L 189. Lovforslag af 30. april 2014 om √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (√Ündringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.).

Vist 285 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Den 30. april 2014 fremsatte sundheds- og forebyggelsesminister Nick H√¶kkerup (S) lovforslag L 189 om √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. – √¶ndrede kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af af juridisk kønsskifte m.v.

Herunder gengives lovforslaget, som det er fremsat for Folketinget.

Forslag
til
Lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
(√Ündrede kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.)

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 913 af 13. juli 2010, som bl.a. √¶ndret ved lov nr. 653 af 12. juni 2013og
senest ved lov nr. 171 af 26. februar 2014, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. I ¬ß 61, stk. 1, √¶ndres ¬Ľkvinder ved graviditet.¬ę til: ¬Ľgravide.¬ę.

2. I § 85, stk. 1, affattes således:
¬ĽPersoner mellem 50 og 69 √•r, der har kvindeligt brystv√¶v, har ret til brystunders√łgelse hvert andet √•r i bop√¶lsregionen, jf. ¬ß 277, stk. 9.¬ę.

3. I ¬ß 92 √¶ndres ¬Ľkvinde¬ę til: ¬Ľgravid¬ę, og ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę.

4. I ¬ß 93 √¶ndres ¬Ľkvinde¬ę til: ¬Ľgravid¬ę, og to steder √¶ndres ¬Ľhendes¬ę til: ¬Ľdennes¬ę.

5. I ¬ß 94, stk. 1, √¶ndres ¬Ľkvinde¬ę til: ¬Ľgravid¬ę.

6. I ¬ß 94, stk. 1, nr. 1, √¶ndres ¬Ľkvindens¬ę til: ¬Ľden gravides¬ę, og ¬Ľhendes¬ę til: ¬Ľdennes¬ę.

7. I ¬ß 94, stk. 1, nr. 4 og 5 og to steder i nr. 6, √¶ndres ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę

8. I ¬ß 94, stk. 1, nr. 1 nr. 6, √¶ndres ¬Ľkvindens¬ę til: ¬Ľden gravides¬ę.

9. I ¬ß 95, stk. 1, √¶ndres ¬Ľkvinde¬ę til: ¬Ľperson¬ę, ¬Ľkvinden¬ę √¶ndres til: ¬Ľden gravide¬ę, og to steder √¶ndres ¬Ľkvindens¬ę til: ¬Ľden gravides¬ę.

10. I 95¬ß , stk. 2 og 3, √¶ndres: ¬Ľkvinde¬ę til: ¬Ľgravid¬ę.

11. I ¬ß 96 √¶ndres ¬Ľkvinde¬ę til: ¬Ľgravid¬ę, og to steder √¶ndres ¬Ľhendes¬ę til: ¬Ľdennes¬ę.

12. I ¬ß 98, stk. 1 og 2, 1. og 3. pkt., √¶ndres ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę.

13. I ¬ß 99 √¶ndres ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę, og to steder √¶ndres ¬Ľhun¬ę til: ¬Ľdenne¬ę.

14. I ¬ß 100, stk. 2, 1. og 2. pkt., √¶ndres ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę, og ¬Ľhun¬ę √¶ndres til: ¬Ľdenne¬ę.

15. I ¬ß 100, stk. 3, 5 og 6, √¶ndres ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę.

16. I § 106, affattes således:
¬Ľ¬ß 106. En person med livmoder kan steriliseres, hvis det er n√łdvendigt at forebygge svangerskab for at afv√¶rge fare for personens liv eller for alvorlig og varig forringelse af dennes legemlige eller sj√¶lelige helbred og denne fare udelukkende eller ganske overvejende er l√¶gefagligt begrundet.
Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan personens √¶gtef√¶lle eller samlever i stedet f√• tilladelse til sterilisation, jf. dog ¬ß 107, stk. 3.¬ę

17. § 115, stk. 1, affattes således:
‚ÄĚEn person kan efter ans√łgning f√• tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, hvis ans√łgeren har f√•et stillet diagnosen transseksualitet, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.‚ÄĚ

18. ¬ß 115, stk. 3, √¶ndres ¬Ľ21 √•r¬ę til: ¬Ľ18 √•r¬ę, og ¬Ľ, medmindre ganske s√¶rlige grunde taler derfor¬ę udg√•r.

19. I ¬ß 116 √¶ndres ¬Ľministeren for sundhed og forebyggelse¬ę til: ¬ĽSundhedsstyrelsen¬ę.

§ 2

I lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 923 af 4. september 2006, som √¶ndret ved ¬ß 1 i lov nr. 1546 af 21. december 2010, ¬ß 47 i lov nr. 593 af 14. juni 2011, ¬ß 1 i lov nr. 602 af 18. juni 2012 og ¬ß 1 i lov nr. 1313 af 27. november 2013, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

¬ĽKapitel 1
Anvendelsesomr√•de m.v.¬ę

2. I § 1 indsættes som stk. 3:
¬ĽStk. 3. I denne lov forst√•s ved:
1) Kvinde: En person med livmoder.
2) Mand: En person med mindst en testikel.¬ę

§ 3

I lov nr. 653 af 12. juni 2013 om √¶ndring af sundhedsloven og v√¶vsloven (Aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt definitionspr√¶ciseringer i v√¶vsloven) foretages f√łlgende √¶ndring:
1. § 1, nr. 8, ophæves.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. september 2014.

§ 5

Stk. 1. Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. ¬ß 1, nr. 1, og ¬ß 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis s√¶ttes i kraft for F√¶r√łerne med de √¶ndringer, som de f√¶r√łske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger
Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
 2. Lovforslagets hovedpunkter
  1. Konsekvensrettelser som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte
   1. Gældende ret
   2. Overvejelser og forslag
  2. Kastration som led i k√łnsskifte
   1. Gældende ret
   2. Overvejelser og forslag
 3. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
 4. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
 5. Administrative konsekvenser for borgerne
 6. Milj√łm√¶ssige konsekvenser
 7. Forholdet til EU-retten
 8. H√łrte myndigheder og organisationer
 9. Sammenfattende skema
1. Indledning
Lovforslaget rummer to overordnede elementer:
 1. Konsekvens√¶ndringer i sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion som f√łlge af √łkonomi- og indenrigsministerens lovforslag om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister (tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn).
 2. √Ündrede kriterier for tilladelse til varig kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

Konsekvens√¶ndringerne f√łlger op p√• lovforslaget om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister, hvori det foresl√•s, at personer, som oplever et misforhold mellem det biologiske k√łn og det k√łn, som de p√•g√¶ldende oplever at tilh√łre og identificerer sig med, kan opn√• juridisk k√łnsskifte. Juridisk k√łnsskifte kan efter √łkonomi- og indenrigsministerens lovforslag om √¶ndring af loven om Det Centrale Personregister opn√•s ved skriftlig ans√łgning om nyt personnummer, hvoraf det fremg√•r, at ans√łgningen er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Hermed bliver det muligt for transk√łnnede at opn√• juridisk k√łnsskifte f√łrst og fremmest i form af nyt personnummer uden krav om kastration eller andre kirurgiske indgreb eller anden form for behandling, f.eks. hormonbehandling.

