L 18. Bilag 6. Ændringsforslag om deling af lovforslaget i to lovforslag.

Vist 37 gange.
Det Konservative Folkeparti fremsatte den 30. november 2021 ændringsforslag om deling af lovforslag L 18 i 2 selvstændige lovforslag.

Herunder gengives lovforslaget.

* * *
Ændringsforslag
til
L 18 Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love.

Af et mindretal (KF), tiltrådt af […]:

a

Ændringsforslag om deling af lovforslaget
1) Lovforslaget deles i to lovforslag med f√łlgende titler og indhold:

A. ¬ĽForslag til lov om √¶ndring af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd, lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af lgbti-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer og beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer)¬ę omfattende ¬ß 1-3, ¬ß 4, nr. 2 og ¬ß¬ß 5-8.

B. ¬ĽForslag til lov om √¶ndring af straffeloven (Strafsk√¶rpende omst√¶ndighed n√•r gerning har baggrund i forurettedes k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika)¬ę omfattende ¬ß 4 nr. 1 og ¬ß¬ß 7 og 8.

[Forslag om deling af lovforslaget]

b

Ændringsforslag til det under A nævnte forslag
Af et mindretal (KF), tiltrådt af […]:

Til § 4

2) Nr. 2 udgår, og i stedet indsættes:
¬Ľ2) ¬ß 266 b, stk. 1, affattes s√•ledes:

¬ĽStk. 1. Den, som offentligt og med fors√¶t ophidser til had mod en gruppe af personer p√• baggrund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller k√łnslig eller seksuel orientering p√• en m√•de, der medf√łrer begrundet frygt for forstyrrelse af den offentlige fred og orden, straffes med b√łde eller f√¶ngsel i indtil 2 √•r.¬ę¬ę

[Omformulering af straffelovens § 266 b]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med √¶ndringsforslag nr. 1 foresl√•s det, at lovforslaget deles, s√•ledes at den del, der vedr√łrer √¶ndringen af straffelovens ¬ß 81 b udskilles i sit eget, separate lovforslag, mens lovforslagets √łvrige dele samles i et andet lovforslag.

Det Konservative Folkeparti bakker helhjertet op om og √łnsker derfor at kunne stemme for lovforslagets ¬ß 4, nr. 1, som indeb√¶rer, at der i straffelovens ¬ß 81 b, inds√¶ttes ‚ÄĚk√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika‚ÄĚ, s√•ledes at det fremg√•r eksplicit af bestemmelsen, at det ved straffasts√¶ttelsen skal indg√• som en sk√¶rpende de omst√¶ndighed, at gerningen har baggrund i forurettedes k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika.

KF mener dog, at de faktiske konsekvenser vedr√łrende lovforslagets √łvrige dele er uklare og kr√¶ver pr√¶cision. Dette er blandt andet √•rsagen til KF‚Äôs √łnske om en pr√¶cisering af straffelovens ¬ß 266 b, jf. √¶ndringsforslag nr. 2. Politisk vil KF ikke risikere at st√• i en situation, hvor partiet ikke til fulde kan drage konsekvenserne af sin stemmeafgivning. KF √łnsker derfor at udtrykke sin opbakning til lovforslagets del omhandlende straffelovens ¬ß 81 samtidig med, at partiet udtrykker sit √łnske om en pr√¶cision af lovforslagets √łvrige dele, som kr√¶ver en mere balanceret og pr√¶cis formulering.

Til nr. 2

√Ündringsforslaget indeb√¶rer, at det i lovforslaget foresl√•ede ¬ß 4, nr. 2, som indeb√¶rer, at der i straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, inds√¶ttes henvisninger til ‚ÄĚhandicap‚ÄĚ og til ‚ÄĚk√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika‚ÄĚ, udg√•r. I stedet omformuleres straffelovens ¬ß 266 b helt med det form√•l at sikre balancen mellem, at tages hensyn til konventioner, hvor der skal v√¶re en beskyttelse af minoriteter p√• tv√¶rs af hudfarve, k√łnslig eller seksuel orientering og lignende, men at vi samtidig skal sikre videst mulig ytringsfrihed.

* * *
Folketingets journal vedr. bilag 6 om opdeling af lovforslaget.
Ændringsforslaget, bilag 6, i pdf-format hos Folketinget.