L 189. Spgsm. 7 af 22. maj 2014 om lovforslaget har økonomiske konsekvenser for det offentlige. Svar 28. maj 2014.

Vist 72 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 spørgsmĂĽl 7 – L 189 Samling: 2013-14 – om lovforslaget har økonomiske konsekvenser for det offentlige til sundheds- og forebyggelsesminister Nick HĂŚkkerup, der svarede den 28. maj 2014.

Spørgsmület
Ministeren bedes bekræfte, at lovforslaget ikke har økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Svar
Lovforslagets økonomiske konsekvenser har vÌret forhandlet med Danske Regioner og KL, og der var enighed om, at L 189 ikke giver anledning til økonomisk kompensation til kommuner og regioner.

Med venlig hilsen
Nick HĂŚkkerup

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.