Idet kirurgiske indgreb, hvorved k√łnskirtlerne fjernes, s√•ledes ikke vil v√¶re et kriterium for juridisk k√łnsskifte, vurderes det n√łdvendigt at foretage en r√¶kke justeringer af sundhedsloven og lov om lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. Herved sikres det bl.a., bl.a., at en person med livmoder fortsat kan f√• tilbudt relevante, lovf√¶stede ydelser vedr√łrende svangreomsorg, abort, fosterreduktion og behandling med assisteret reproduktion.

I forbindelse med etablering af mulighed for juridisk k√łnsskifte uden behandling i sundhedsv√¶senet har regeringen fundet anledning til at overveje det nuv√¶rende kriterium i sundhedslovens ¬ß 115, hvorefter ans√łgerens k√łnsdrift skal medf√łre betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse for, at der kan gives tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte. Idet disse kriterier har vist sig vanskelige at anvende for de l√¶ger, der skal vurdere, om kriterierne for tilladelse til kastration er til stede, og begrebet ‚ÄĚbetydelige sj√¶lelige lidelser‚ÄĚ er fra en tid, hvor b√•de termer og den l√¶gefaglige vurdering af transseksuelle var v√¶sentlig anderledes end i dag, foresl√•s der med lovforslaget √¶ndrede kriterier for kastration som led i k√łnsskifte. Med henblik p√• at anvende et mere retvisende kriterium foresl√•s det s√•ledes, at en person kan f√• tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, hvis ans√łgeren har f√•et stillet diagnosen transseksualitet, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.

2. Lovforslagets hovedpunkter
2.1. Konsekvenser som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte
2.1.1. Gældende ret
Sundhedslovens regler tager udgangspunkt i personernes biologiske k√łn, og derfor anvendes betegnelsen ‚ÄĚkvinde‚ÄĚ i en r√¶kke bestemmelser, jf. ¬ß¬ß 61, 85, 92-96, 98-100 og 106. Betegnelsen ‚ÄĚmand‚ÄĚ anvendes ikke i sundhedslovens bestemmelser i dag.

Tilsvarende tager lovgivningen om assisteret reproduktion, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 923 af 4. september 2006 med senere √¶ndringer, udgangspunkt i personers biologiske k√łn. S√•ledes er en lang r√¶kke af lovens bestemmelser knyttet til kvinden, idet behandlingen knytter sig til de kvindelige reproduktive muligheder. Hertil kommer, at der to steder i loven anvendes betegnelsen mand, jf. ¬ß 1, stk. 1, og ¬ß 23, stk. 3.

2.1.2. Overvejelser og forslag
Forslaget om tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn, i lovforslag om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister giver anledning til en r√¶kke ordensm√¶ssige rettelser i sundhedsloven. S√•ledes foresl√•s det, at de bestemmelser, der vedr√łrer svangreomsorg, svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion, √¶ndres til at omhandle personens tilstand, nemlig graviditet. P√• den baggrund foresl√•s det at anvende ben√¶vnelsen gravid i stedet for kvinde. Tilsvarende justeringer vil blive foretaget i de relevante bekendtg√łrelser og vejledninger p√• omr√•derne.

Ift. ordlyden ‚ÄĚkvinde‚ÄĚ i sundhedslovens ¬ß 85 om ret til fx brystunders√łgelse foresl√•s bestemmelsen √¶ndret for at sikre adgang til tilbuddet om brystunders√łgelse til kvinder og personer, der efter juridisk k√łnsskifte fra kvinde til mand har bevaret kvindeligt brystv√¶v, samt til personer som efter juridisk k√łnsskifte fra mand til kvinde i forbindelse med hormonbehandling har f√•et induceret v√¶kst af kvindeligt brystv√¶v.

Det bem√¶rkes i den sammenh√¶ng, at de k√łnsspecifikke screenings- og vaccinetilbud i dag er baseret p√• registreringen af k√łn i Det Centrale Personregister (CPR). I arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte har v√¶ret overvejet, om man teknisk b√łr √¶ndre i cpr-registreringen, s√•ledes at personer med juridisk k√łnsskifte kan fremfindes til f.eks. indkaldelse til brystunders√łgelse. Arbejdsgruppen har vurderet, at anerkendelse af juridisk k√łnsskifte b√łr indeb√¶re, at personer med juridisk k√łnsskifte udelukkende fremst√•r som det k√łn, de har skiftet til, og herefter ikke l√¶ngere vil modtage de k√łnsspecifikke screenings- og vaccinetilbud (tilbud om brystunders√łgelse af kvinder mellem 50 og 69 √•r, screening for livmoderhalskr√¶ft, tilbud vedr√łrende HPV-vaccine), der relaterer sig til deres biologiske k√łn. Personer, som har gennemf√łrt et juridisk k√łnsskifte vil derfor blive gjort opm√¶rksom p√•, at de ikke l√¶ngere automatisk vil blive indkaldt til screening eller vaccinationer, men naturligvis bevarer retten til disse tilbud, som de herefter selv er ansvarlige for at udnytte.

Lovgivningen p√• sundhedsomr√•det om tilbuddene vedr√łrende reproduktion og fertilitet relaterer sig til den kvindelige biologi, og det b√łr derfor pr√¶ciseres, at ogs√• personer, der har foretaget et juridisk k√łnsskifte, fortsat er omfattet af bestemmelserne. Det vil s√•ledes v√¶re muligt at modtage behandling med assisteret reproduktion i offentligt og privat regi under iagttagelse af de ved lov og bekendtg√łrelse fastsatte kriterier, jf. bl.a. lovbekendtg√łrelse nr. 923 af 4. september 2006 med senere √¶ndringer. Eksempelvis vil det v√¶re muligt at yde behandling med doneret s√¶d til en person, der juridisk har skiftet k√łn til mand og samtidig har bevaret livmoderen..

2.2. Kastration med henblik p√• k√łnsskifte
2.2.1 Gældende ret
Efter sundhedslovens ¬ß 115 kan en person f√• tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse. Derudover foruds√¶ttes det blandt andet i praksis, at ans√łgerens √łnske om k√łnsskifte er vedholdende, og at ans√łgeren kan overskue konsekvenserne af et k√łnsskifte.

Betingelserne i ¬ß 115, stk. 1, om, at ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse blev indsat i lovgivningen ved lov nr. 176 af 11. maj 1935, hvor der f√łr alene var adgang til kastration, hvis en persons k√łnsdrifts abnorme styrke eller retning udsatte denne for at beg√• forbrydelser. Af bem√¶rkningerne til bestemmelsen fremg√•r det, at udvidelsen skyldes Justitsministeriets erfaringer, idet der havde foreligget i hvert fald et par tilf√¶lde, hvor det af humane og samfundsm√¶ssige grunde ville have v√¶ret √łnskeligt, om loven af 1929 havde hjemlet kastration. Der ses ikke at v√¶re angivet n√¶rmere om, hvad betydelig sj√¶lelige lidelser eller social forringelse omfatter. I Bet√¶nkning nr. 353 om sterilisation og kastration fra 1964 blev det af udvalget konstateret, at de ved loven fra 1935 fastsatte indikationer havde vist sig tilstr√¶kkelige til at d√¶kke det i praksis hidtil forekommende behov og at de fastsatte indikationer afgr√¶nsede omr√•det for den legale kastration
på en rimelig måde.

Det f√łlger af sundhedslovens ¬ß 115, stk. 3, at kastration af personer under 21 √•r m√• ikke tillades, medmindre ganske s√¶rlige grunde taler for det.

