L 152. Bilag 1. H√łringsnotat vedr√łrende bet√¶nkning nr. 1442/2004 fra familie og forbrugerministeren den 13. januar 2005.

Vist 72 gange.
Navnelovsudvalget afgav den 9. juni 2004 betænkning nr. 1446 om sine overvejelser og forslag til en kommende revision af Navneloven.
Betænkningen resulterede i lovforslag L 152 af 16. december 2005.
Familie- og forbrugerminister, Henriette Kj√¶r (KF) udsendte som bilag 1 et h√łringsnotat, hvori de til Navnelovsudvalget indkomne h√łringssvar gengives i uddrag med ministeriets kommentarer.

Trans-Danmark indgav h√łringssvar, som ministeriet gengiver i uddrag med ministeriets kommentarer.
Institut for Menneskerettigheder indgav ligeledes h√łringssvar, som ministeriet tilsvarende gengiver i uddrag med ministeriets kommentarer.

Yderlig en lang r√¶kke offentlige institutioner og private organisationer havde indgivet h√łringssvar. Bland disse havde kun Det Danske Sprog- og Litteraturselskab kommentarer vedr√łrende navneforhold i relation til transpersoner. I h√łringsnotatet gengives f√łlgende:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab bifalder, at der fortsat skelnes mellem pige- og drengenavne i den danske navngivning og finder, at lempelse af adgangen til at tage et k√łnsneutral fornavn vil kunne l√łse problemer for transseksuelle“.

Folketingets journal vedr√łrende h√łringsnotatet.
H√łringsnotatet i pdf-format hos Folketinget.