Spgsm. 5 (L 18) af 28. oktober 2021 om konsekvenser for sportsklubber i forhold til transkvinder i kvindesport. Svar 17. november 2021.

Vist 32 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 28. oktober 2021 sp√łrgsm√•l nr. 5 – L 18. Alm. del. Samling: 2021-22 – efter √łnske fra Fatma √ėktem (V), om lovforslagets konsekvenser for sportsklubber i forhold til transkvinder i kvindesport, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende minister for ligestilling, Mattias Tesfaye svarede den 17. november 2021.

Sp√łrgsm√•l
Hvilke konsekvenser forventes det, at lovforslaget vil have for f.eks. sportsklubber, at der tilf√łjes ‚ÄĚk√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika‚ÄĚ i racediskriminationslovgivningen, f.eks. i forhold til klubbernes udfordringer med transkvinder i kvindesport?

* * *
Svar
Til brug for besvarelsen har jeg indhentet et bidrag fra Justitsministeriet, der har ressortansvaret for racediskriminationsloven. Justitsministeriet har oplyst f√łlgende:

‚ÄĚEfter ¬ß 1, stk. 1, i lov om forskelsbehandling pga. race m.v. (racediskriminationsloven) kan den, som inden for erhvervsm√¶ssig eller almennyttig virksomhed n√¶gter at betjene en person p√• samme vilk√•r som andre p√• grund af den p√•g√¶ldende persons race, hudfarve, nationale oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r.

Med lovforslaget inds√¶ttes der herudover en eksplicit henvisning til k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika i racediskriminationslovens ¬ß 1, stk. 1.

Som det fremg√•r af lovforslagets bem√¶rkninger, er det Justitsministeriets vurdering, at begrebet seksuel orientering i racediskriminationsloven ogs√• omfatter forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk. Justitsministeriet vurderer endvidere, at forskelsbehandling p√• grund af k√łnskarakteristika formentligt ogs√• allerede vil v√¶re omfattet af bestemmelsen i racediskriminationslovens ¬ß 1, stk. 1.

Den foresl√•ede √¶ndring af racediskriminationsloven har derfor alene til form√•l at tydeligg√łre retstilstanden og dermed styrke retssikkerheden.

Som det i √łvrigt fremg√•r af h√łringsnotatets afsnit 2.1, praktiserer regeringen et armsl√¶ngdeprincip i forhold til de uafh√¶ngige sportsorganisationer, der selv fast s√¶tter regler for de enkelte sportsgrene, herunder muligheden for definition og afgr√¶nsning af k√łnskategorier, der skal sikre en fair og lige konkurrence mellem sportsud√łverne.‚ÄĚ

Venlig hilsen

Mattias Tesfaye
Fungerende minister for ligestilling

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.