Ved kastration forst√•s indgreb, hvorved k√łnskirtlerne fjernes, eller behandling, hvorved de varigt s√¶ttes ud af funktion, jf. sundhedslovens ¬ß 104. Sundhedslovens bestemmelser om kastration vedr√łrer s√•ledes ikke behandlinger, som √łver indflydelse p√• k√łnsfunktioner, hvor der ikke opn√•s en varig oph√¶velse af funktionerne. For god ordens skyld bem√¶rkes det, at medicinsk kastration er reversibel, og s√•ledes ikke omfattes af sundhedslovens ¬ß 115.

Efter sundhedslovens ¬ß 116, stk. 3, jf. ¬ß 113, skal den, som skal have foretaget indgrebet, vejledes af en l√¶ge om indgrebets beskaffenhed og direkte f√łlger og om den risiko, der m√• antages at v√¶re forbundet med indgrebet.

I medf√łr af ¬ß 116, stk. 1, gives tilladelse til kastration af ministeren for sundhed og forebyggelse. Denne kompetence er i henhold til ¬ß 5 i bekendtg√łrelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, videregivet til Sundhedsstyrelsen.

Der gælder desuden særlige retssikkerhedsmæssige regler, herunder om værgebeskikkelse ved anmodning om kastration af en person, der er omfattet af lovens § 110, eller § 111, og som opholder sig på en institution, et psykiatrisk sygehus eller en psykiatrisk sygehusafdeling eller er under tilsyn heraf, jf. sundhedslovens § 116, stk. 2, 1. pkt.

I praksis indledes et forl√łb mod kastration med henblik p√• k√łnsskift med et observationsforl√łb p√• baggrund af en henvisning fra en l√¶ge, ofte den transseksuelles egen l√¶ge. Observationsforl√łbet finder i dag udelukkende sted p√• Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan, jf. sundhedslovens kapitel 64. Et typisk observationsforl√łb str√¶kker sig for tiden s√¶dvanligvis over omkring 2 √•r.

Selve ans√łgningen om tilladelse til kastration rettes af den kastrationss√łgende til Sundhedsstyrelsen f√łr, under eller efter observationsforl√łbet p√• Sexologisk Klinik. Ans√łgningen indeholder oplysninger om, at k√łnsskiftet er fra mand til kvinde eller kvinde til mand, at ans√łgeren √łnsker √¶ndring af personnummer i CPR, samt eventuelt navn, hvis dette ikke allerede er skiftet. Hertil kommer, at ans√łger meddeler tilladelse til, at Sundhedsstyrelsen indhenter udtalelser fra Sexologisk Klinik og Retsl√¶ger√•det.

Sundhedsstyrelsen indhenter herefter en erkl√¶ring vedr√łrende ans√łgeren fra Sexologisk Klinikk med henblik p√• en vurdering af, om ans√łgeren opfylder kriterierne for at opn√• tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte. Udtaler Sexologisk Klinik i erkl√¶ringen sig ikke herimod, bliver erkl√¶ringen forelagt for Retsl√¶ger√•det til udtalelse. Hvis Sexologisk Kliniks erkl√¶ring giver Sundhedsstyrelsen anledning til tvivl med hensyn til, om ans√łgeren opfylder kriterierne for at f√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, forel√¶gger Sundhedsstyrelsen ogs√• erkl√¶ringen for Retsl√¶ger√•det.

Udtaler Retsl√¶ger√•det sig heller ikke imod, at ans√łgeren f√•r tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, meddeler Sundhedsstyrelsen s√¶dvanligvis efter konkret vurdering ans√łgeren tilladelse hertil.

Udtaler Sexologisk Klinik sig i sin erkl√¶ring imod kastration med henblik p√• k√łnsskifte, og er Sundhedsstyrelsen p√• det foreliggende enig i denne vurdering, partsh√łrer Sundhedsstyrelsen ans√łgeren om udkast til afslag p√• ans√łgningen, og herefter tager styrelsen endelig stilling til ans√łgningen. Dette g√¶lder ogs√• i situationer, hvor der foreligger oplysninger fra Sexologisk Klinik om, at kastration efter konkret l√¶gelig vurdering er kontraindiceret i forhold til den p√•g√¶ldende ans√łger.

Meddeler Sundhedsstyrelsen ans√łgeren tilladelse til kastration, orienterer styrelsen samtidigt Sexologisk Klinik, der henviser ans√łger til at f√• foretaget behandlingen p√• Rigshospitalet. Behandlingen udf√łres for biologiske kvinders vedkommende p√• Gyn√¶kologisk afdeling, og for biologiske m√¶nds vedkommende p√• Plastikkirurgisk afdeling.

Kirurgisk aktivitet vedr. k√łnsskifte

Fra kvinde til mand på Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
2007: 2 patienter (31 og 35 år)
2008: 2 patienter (29 og 45 år)
2009: 1 patient (25 år)
2010: 2 patienter (29 og 37 år)
2011: 6 patienter (23, 23, 34, 40, 41 og 52 år)
2012: 5 patienter (26, 31, 35, 36 år og 38 år)
2013: 7 patienter (22, 22, 24, 27, 30, 35 og 39 år)

Fra mand til kvinde på Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet
2007: 1 patient
2008:
2009:
2010: 1 patient (32 år)
2011:
2012: 1 patient (51 år)
2013: 1 patient

Kilde: Rigshospitalet. Forbehold for registreringsfejl.

Efterf√łlgende er der mulighed for at tildanne ydre genitalier (k√łnsorganer). Behandling heraf foretages b√•de i Danmark og i udlandet, jf. sundhedslovens ¬ß 89, stk. 2, om h√łjt specialiseret behandling i udlandet.

Udgifterne i anledning af kastration godkendt af Sundhedsstyrelsen afholdes af staten, jf. sundhedslovens § 246.

Det bem√¶rkes for god ordens skyld, at ovenst√•ende regler for kastration med henblik p√• k√łnsskifte ikke ang√•r selve de juridiske retsvirkninger af et k√łnsskifte. Selve anerkendelsen af k√łnsskifte og √¶ndringer i CPR-registret sker p√• baggrund af reglerne i lov om lov om Det Centrale Personregister.

2.2.2. Overvejelser og forslag
Baggrunden for det lovf√¶stede krav om tilladelse til kastration i sundhedslovens ¬ß 115 er, at der er tale om et omfattende og irreversibelt indgreb. Det vurderes, at der fortsat er anledning til at v√¶rne om disse hensyn uafh√¶ngigt af, at der nu indf√łres mulighed for juridisk k√łnsskifte uden varig kastration. Imidlertid har det nuv√¶rende kriterium i sundhedslovens ¬ß 115, hvorefter ans√łgerens k√łnsdrift skal medf√łre betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse for, at der kan gives tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte vist sig at v√¶re vanskeligt at fortolke for de l√¶ger, der skal vurdere, om kriterierne for tilladelse til kastration er til stede. Begrebet ‚ÄĚbetydelige sj√¶lelige lidelser‚ÄĚ er fra en tid, hvor b√•de termer og den l√¶gefaglige vurdering af transseksuelle var v√¶sentlig anderledes end i dag.

Med henblik p√• at etablere et mere retvisende kriterium foresl√•s det, at der i ¬ß 115, stk. 1, etableres et nyt selvst√¶ndigt kriterium for kastration i forbindelse med k√łnsskifte, s√•ledes at en person kan f√• tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, hvis ans√łgeren har f√•et stillet diagnosen transseksualitet, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.

