvf VEJ nr 9273 af 14/06/2013 er det efter ¬ß 3, stk. 5, i CPR-loven hvoraf det fremg√•r at fejl i de oplysninger, som indg√•r i personnummeret, det vil sige f√łdselsdato og k√łn, kan begrunde tildeling af nyt CPR nummer, s√• er det i praksis stort set umuligt.

Dette betyder at i de tilf√¶lde hvor den interk√łnnedes egen k√łnsidentitet ikke stemmer overens med det af f√łdselsl√¶gen tildelte k√łn, vil personen v√¶re fanget i et k√łn vedkommende ikke identificerer sig med.

Dette problem kan have vidtr√¶kkende konsekvenser for den enkelte, da mange interk√łnnede ikke er i stand til naturligt at producere en adekv√¶t m√¶ngde k√łnshormon.
Mangel af k√łnshormon kan medf√łre en lang r√¶kke sygdomme, eksempelvis osteoperose og hjerte kar sygdomme, det er derfor s√¶rdeles vigtigt at dette tilf√łres medicinsk, men idet vi i Danmark, kun tillader k√łnshormonbehandling forligneligt med det tildelte k√łn, er den interk√łnnede der f√łler sig k√łnsm√¶ssigt forkert klassificeret, tvunget ud i et valg mellem ikke at modtage den n√łdvendige behandling med k√łnshormoner, eller at modtage k√łnshormoner der p√•virker kroppens udvikling i en retning der er uforlignelig med personens k√łnsidentitet, hvilket kan resultere i vidtr√¶kkende psykiske komplikationer for den enkelte.

Nogen v√¶lger derfor at pr√łve lykken og fors√łge at lade sig udrede som transk√łnnet, for ad den vej at pr√łve at opn√• behandling, dette til trods for at den interk√łnnede fra f√łdslen er i besiddelse af k√łnskarakteristika fra begge k√łn, og det alene var l√¶gens fejl sk√łn og registrering, der har bragt vedkommende i en situation hvor vedkommende er fanget i det forkerte k√łn.

Hele situationen besv√¶rligg√łres yderligere af at vi I Danmark f√łlger WHO‚Äės diagnosekriterier, hvoraf det fremg√•r at :

F64.0 Transsexualitet

Et √łnske om at leve og blive accepteret som et medlem af det modsatte k√łn, oftest fulgt af en f√łlelse af ubehag ved elller en f√łlelse af forkerthed af eget anatomiske k√łn og et √łnske om at f√• hormonbehandling og kirurgi for at skabe kongruens mellem egen krop og det √łnskede k√łn.

Diagnostisk guideline

For at denne diagnose kan tildeles, skal den transseksuelle identitet have v√¶ret til stede i mindst 2 √•r, og m√• ikke v√¶re et symptom p√• en anden psykisk sygdom s√• som schizophreni, eller v√¶re knyttet til nogen form for interk√łn, genetisk eller kromosom abnormalitet .
Kilde : [Den 7. april 2022. Siden findes ikke mere. Tina Thranesen]

РHvorfor denne gruppe risikerer at blive afvist behandling, hvis lægen bliver bekendt med dette.

Disse mennesker er s√•ledes fanget i et paradoks, hvor de som sp√¶de, inden de kan give deres informerede samtykke, risikerer at blive behandlet medicinsk med s√•vel hormoner som invasive og s√¶rdeles omfattende operative indgreb, men den selv samme gruppe mennesker, kan som voksne individer, der kan give deres informerede samtykke, og ytre sig klart i forhold til egen k√łnsidentitet, ikke f√• adgang til selv samme regime af behandling, tilpasset det k√łn de indentificerer sig som, hvis de skulle √łnske det.

De interk√łnnede er en overset gruppe i Danmark, dette kan bero p√• det tabu der opstod i takt med at for√¶ldre i mange √•r blev r√•det til at hemmeligholde sandheden, og end ikke at fort√¶lle barnet selv om, at det blev f√łdt interk√łnnet.

