L 107. 3. behandling den 30. april 2009 forslag til lov om ændring af navneloven. Vedtaget.

Vist 298 gange.
Folketinget havde den 30. april 2009 3. behandling af lovforslag L 107 РSamling: 2008-09 Рom ændring af Navneloven. Lovforslaget blev vedtaget i den form, som det blev fremsat.

Behandlingen startede kl. 1009 og sluttede kl. 1014.
Der var indl√¶g fra Martin Henriksen, DF, der fandt, det var et skridt i den forkerte retning at give tilladelse til at skifte til et fornavn, der ikke svarede til ens k√łn.
Der var ikke nogen ændringsforslag.

Afstemningsresultat
92 stemte for forslaget.
0 stemte imod forslaget.
17 stemte hverken for eller imod forslaget.

Forslaget vedtaget og sendes til Statsministeren.

Den vedtagne lov [1] træder i kraft den 1. oktober 2009.

Den vedtagne lov på Retsinformation.

* * *
For transpersoner har det f√łlgende betydning
I navneloven indsættet i § 13 et stk. 3, der lyder:
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2 [2].

Af besvarelsen af sp√łrgsm√•l 5 fremg√•r, at Sexologisk Klinik fortsat skal inddrages som sagkyndig instans i sager, hvor der s√łges om et fornavn, der betegner det modsatte k√łn.

Folketingets referat af 3. behandlingen
Forhandling

Kl. 1009
Tredje næstformand (Holger K. Nielsen):
Der er ikke stillet ændringsforslag.
√ėnsker nogen at udtale sig? Hr. Martin Henriksen.

Kl. 1010
(Ordf√łrer)
Martin Henriksen (DF):
Tak for ordet. Jeg vil godt her ved tredjebehandlingen redeg√łre for Dansk Folkepartis indstilling til det her lovforslag. Vi ender jo som sagt med at stemme hverken for eller imod.

Der er et element i lovforslaget, som vi synes er ganske positivt, og det er adgangen til at tage en afd√łd √¶gtef√¶lles mellem- og efternavn. Det synes vi er med til at understrege √¶gteskabets betydning for den enkelte borger, og det vil vi selvf√łlgelig gerne bakke op om.

Men der er ogs√• andre elementer i forslaget, som vi synes tr√¶kker i den forkerte retning. Vi synes bl.a., at det, at forslaget indeb√¶rer en udvidelse af adgangen til at undtage fra kravet om, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, er et skridt i den gale retning. Vi synes nu engang, at udgangspunktet m√• v√¶re, at det navn, man har f√•et af sine for√¶ldre, og det navn, som betegner det k√łn, man nu engang har, ogs√• b√łr v√¶re det, der alt andet lige er de rammer, som er i en navnelov, s√• der tr√¶kker det ogs√• i den gale retning.

Dansk Folkeparti stemte som det eneste parti i Folketinget imod den oprindelige navnelov, som der s√• er nogle sm√•justeringer af her i dag. Der var en stor kritik af det, og der var ogs√• uenighed i regeringens egne r√¶kker, og der var en masse polemik om det i pressen. En del af debatten ved den oprindelige navnelov udm√łntede sig s√• i, at man lavede en revision af navneloven. Man indf√łrte en revision, og regeringen sagde, at nu indf√łrer vi den her revision, og n√•r vi s√• kommer til, at der er g√•et 2 √•r, tager vi en grundl√¶ggende debat om navneloven og de principper, der ligger bag navneloven, og de konsekvenser, der har v√¶ret bag navneloven. Det har regeringen
valgt ikke at g√łre.

Vi synes, det er √¶rgerligt, at regeringen har forpasset en oplagt mulighed for at diskutere noget, som egentlig burde ligge regeringen meget p√• sinde. Fra Dansk Folkepartis side synes vi, at de principper, der ligger bag navneloven, b√łr v√¶re, at familiensammenh√¶ngen er et grundl√¶ggende princip, at √¶gteskabet er et grundl√¶ggende princip, og at det navn, man har, nu engang er noget, man har f√•et af sine for√¶ldre, og det b√łr v√¶re det, der er udgangspunktet. Det b√łr man v√¶lge at forholde sig til.

Man kan ikke liberalisere alt, man kan ikke sige, at alt er frit, man kan ikke sige, at der er frit valg på alle hylder. I nogle tilfælde må det også accepteres, at man er bundet af den historie, som der nu engang er bag, og man er bundet af den familie, som man nu engang kommer af. At en regering med et konservativt parti og med en konservativ minister i spidsen ikke er i stand til at forstå det, undrer os i Dansk Folkeparti rigtig meget.