Dette vil medf√łre, at Sundhedsstyrelsen ved behandling af en ans√łgning p√•ser, at ans√łgeren har diagnosen transseksualitet, hvilket indeb√¶rer ubehag eller utilstr√¶kkelighed ved egne k√łnskarakteristika. Samtidig vil Sundhedsstyrelsen p√•se, at ans√łgerens √łnske har v√¶ret vedholdende gennem l√¶ngere tid, at det vurderes at ville v√¶re vedvarende, og at ans√łgeren kan overskue konsekvenserne. Endvidere vil det blive p√•set, at der ikke foreligger √łvrige oplysninger, der taler imod indgrebet.

I praksis har sundhedslovens ¬ß 115, stk. 1, alene v√¶ret anvendt til brug for ans√łgere, der √łnsker et kirurgisk k√łnsskifte. P√• den baggrund vurderes det retvisende at lade de tidligere kriterier vedr. betydelige sj√¶lelige lidelser og social forringelse udg√•. Adgangen til kastration efter ¬ß 115, stk. 2, hvorefter en person kan f√• tilladelse til kastration, hvis ans√łgerens k√łnsdrift uds√¶tter denne for at beg√• forbrydelser, videref√łres u√¶ndret.

Det bem√¶rkes i √łvrigt, at de foresl√•ede √¶ndringer af ¬ß 115, stk. 1, ikke tilsigter en udvidelse af omfanget af tilladelser til kastration. Det kan dog ikke afvises, at den sundhedsfaglige udvikling p√• omr√•det, eksempelvis i forhold til diagnostik, p√• l√¶ngere sigt kan medf√łre √¶ndringer.

Med den foresl√•ede √¶ndring af ¬ß 115, stk. 3, neds√¶ttes aldersgr√¶nsen fra 21 √•r til 18 √•r, da det vurderes, at reguleringen ogs√• p√• dette omr√•de b√łr afspejle den i √łvrigt g√¶ldende myndighedsalder p√• 18 √•r. Hertil kommer, at Sundhedsstyrelsen ikke finder, at der er fagligt bel√¶g for at opretholde en aldersgr√¶nse p√• 21 √•r for at opn√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte. I forl√¶ngelse af den foresl√•ede neds√¶ttelse af aldersgr√¶nsen til 18 √•r foresl√•s det samtidig, at mulighed for at meddele dispensation til aldersgr√¶nsen, hvor ganske s√¶rlige grunde taler derfor, oph√¶ves. Denne aldersgr√¶nse er desuden parallel med den foresl√•ede aldersgr√¶nse for juridiske k√łnsskifte, jf. √łkonomi- og indenrigsministerens lovforslag om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister (tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn).

Endelig foreslås det i § 116, at Sundhedsstyrelsen i loven eksplicit tillægges kompetence til at give tilladelse til kastration.

3. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Forslaget forventes ikke at f√• √łkonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.

4. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
Lovforslaget har ikke √łkonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

5. Administrative konsekvenser for borgerne
Som n√¶vnt under afsnit 2.2.2. er de k√łnsspecifikke screenings- og vaccinetilbud i dag bundet op p√• CPR. Med henblik p√• at anerkende det juridiske k√łnsskifte vil en person udelukkende fremst√•r som det k√łn, de har skiftet til i registret. Personen vil s√•ledes ikke l√¶ngere modtage de k√łnsspecifikke screenings- og vaccinetilbud automatisk. Lovforslaget indeb√¶rer s√•ledes mindre administrative konsekvenser for personer, der har foretaget et juridisk k√łnsskifte, idet disse ikke l√¶ngere automatisk vil blive indkaldt til screening eller vaccinationer, men naturligvis bevarer retten til disse tilbud, som de herefter selv er ansvarlige for at udnytte.

6. Milj√łm√¶ssige konsekvenser
Lovforslaget har ingen milj√łm√¶ssige konsekvenser.

7. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

8. H√łrte myndigheder og organisationer
Et udkast til lovforslag har v√¶ret sendt i h√łring i perioden 3. marts til 28. marts 2014 hos f√łlgende myndigheder og organisationer m.v.:

3F, Alzheimerforeningen, Amnesty International DK, Bedre Psykiatri, Bedre Psykiatri ‚Äď landsforeningen for p√•r√łrende, Brancheforeningen for Private Hospitaler og Klinikker, B√łrner√•det, B√łrnesagens F√¶llesr√•d, B√łrns Vilk√•r, Danmarks Apotekerforening, Dansk Erhverv, Dansk Handicapforbund, Dansk Industri, Dansk IT ‚Äď R√•d for IT- og persondatasikkerhed, Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Ortop√¶disk Selskab, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Psykolog Forening, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Distriktpsykiatri, Dansk Selskab for Folkesundhed, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Socialr√•dgiverforening, Dansk Sygeplejer√•d, Dansk Tandl√¶geforening, Dansk Tandplejerforening, Danske Bandagister, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Danske Regioner, Danske √Üldrer√•d, Datatilsynet, De Offentlige Tandl√¶ger, Den Nationale Videnskabsetiske Komit√©, Den uvildige konsulentordning p√• handicapomr√•det, Dental Branche Forening, Det Centrale Handicapr√•d, Det Etiske R√•d, Det Nordiske Cochrane Center, Diabetesforeningen, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, FOA, Forbrugerr√•det, Foreningen af Kliniske Di√¶tister, Foreningen af socialchefer i Danmark, Foreningen af Speciall√¶ger, Foreningen af Transk√łnnede i Danmark (FATID), Forsikring & Pension, F√¶r√łernes Landsstyre, Gigtforeningen, Gr√łnlands Selvstyre, Hjernesagen, Hjerteforeningen, Hospice Forum Danmark, H√łreforeningen, Institut for Menneskerettigheder, Jordemoderforeningen, KL, Kost- og Ern√¶ringsforbundet, Kr√¶ftens Bek√¶mpelse, K√łbenhavns Universitet, Landsf. af nuv√¶rende og tidligere psykiatribrugere (LAP), Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere, Landsforeningen af Statsaut. Fodterapeuter, LGBT Danmark, Landsforeningen for Evnesvage (LEV), Landsforeningen SIND, L√¶geforeningen, Organisationen af L√¶gevidenskabelige Selskaber, Patientforeningen i Danmark, Patientforeningernes Samvirke, Patientforsikringen, Praktiserende L√¶gers Organisation, Praktiserende Tandl√¶gers Organisation, Psykologn√¶vnet, Radiograf R√•det, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sj√¶lland, Region Syddanmark, Regionernes L√łnnings- og Takstn√¶vn, Rigsombudsmanden p√• F√¶r√łerne, Rigsombudsmanden p√• Gr√łnland, Rigsrevisionen, RUC, R√•det for Digital Sikkerhed, R√•det for Socialt Udsatte, Sabaah, Scleroseforeningen, Sex & Samfund, Sj√¶ldne Diagnoser, Socialp√¶dagogernes Landsforbund, Socialstyrelsen, Statsforvaltningen, Syddansk Universitet, Udviklingsh√¶mmedes Landsforbund, Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, Yngre L√¶ger, √ÜldreForum, √Üldremobiliseringen, √Üldresagen, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet.
9. Sammenfattende skema