Denne hemmeligholdelse medf√łrte for disse mennesker den f√łlelse af tabu og skam, der desv√¶rre stadig i dag pr√¶ger de interk√łnnede, der er derfor et stort behov for at itales√¶tte dette, og for at have en lovgivning p√• omr√•det, der sikrer de interk√łnnede, en ret til fysisk integritet.

Lad mig citere nogle myndigheders udtalelser om interk√łnnede og interk√łnnedes forhold :

‚ÄĚEn interk√łnnet person er f√łdt med k√łns-anatomi, reproduktive organer og/eller kromosommelle m√łnstre, som ikke passer med den typiske definition af hunk√łn og hank√łn. Dette kan v√¶re observerbart ved f√łdslen eller kan blive det senere I livet. En interk√łnnet person kan identificere sig som hank√łn, hunk√łn eller ingen af delene. Interk√łn omhandler hverken seksuel orientering eller k√łns-identitet:
Interk√łnnede personer oplever det samme omfang af seksuelle orienteringer og k√łns-identiteter, som ikke-interk√łnnede personer‚ÄĚ
Kilde : FNs h√łjkommiss√¶r for menneskerettigheder, (2013)

‚ÄĚMennesket er f√łdt med 46 kromosomer i 23 par.
X og Y kromosomer bestemmer en persons k√łn. De fleste kvinder er 46XX, og de fleste m√¶nd er 46XY. Forskning peger dog p√•, at i nogle f√• f√łdsler ud af hver 1000, bliver individet f√łdt med et enkelt k√łns kromosom (45X eller 45y) (k√łns monosomier) og nogle, med tre eller flere k√łnskromosomer (47XXX, 47XYY eller 47XXY osv) (k√łns polysomier). Derudover er nogle hank√łn f√łdt 46XX p√• grund af en translokation af en lille sektion af den k√łns besktemmende region af Y kromosomet. Tilsvarende er nogle hunk√łn f√łdt 46XY dette skyldes mutationer i Y-kromosomet. Tydeligvis, findes der s√•ledes ikke kun kvinder, der er XX og m√¶nd, der er XY, men snarere, er der tale om at en r√¶kke kromosom komplementer, hormon balancer og f√¶notypiske variationer, er afg√łrende for k√łnnet‚ÄĚ
Kilde : WHO: K√łn og genetik

‚ÄĚEt stort problem for interk√łnnede er, at de s√•kaldte k√łns normalisere procedurer ofte udf√łres i sp√¶dbarns alderen og op igennem barndommen, disse udf√łres med henblik p√• at √¶ndre deres kroppe, is√¶r k√łnsorganernerne, for at g√łre dem i overensstemmelse med de fysiske normer for k√łn, dette sker gennem gentagne operationer, hormonelle indgreb og andre foranstaltninger. Som et resultat, kan disse b√łrn uds√¶ttes for medicinsk un√łdvendige, ofte irreversible, interventioner, der kan have livslange konsekvenser for deres fysiske og mentale sundhed, herunder irreversibel oph√łr af alle eller nogle af deres reproduktive og seksuelle kapaciteter‚ÄĚ
Kilde : WHO Report : Sexsual health, human rights and the law (2015)

‚ÄĚDen Parlamentariske Forsamling ,er is√¶r bekymret for en kategori af kr√¶nkelser af b√łrns fysiske integritet, tilh√¶ngerne af disse procedurer, har tendens til at pr√¶sentere disse som gavnlige for b√łrnene selv, p√• trods af klare beviser for det modsatte. Dette omfatter blandt andet omsk√¶ring af piger, omsk√¶ring af unge drenge, af religi√łse √•rsager, medicinske indgreb i den tidlige barndom p√• interk√łnnede b√łrn, og at p√•tvinge b√łrn piercinger, tatoveringer eller plastikkirurgi.‚ÄĚ
Kilde : Council Of Europe, Parlimentary Assembly Resolution 1952 (2013)

‚ÄĚ77. B√łrn, der er f√łdt med atypiske k√łnskarakteristika er ofte genstand for irreversibel k√łns tildeling, ufrivillig sterilisering, ufrivillig genital normaliserende kirurgi, der udf√łres uden deres informerede samtykke, eller deres for√¶ldres, “i et fors√łg p√• at reparere deres k√łn“, der efterlader dem med permanent, irreversibel infertilitet og for√•rsager alvorlige psykiske lidelser.