Vi havde, da navneloven oprindelig kom frem, en r√¶kke bet√¶nkeligheder og en r√¶kke kritikpunkter, som vi fremf√łrte, bl.a. at man nu gav mulighed for at ligestille k√¶resteparforhold, k√¶rester, med √¶gtefolk. Det synes vi er et skr√•plan, for vi mener, at navneloven og lovgivningen skal understrege den forpligtelse, der ligger i et √¶gteskab. Der var ogs√• borgerlige politikere, der var enige med Dansk Folkeparti i det. Men alligevel endte Det Konservative Folkeparti med at stemme for.

S√• kritiserede vi ogs√• det faktum, at man har mulighed for at g√• ind og tage en k√¶restes efternavn. S√• kan man finde en ny k√¶reste, og s√• kan man give den tidligere k√¶restes efternavn videre til den nye k√¶reste uden at sp√łrge den oprindelige b√¶rer af navnet om lov. Den kritik blev fejet af banen, for vi fik at vide fra regeringen, at det var der jo ikke nogen, der kunne finde p√•.

Nu viser tallene jo rent faktisk, at der er ca. 2.000 mennesker, der har benyttet sig af det her. Der er også sogar folk, der har ringet ind til Familiestyrelsen og spurgt, om det virkelig kunne være rigtigt, at folk bare kunne give ens navn videre, uden at man selv havde sagt god for det. Familiestyrelsens besked er så, at det godt kan være rigtigt, for det har Folketinget vedtaget, så man skal sådan set bare finde sig i det.

Det synes jeg er √¶rgerligt, og jeg synes bestemt, at det er √¶rgerligt, at en regering, som sagde, at det ikke kunne komme til at ske, nu kan se, at det er sket, og alligevel oph√¶ver man bare den revision, som var en oplagt mulighed for at g√łre noget ved det. S√• Dansk Folkeparti stemmer hverken for eller imod af disse grunde. Der er elementer i det, som er ganske udm√¶rkede, og s√• er der ogs√• elementer i det, som er ganske forf√¶rdelige, og derfor stemmer Dansk Folkeparti imod, og vi opfordrer selvf√łlgelig de konservative medlemmer af regeringen til at v√¶re lidt konservative.

Kl. 1014
Tredje næstformand (Holger K. Nielsen):
Tak til ordf√łreren. √ėnsker flere at udtale sig?
Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning.

Afstemning
Kl. 1014
Tredje næstformand (Holger K. Nielsen):
Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse.
Afstemningen slutter.

For stemte: 92 (V, S, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod: 17 (DF).

Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.

* * *
[Retur] Note 1.
L 107 (som vedtaget): Forslag til lov om √¶ndring af navneloven. (Adgang til at tage en afd√łd √¶gtef√¶lles mellem- og efternavn m.v.).

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. april 2009

Forslag
til
Lov om ændring af navneloven
(Adgang til at tage en afd√łd √¶gtef√¶lles mellem- og efternavn m.v.)

§ 1

I navneloven, lov nr. 524 af 24. juni 2005, som √¶ndret ved lov nr. 435 af 14. maj 2007, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. Overalt i loven √¶ndres ¬ĽMinisteren for familie- og forbrugeranliggender¬ę til: ¬ĽJustitsministeren¬ę og ¬Ľministeren for familie- og forbrugeranliggender¬ę til: ¬Ľjustitsministeren¬ę.

2. I § 5 indsættes som stk. 3:

¬ĽStk. 3. Justitsministeren kan fasts√¶tte n√¶rmere regler om samtykke, jf. stk. 1 og 2. Justitsministeren kan, hvor s√¶rlige grunde taler herfor, undtage fra kravet om samtykke i stk. 1 og 2.¬ę

3. I ¬ß 11, stk. 3, 2. pkt., √¶ndres ¬Ľnr. 5 og 6¬ę til: ¬Ľnr. 5-7¬ę.

4. § 13, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

5. I § 13 indsættes som stk. 3:

¬ĽStk. 3. Justitsministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske m√• ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2.¬ę

6. § 31 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. oktober 2009.

§ 3

Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de afvigelser, som de s√¶rlige gr√łnlandske forhold tilsiger.
[Retur]

* * *
[Retur] Note 2)
Navnelovens § 13, stk. 2.
Et fornavn m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsen i 1. pkt.
[Retur 2]

* * *
Folketingets journal vedr√łrende 3. behandlingen – med debatten.