  Positive konsekvenser/
Mindre udgifter
Negative konsekvenser/
merudgifter
√ėkonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Ingen
√ėkonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen
Milj√łm√¶ssige konsekvenser Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne Som n√¶vnt under afsnit 2.2.2. er de k√łnsspecifikke screenings- og vaccinetilbud i dag bundet op p√• CPR. Med henblik p√• at anerkende det juridiske k√łnsskifte vil en person udelukkende fremst√•r som det k√łn, de har skiftet til i registret. Personen vil s√•ledes ikke l√¶ngere modtage de k√łnsspecifikke screenings- og vaccinetilbud automatisk. Lovforslaget indeb√¶rer s√•ledes mindre administrative konsekvenser for personer, der har foretaget et juridisk k√łnsskifte, idet disse
ikke længere automatisk vil blive indkaldt til screening eller vaccinationer, men naturligvis bevarer retten til disse tilbud, som de herefter selv er ansvarlige for at udnytte.
Ingen
Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1

Til nr. 1
Den foresl√•ede √¶ndring af ¬ß 61, stk. 1, indeb√¶rer, at bestemmelsens personkreds ben√¶vnes som gravide frem for kvinder. √Ündringen foresl√•s som f√łlge af de foresl√•ede √¶ndringer af lov om Det Centrale Personregister, hvor det foresl√•s, at personer, der oplever sig tilh√łrende et andet k√łn, kan tildeles nyt personnummer.

Til nr. 2
Det er i dag fast praksis, at regionsr√•det inviterer kvinder til en gratis r√łntgenunders√łgelse af brystet (mammografi).
Form√•let med unders√łgelsen er at finde kvinder, der har tidlige stadier af brystkr√¶ft, for at kunne tilbyde tidlig behandling.
Den foresl√•ede √¶ndring af ¬ß 85, stk. 1, indeb√¶rer, at personer mellem 50 og 69 √•r, der har kvindeligt brystv√¶v, har ret til brystunders√łgelse hvert andet √•r i bop√¶lsregionen, jf. ¬ß 277, stk. 9. Nyaffattelsen understreger, at den i bestemmelsen fastsatte personkreds har ret til unders√łgelsen, uanset om invitation herom udsendes fra regionsr√•det. Med nyaffattelsen af bestemmelsen tilsigtes der ikke at √¶ndre p√• den hidtidige praksis om udsendelse af invitation til personer mellem 50 og 69 √•r, der er registreret som kvinder i CPR.

√Ündringen foresl√•s som f√łlge af de foresl√•ede √¶ndringer af lov om Det Centrale Personregister, hvor det foresl√•s, at personer, der oplever sig tilh√łrende et andet k√łn, kan tildeles nyt personnummer.

De personer, der efter et juridisk k√łnsskifte til mand har bevaret kvindeligt brystv√¶v, har s√•ledes ret til unders√łgelsen, men skal selv rette henvendelse til regionsr√•det med henblik p√• at modtage tilbuddet om brystunders√łgelse. Tilsvarende ret g√¶lder for de personer, som efter juridisk k√łnsskifte fra mand til kvinde i forbindelse med hormonbehandling har f√•et induceret v√¶kst af kvindeligt brystv√¶v.

Til nr. 3 ‚Äď 15
De foresl√•ede √¶ndringer af ¬ß¬ß 92, 93, 94, stk. 1, 95, stk. 1-3, 96, 98, stk. 1 og 2, 99, 100, stk. 2, 3, 5 og 6, er konsekvens√¶ndringer som f√łlge af de foresl√•ede √¶ndringer af lov om Det Centrale Personregister, hvor der foresl√•s, at personer, der oplever sig tilh√łrende et andet k√łn, kan tildeles nyt personnummer. De foresl√•ede √¶ndringer indeb√¶rer, at personkredsen i bestemmelserne ben√¶vnes som gravide frem for kvinder.

Til nr. 16
I lov nr. 653 af 12. juni 2013 om √¶ndring af sundhedsloven og v√¶vsloven (Aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt definitionspr√¶ciseringer i v√¶vsloven) blev en r√¶kke bestemmelser vedr. sterilisation √¶ndret, bl.a. sundhedslovens ¬ß 106. Idet lov nr. 653 af 12. juni 2013 er vedtaget og stadf√¶stet, men f√łrst tr√¶der i kraft den 1. september 2014, dvs. samme dato som ikrafttr√¶delsesdatoen for dette lovforslag, er det af lovtekniske √•rsager n√łdvendigt at nyaffatte ¬ß 106.

I lov nr. 653 af 12. juni 2013 er ¬ß 106 √¶ndret som konsekvens af √¶ndringer i ¬ß 105 om aldersgr√¶nsen for sterilisation og indf√łrelse af refleksionsperiode for 18-25 √•rige personer. N√¶rv√¶rende nyaffattelse har samme form√•l, foruden at bestemmelsens personkreds √¶ndres fra kvinder til personer med livmoder. Bestemmelsen foresl√•s s√•ledes at finde anvendelse for alle personer med livmoder og muligg√łr sterilisation, hvis det er n√łdvendigt at forebygge svangerskab for at afv√¶rge fare for personens liv eller for alvorlig og varig forringelse af dennes legemlige eller sj√¶lelige helbred og denne fare er udelukkende eller ganske overvejende l√¶gefagligt begrundet.

Til nr. 17
Den foresl√•ede nyaffattelse af ¬ß 115, stk. 1, indeb√¶rer etablering af et selvst√¶ndigt kriterium for varig kastration, hvorefter en person kan f√• tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, hvis ans√łgeren har f√•et stillet diagnosen transseksualitet, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.

I praksis vil dette medf√łre, at Sundhedsstyrelsen p√•ser, at ans√łgeren har diagnosen transseksualitet, hvilket indeb√¶rer ubehag eller utilstr√¶kkelighed ved egne k√łnskarakteristika. Diagnosen stilles efter en grundig udredning p√• h√łjt specialiseret niveau.

Samtidig vil Sundhedsstyrelsen p√•se, at ans√łgerens √łnske har v√¶ret vedholdende gennem l√¶ngere tid, og at det vurderes at ville v√¶re vedvarende, samt at ans√łgeren kan overskue konsekvensen af det.

Det vil bero p√• en konkret vurdering, om en person har et vedholdende √łnske om kastration. En s√•dan vurdering beror ikke alene p√• selve den tidsm√¶ssige l√¶ngde af √łnsket, men ogs√• p√• hvorvidt √łnsket om kastration har v√¶ret konsistent.
Ift. vurderingen af, om en person har et vedholdende √łnske om kastration skal det bem√¶rkes, at processen vedr√łrende diagnosticering af personen indeb√¶rer et l√¶ngerevarende forl√łb, s√¶dvanligvis p√• mindst p√• 2 √•r, og som udgangspunkt kan f√¶rdigg√łrelse af dette forl√łb ogs√• afspejle personens vedholdende √łnske om kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

Hertil kommer at Sundhedsstyrelsen i praksis p√•ser, at der ikke foreligger √łvrige oplysninger, der taler imod indgrebet. Eksempelvis, hvor det grundet patientens √łvrige sundhedstilstand ikke er tilr√•deligt at gennemf√łre en kastration af sundhedsfaglige √•rsager. Dette skal ses i lyset af, at en patient p√• dette omr√•de ‚Äď som ved alle andre behandlinger efter sundhedsloven ‚Äď ikke har ret til en ydelse i sundhedsv√¶senet, hvis der er omst√¶ndigheder, der g√łr behandlingen l√¶gefagligt uegnet eller uforsvarlig. Der henvises i den forbindelse til autorisationslovens ¬ß 17, hvorefter l√¶ger skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Af dette f√łlger, at der s√¶dvanligvis ikke udf√łres behandling, der er l√¶gefagligt kontraindiceret.