88. FN‘s s√¶rlige rapport√łr opfordrer alle stater til at oph√¶ve enhver lov, der tillader invasive og irreversible behandlinger, herunder tvungen genital-normaliserende kirurgi, ufrivillig sterilisering, uetisk eksperimenteren, medicinsk display, “regulerende behandlingsformer” eller “√¶ndrende behandlingsformer”, n√•r dette gennemf√łres eller administreres uden frit og informeret samtykke fra den p√•g√¶ldende person. Han opfordrer ogs√• til under alle forhold, at forbyde tvungen sterilisation og yde s√¶rlig beskyttelse til personer, der tilh√łrer marginaliserede grupper.‚ÄĚ
Kilde : Rapport fra FN‘s s√¶rlige rapport√łr for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling eller straf, Juan E. M√©ndez ( 2013)

Mens hele verden ytrer deres bekymring for de interk√łnnede b√łrn, hvad siger de Danske l√¶ger s√• ?

‚ÄĚDe sidste √•r har der visse steder i verden v√¶ret sat sp√łrgsm√•lstegn ved den tidlige operative intervention.
Der er foresl√•et at man skulle afvente den operative korrektion til individet selv kunne bestemme hvilket f√¶notypisk k√łn vedkommende ville have. Imidlertid er det i dag ut√¶nkeligt at et barn i Danmark vil kunne udvikle sig psykisk uden at have entydige ydre genitalier. Anbefalingen er derfor u√¶ndret at der ad kirurgisk vej, hvis det er muligt, skabes overensstemmelse mellem det kromosomale og f√¶notypiske k√łn.‚ÄĚ
Kilde : DSD instruks fra Skejby 2008 – Niels H. Birkeb√¶k, Trols M. J√łrgensen, Henning Olsen, Jens M. Hertz

Jeg vil hermed gerne bede om Folketingets Sundheds- og Ældre-udvalg om at gå ind i sagen.

Vi har brug for at der bliver taget stilling til f√łlgende sp√łrgsm√•l, s√• med ovenst√•ende i mente :

Hvad kan vi i Danmark g√łre for at sikre de interk√łnnedes ret til fysisk integritet?

Hvad kan vi i Danmark g√łre, for at sikre interk√łnnede en lettere adgang til at f√• omst√łdt det ved f√łdslen tildelte k√łn, s√•ledes at √¶ndringen er medicinsk og juridisk g√¶ldende ?

Hvad kan vi i Danmark g√łre, for at sikre interk√łnnede adgang til en behandling, der tager udgangspunkt i individets egen k√łnsopfattelse, frem for l√¶gens sk√łn alene

Hvad kan vi i Danmark g√łre, for at forebygge at ‚ÄĚk√łnsnormaliserende‚ÄĚ operative indgreb p√• interk√łnnede b√łrn, udf√łres f√łr barnet selv er i stand til at ytre sig om sin k√łns identitet og give sit informerede samtykke ?

Og hvad kan vi i Danmark g√łre for i stedet at sikre voksne Interk√łnnede rettigheder, i forhold til adgang til de samme regime af ‚ÄĚk√łnsnormaliserende‚ÄĚ hormon behandlinger og operationer, som i dag udf√łres p√• interk√łnnede sp√¶db√łrn ?

Med Venlig Hilsen

Inge Thapprakhon
Intersex danmark
Bjolderupvej 38
6000 Kolding
E Mail: Angeltouched_dk@hotmail.com

* * *
Skrivelsen til Sundheds- og √Üldreudvalget var vedhæftet:
  1. Folderen Human rights and intersex people udgiet af Council of Europe.
  2. Rapporten The fundamental rights situation of intersex people udgivet af FRA.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.