Det bem√¶rkes i √łvrigt, at den foresl√•ede nyaffattelse af ¬ß 115, stk. 1, vedr√łrer irreversibel kastration. Bestemmelsen vedr√łrer s√•ledes ikke behandlinger, som √łver indflydelse p√• k√łnsfunktioner, men hvor der ikke opn√•s en varig oph√¶velse af funktionerne.

I lyset af de foresl√•ede √¶ndringer vil Sundhedsstyrelsens vejledning om kastration med henblik p√• k√łnsskifte, jf. vejledning nr. 10077 af 27. november 2006, blive √¶ndret.

Til nr. 18
Den foreslåede nyaffattelse af § 115, stk. 3 indebærer, at den generelle aldersgrænse for kastration nedsættes fra 21 år til 18 år. Set i lyset af nedsættelsen af aldersgrænsen foreslås det samtidig, at mulighed for at meddele tilladelse til kastration af personer under den i loven fastsatte aldersgrænse, hvor ganske særlige grunde taler derfor, ophæves.

De foresl√•ede √¶ndringer skal ses i lyset af, at Sundhedsstyrelsen ikke finder, at der er fagligt bel√¶g for at opretholde en aldersgr√¶nse p√• 21 √•r for at opn√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte. Det vurderes desuden, at bestemmelsens aldersgr√¶nse b√łr afspejle den i √łvrigt g√¶ldende aldersgr√¶nse p√• 18 √•r, s√•ledes at der skabes parallelitet hertil og til andre omr√•der p√• sundhedsomr√•det, eksempelvis aldersgr√¶nsen for sterilisation, der med lov nr. 653 af 12. juni 2013 er nedsat fra 25 √•r til 18 √•r med ikrafttr√¶den pr. 1. september 2014.

Idet tilladelse til kastration alene meddeles, hvor personen har gennemg√•et et l√¶ngere udredningsforl√łb, s√¶dvanligvis p√• mindst p√• 2 √•r, findes der ikke behov for at fasts√¶tte en obligatorisk refleksionsperiode i forbindelse ans√łgningsprocessen.

Til nr. 19
I ¬ß 116 foresl√•s det, at kompetencen til at meddele tilladelse til kastration till√¶gges Sundhedsstyrelsen direkte. Dette svarer til i dag, hvor Sundhedsstyrelsen i medf√łr af ¬ß 5 i bekendtg√łrelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, har f√•et delegeret kompetence til at meddele tilladelse til kastration.

Til § 2

Til nr. 1
Som en konsekvens af, at der i lovforslagets ¬ß 2, nr. 2, foresl√•s indsat to nye stykker i ¬ß 1, der vedr√łrer forslag til lovens definition af kvinder og m√¶nd, foresl√•s overskriften til kapitel 1 nyaffattet, s√•ledes at det ben√¶vnes ‚ÄĚLovens anvendelsesomr√•de m.v.‚ÄĚ.

Til. nr. 2
Det foresl√•ede ¬ß 1, stk. 3, fastl√¶gger lovens definition af kvinder og m√¶nd. Det foresl√•s s√•ledes med ¬ß 1, stk. 3, nr. 1, at en kvinde i lovens forstand defineres som en person med livmoder. Bestemmelsen inds√¶ttes for at sikre, at personer, der efter juridisk k√łnsskifte har besvaret livmoderen og dermed har reproduktive evner, har ret til lovens ydelser, eksempelvis behandling med assisteret reproduktion. Tilsvarende foresl√•s der i ¬ß 1, stk. 3, nr. 2, indsat en definition af m√¶nd i lovens forstand, hvorefter det fremg√•r, at der ved en mand forst√•s en person med mindst en testikel.

Til § 3

Ved lov nr. 653 af 12. juni 2013 om √¶ndring af sundhedsloven og v√¶vsloven (Aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt definitionspr√¶ciseringer i v√¶vsloven) blev en r√¶kke bestemmelser vedr. sterilisation √¶ndret, bl.a. sundhedslovens ¬ß 106. Idet lov nr. 653 af 12. juni 2013 er vedtaget og stadf√¶stet, men f√łrst tr√¶der i kraft den 1. september 2014, dvs. samme dato som ikrafttr√¶delsesdatoen for dette lovforslag, er det af lovtekniske √•rsager n√łdvendigt at nyaffatte ¬ß 106, jf. forslagets ¬ß 1, nr. 16. Den foresl√•ede oph√¶velse sker s√•ledes af lovtekniske √•rsager.

Til § 4

Det foresl√•s, at loven tr√¶der i kraft den 1. september 2014 og s√•ledes finder anvendelse for ans√łgninger om kastration med henblik p√• k√łnsskifte, der indsendes til Sundhedsstyrelsen fra denne dato. Ans√łgning indsendt f√łr den 1. september 2014, men ikke afgjort p√• dette tidspunkt, behandles efter denne lov.

Til § 5

Bestemmelsen fastl√¶gger lovens territoriale anvendelsesomr√•de. Stk. 1 indeb√¶rer, at loven ikke finder anvendelse for Gr√łnland og F√¶r√łerne. Efter bestemmelsens stk. 2 kan lovens ¬ß 1, nr. 1, vedr. √¶ndring af sundhedslovens ¬ß 61, stk. 1, samt ¬ß 2 vedr. lovgivningen om assisteret reproduktion dog ved kongelig anordning helt eller delvist s√¶ttes i kraft for F√¶r√łerne med de √¶ndringer, som de f√¶r√łske forhold tilsiger.

Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
Lovforslaget
Gældende formulering Lovforslaget
 
§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 913 af 13. juli 2010, som bl.a. √¶ndret ved lov nr. 653 af 12. juni 2013 og senest ved lov nr. 1638 af 26. december 2014, foretages f√łlgende √¶ndringer:

¬ß 61. Regionsr√•det yder hos en l√¶ge vederlagsfri forebyggende helbredsunders√łgelser samt vejledning om svangerskabshygiejne til kvinder ved graviditet. 1. I ¬ß 61, stk. 1, √¶ndres ¬Ľkvinder ved graviditet.¬ę til: ¬Ľgravide.¬ę.
Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fasts√¶tter antallet af forebyggende helbredsunders√łgelser efter stk. 1.  
¬ß 85. Regionsr√•det tilbyder hvert andet √•r brystunders√łgelse til kvinder, som er mellem 50 og 69 √•r, og som har bop√¶l i regionen, jf. ¬ß 277, stk. 9.
Stk. 2. Unders√łgelsen omfatter r√łntgenunders√łgelse (mammografi).
Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler om tilbuddet om brystunders√łgelse.
2. I § 85, stk. 1, affattes således:
¬ĽPersoner mellem 50 og 69 √•r, der har kvindeligt brystv√¶v, har ret til brystunders√łgelse hvert andet √•r i bop√¶lsregionen, jf. ¬ß 277, stk. 9.¬ę
¬ß 92. En kvinde kan uden tilladelse f√• sit svangerskab afbrudt, hvis indgrebet kan foretages inden udl√łbet af 12. svangerskabsuge og kvinden, efter at reglerne i ¬ß 100 er iagttaget, fastholder sit √łnske om svangerskabsafbrydelse. 3. I ¬ß 92 √¶ndres ¬Ľkvinde¬ę til: ¬Ľgravid¬ę, og ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę.
¬ß 93. Selv om 12. svangerskabsuge er udl√łbet, kan en kvinde uden s√¶rlig tilladelse f√• sit svangerskab afbrudt, hvis indgrebet er n√łdvendigt for at afv√¶rge fare for hendes liv eller for en alvorlig forringelse af hendes legemlige eller sj√¶lelige helbred og denne fare er udelukkende eller ganske overvejende l√¶gefagligt begrundet. 4. I ¬ß 93 √¶ndres ¬Ľkvinde¬ę til: ¬Ľgravid¬ę, og to steder √¶ndres ¬Ľhendes¬ę til: ¬Ľdennes¬ę.
¬ß 94. Er 12. svangerskabsuge udl√łbet, kan en kvinde f√• tilladelse til svangerskabsafbrydelse, hvis 5. I ¬ß 94, stk. 1, √¶ndres ¬Ľkvinde¬ę til: ¬Ľgravid¬ę.
1) svangerskabet, f√łdslen eller omsorgen for barnet medf√łrer fare for forringelse af kvindens helbred p√• grund af foreliggende eller truende legemlig eller sj√¶lelig sygdom eller sv√¶kkelsestilstand eller som f√łlge af hendes √łvrige livsforhold,
2) graviditeten skyldes omstændigheder som nævnt i straffelovens § 210 eller §§ 216-224,
3) der er fare for, at barnet på grund af arvelige anlæg eller beskadigelse eller sygdom i fostertilstanden vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse,
6. I ¬ß 94, stk. 1, nr. 1, √¶ndres ¬Ľkvindens¬ę til: ¬Ľden gravides¬ę, og ¬Ľhendes¬ę til: ¬Ľdennes¬ę.
4) kvinden på grund af legemlig eller sjælelig lidelse eller svag begavelse ikke formår at drage omsorg for barnet på forsvarlig måde,
5) kvinden på grund af ung alder eller umodenhed ikke for tiden formår at drage omsorg for barnet på forsvarlig måde eller
7. I ¬ß 94, stk. 1, nr. 4-6, √¶ndres ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę.
6) svangerskabet, f√łdslen eller omsorgen for barnet m√• antages at ville medf√łre en alvorlig belastning af kvinden, som ikke kan afv√¶rges p√• anden m√•de, s√•ledes at det af hensyn til kvinden, til opretholdelsen af hjemmet eller omsorgen for familiens √łvrige b√łrn m√• anses for p√•kr√¶vet, at svangerskabet afbrydes. Ved afg√łrelsen tages hensyn til kvindens alder, arbejdsbyrde og personlige forhold i √łvrigt samt til familiens boligm√¶ssige, √łkonomiske og helbredsm√¶ssige forhold.
Stk. 2. Tilladelse til svangerskabsafbrydelse m√• kun gives, hvis de forhold, der begrunder ans√łgningen herom, har en s√•dan v√¶gt, at det findes berettiget at uds√¶tte kvinden for den for√łgede helbredsm√¶ssige risiko, som indgrebet nu indeb√¶rer.
Stk. 3. M√• fosteret antages at v√¶re levedygtigt, kan tilladelse til svangerskabsafbrydelse kun gives, s√•fremt de i stk. 1, nr. 3, n√¶vnte omst√¶ndigheder med afg√łrende v√¶gt taler for det.
8. I ¬ß 94, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, √¶ndres ¬Ľkvindens¬ę til: ¬Ľden gravides¬ę.
Kapitel 26
Betingelser for fosterreduktion
 
¬ß 95. En kvinde, der er gravid med flere fostre, kan uden s√¶rlig tilladelse f√• reduceret antallet af fostre, hvis indgrebet kan foretages inden udl√łbet af 12. svangerskabsuge og v√¶sentligt formindsker en risiko for, at kvinden spontant vil abortere alle fostre, at et eller flere fostre som f√łlge af for tidlig f√łdsel ikke vil v√¶re levedygtige eller vil f√• en alvorlig legemlig eller sj√¶lelig lidelse, at der vil opst√• fare for kvindens liv, eller at kvindens legemlige eller sj√¶lelige helbred vil blive v√¶sentligt forringet. 9. I ¬ß 95, stk. 1, √¶ndres ¬Ľkvinde¬ę: til: ¬Ľperson¬ę, ¬Ľkvinden¬ę: til: ¬Ľden gravide¬ę, og ¬Ľkvindens¬ę: til: ¬Ľden gravides¬ę.
Stk. 2. Er 12. svangerskabsuge udl√łbet, kan en kvinde i de i stk. 1 n√¶vnte tilf√¶lde f√• tilladelse til fosterreduktion, hvis der foreligger s√¶rlige omst√¶ndigheder.
Stk. 3. Uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde kan en kvinde få tilladelse til at få reduceret antallet af fostre, hvis der er risiko for, at fosteret på grund af arvelige anlæg eller beskadigelse eller sygdom i fostertilstanden vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse.
Stk. 4. M√• fosteret i de i stk. 2 og 3 n√¶vnte tilf√¶lde antages at v√¶re levedygtigt, kan tilladelse til fosterreduktion kun gives, hvis de i stk. 3 n√¶vnte omst√¶ndigheder med afg√łrende v√¶gt taler for det.
10. I ¬ß 95, stk. 2 og 3, √¶ndres: ¬Ľkvinde¬ę: til: ¬Ľgravid¬ę.
¬ß 96. Selv om 12. svangerskabsuge er udl√łbet, kan en kvinde uden tilladelse f√• reduceret antallet af fostre, hvis indgrebet er n√łdvendigt for at afv√¶rge fare for hendes liv eller for en alvorlig forringelse af hendes legemlige eller sj√¶lelige helbred og denne fare udelukkende eller ganske overvejende er l√¶gefagligt begrundet. 11. I ¬ß 96 √¶ndres ¬Ľkvinde¬ę til: ¬Ľgravid¬ę, og to steder ¬Ľhendes¬ę til: ¬Ľdennes¬ę.
§ 98. Anmodning om svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion skal fremsættes af kvinden selv.
Stk. 2. Er kvinden p√• grund af sindssygdom, h√¶mmet psykisk udvikling, alvorligt sv√¶kket helbred eller af anden grund ude af stand til at forst√• betydningen af indgrebet, kan samr√•det, n√•r omst√¶ndighederne taler derfor, tillade svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion efter anmodning fra en s√¶rligt beskikket v√¶rge. For beskikkelsen af denne v√¶rge finder bestemmelsen i v√¶rgem√•lslovens ¬ß 50 tilsvarende anvendelse. Samr√•dets afg√łrelse kan indbringes for anken√¶vnet af kvinden eller v√¶rgen.
12. Tre steder i ¬ß 98, stk. 1 og 2, √¶ndres ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę.
§ 99. Er kvinden under 18 år, og har hun ikke indgået ægteskab, skal forældremyndighedens indehaver samtykke i anmodningen.
Stk. 2. Samr√•det kan, n√•r omst√¶ndighederne taler derfor, tillade, at samtykke efter stk. 1 ikke indhentes. Samr√•dets afg√łrelse kan af kvinden indbringes for anken√¶vnet.
Stk. 3. Samr√•det kan, n√•r omst√¶ndighederne taler derfor, tillade svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion, selv om samtykke efter stk. 1 n√¶gtes. Samr√•dets afg√łrelse kan indbringes for anken√¶vnet af kvinden eller for√¶ldremyndighedens indehaver.
13. I ¬ß 99 √¶ndres ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę, og to steder √¶ndres ¬Ľhun¬ę til: ¬Ľdenne¬ę.
¬ß 100. Anmodning om svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion frems√¶ttes over for en l√¶ge eller over for et regionsr√•d.  
Stk. 2. Frems√¶ttes anmodningen over for en l√¶ge, skal denne g√łre kvinden opm√¶rksom p√•, at hun ved henvendelse til regionsr√•det kan f√• vejledning om de foreliggende muligheder for st√łtte til gennemf√łrelse af svangerskabet og for st√łtte efter barnets f√łdsel. Frems√¶ttes anmodningen over for et regionsr√•d, skal kvinden, hvis hun √łnsker det, vejledes som n√¶vnt i 1. pkt. 14. I ¬ß 100, stk. 2, 1. og 2. pkt., √¶ndres ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę, og ¬Ľhun¬ę √¶ndres til: ¬Ľdenne¬ę.
Stk. 3. Kvinden skal af en l√¶ge vejledes om indgrebets beskaffenhed og direkte f√łlger samt om den risiko, der m√• antages at v√¶re forbundet med indgrebet. Det samme g√¶lder den, der skal frems√¶tte anmodning efter ¬ß 98, stk. 2, eller samtykke efter ¬ß 99, stk. 1.
Stk. 4. Sk√łnner l√¶gen, at betingelserne for svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion i ¬ß 92, ¬ß 93, ¬ß 95, stk. 1, eller ¬ß 96 ikke er opfyldt, skal l√¶gen straks forel√¶gge anmodningen med sin udtalelse for regionsr√•det.
Stk. 5. Forud for og efter indgrebet skal kvinden tilbydes en st√łttesamtale. Indenrigs- og sundhedsministeren fasts√¶tter de n√¶rmere regler herom.
Stk. 6. Fremsættes der anmodning om svangerskabsafbrydelse begrundet i omstændigheder som nævnt i § 94, stk. 1, nr. 3, eller fosterreduktion begrundet i omstændigheder som nævnt i § 95, stk. 3, skal kvinden tilbydes oplysning om muligheden for supplerende oplysning og rådgivning hos relevante handicaporganisationer m.v.
15. I ¬ß 100, stk. 3, 5 og 6, √¶ndres ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę.
¬ß 106. En kvinde kan steriliseres, hvis det er n√łdvendigt at forebygge svangerskab for at afv√¶rge fare for hendes liv eller for alvorlig og varig forringelse af hendes legemlige eller sj√¶lelige helbred og denne fare udelukkende eller ganske overvejende er l√¶gefagligt begrundet. 16. ¬ß 106 affattes s√•ledes: ¬Ľ¬ß 106. En person med livmoder kan steriliseres, hvis det er n√łdvendigt at forebygge svangerskab for at afv√¶rge fare for personens liv eller for alvorlig og varig forringelse af dennes legemlige eller sj√¶lelige helbred og denne fare udelukkende eller ganske overvejende er l√¶gefagligt begrundet.
Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan kvindens √¶gtef√¶lle eller samlever i stedet f√• tilladelse til sterilisation, jf. dog ¬ß 107, stk. 3. Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan personens √¶gtef√¶lle eller samlever i stedet f√• tilladelse til sterilisation, jf. dog ¬ß 107, stk. 3.¬ę
¬ß 115. En person kan f√• tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse.
Stk. 2. En person kan f√• tilladelse til kastration, hvis ans√łgerens k√łnsdrift uds√¶tter denne for at beg√• forbrydelser.
17. § 115, stk. 1, affattes således:
‚ÄĚEn person kan f√• tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, hvis ans√łgeren har f√•et stillet diagnosen transseksualitet, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.‚ÄĚ
Stk. 3. Kastration af personer under 21 √•r m√• ikke tillades, medmindre ganske s√¶rlige grunde taler derfor. 18. I ¬ß 115, stk. 3, √¶ndres ¬Ľ21 √•r¬ę til: ¬Ľ18 √•r¬ę, og ¬Ľ, medmindre ganske s√¶rlige grunde taler derfor¬ę udg√•r.
§ 116. Tilladelse til kastration gives af indenrigs- og sundhedsministeren.
Stk. 2. ¬ß 110 og ¬ß 111 finder tilsvarende anvendelse p√• ans√łgninger om kastration. De afg√łrelser, der ved ans√łgning om sterilisation efter ¬ß 110 og ¬ß 111 tr√¶ffes af et samr√•d eller anken√¶vnet, tr√¶ffes dog af indenrigs- og sundhedsministeren , n√•r der er tale om en ans√łgning om kastration.
Stk. 3. § 113 finder tilsvarende anvendelse ved kastration.
19. I ¬ß 116 √¶ndres ¬Ľministeren for sundhed og forebyggelse¬ę til: ¬ĽSundhedsstyrelsen¬ę.
 
§ 2

I lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 923 af 4. september 2006, som √¶ndret ved ¬ß 1 i lov nr. 1546 af 21. december 2010, ¬ß 47 i lov nr. 593 af 14. juni 2011, ¬ß 1 i lov nr. 602 af 18. juni 2012 og ¬ß 1 i lov nr. 1313 af 27. november 2013, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

¬ĽKapitel 1
Kapitel 1
Anvendelsesområde
Anvendelsesomr√•de m.v.¬ę
¬ß 1. Loven g√¶lder for kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., der foretages af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, jf. dog ¬ß 18, og hvor graviditet hos en kvinde s√łges etableret p√• anden m√•de end ved samleje mellem en kvinde og en mand. Loven g√¶lder desuden for v√¶vscentres virksomhed, for s√• vidt ang√•r ydelser, der vedr√łrer kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
Stk. 2. Loven g√¶lder endvidere for biomedicinsk forskning og fors√łg, hvori indg√•r k√łnsceller fra mennesker, befrugtede √¶g og fosteranl√¶g.
2. I § 1 indsættes som stk. 3:
¬ĽStk. 3. I denne lov forst√•s ved:
1) Kvinde: En person med livmoder.
2) Mand: En person med mindst en testikel.¬ę
 
§ 3

I lov nr. 653 af 12. juni 2013 om √¶ndring af sundhedsloven og v√¶vsloven (Aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt definitionspr√¶ciseringer i v√¶vsloven) foretages f√łlgende √¶ndring:

1. § 1, nr. 8, ophæves.

 
§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2014.

 
§ 5

Stk. 1. Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, jf. dog stk. 2. Stk. 2. ¬ß 1, nr. 1, og ¬ß 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis s√¶ttes i kraft for F√¶r√łerne med de √¶ndringer, som de f√¶r√łske forhold tilsiger.

Folketingets journal vedr√łrende lovforslaget.
Lovforslaget hos Folketinget i pdf-format.