LGBT-flygtninge kan fra den 26. oktober 2012 anerkendes som konventionsflygtning i Danmark.

Vist 297 gange.
Flygtningenævnet medelte den 26. oktober 2012 til LGBT Danmark, at LGBT-personer vil kunne anerkendes som omfattet af Flygtningekonventionen.

Den 23. september 2012 rettede LGBT Danmark henvendelse til Flygtningen√¶vnet og redegjorde for, hvorfor n√¶vnet b√łr √¶ndre praksis og give flygtninge, der er forfulgt p√• grund af k√łnsidentitet eller seksuel orientering, flygtningestatus i stedet for som i dag beskyttelsesstatus.

Den 26. oktober 2012 meddelte Flygtningen√¶vnet som svar, at LGBT-personer vil efter n√¶vnets opfattelse kunne anerkendes som tilh√łrende en s√¶rlig social gruppe og dermed som omfattet af Flygtningekonventionen, hvis de √łvrige betingelser herfor er opfyldt.

LGBT Danmark har i mange √•r uden held pl√¶deret for at LGBT-flygtninge skulle kunne f√• konventionsstatus. I de asylsager foreningen har v√¶ret involveret i, er der som regel kr√¶vet konventionsstatus, men der er kun givet sekund√¶r status (beskyttelsesstatus/de facto-status). Det er s√•ledes en lang tradition, der nu g√łres op med. Som det fremg√•r af LGBT Danmarks henvendelse, har Danmark ligget p√• et lavere niveau end fx. standarden i resten af EU.

Skrivelsen fra LGBT Danmark i sin helhed

Flygtningenævnet
Koordinationsudvalget
23. september 2012

Seksuel orientering og k√łnsidentitet i forhold til s√¶rlig social gruppe
LGBT-flygtninge [1], det vil sige personer, der er flygtet som f√łlge af forf√łlgelse p√• grund af deres k√łnsidentitet eller seksuelle orientering, f√•r i Danmark beskyttelsesstatus snarere end konventionsstatus. Dette fremg√•r blandt andet af et studie udf√łrt af LGBT Danmark og Dansk Flygtningehj√¶lp i 2009 [2]. Heraf fremg√•r, at der p√• det tidspunkt i Flygtningen√¶vnet alene var en enkelt afg√łrelse fra 1995, hvor der var givet konventionsstatus, mens andre sager f√łr og siden har f√łrt til de facto- eller beskyttelsesstatus. LGBT Danmark har kendskab til en r√¶kke sager siden 2009, som ligeledes har resulteret i beskyttelsesstatus.

UNHCR har i deres Guidance Note [3] om temaet konkluderet, at national og international retspraksis viser, at LGBT-personer kan anses for at tilh√łre en s√¶rlig social gruppe i flygtningekonventionens betydning.

Af Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv af 13. december 2011 om fasts√¶ttelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsl√łse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidi√¶r beskyttelse, og for indholdet af en s√•dan beskyttelse [4] fremg√•r

(30) Det er ligeledes n√łdvendigt at indf√łre en f√¶lles opfattelse af forf√łlgelsesgrunden “tilh√łrsforhold til en bestemt social gruppe”. Med henblik p√• afgr√¶nsningen af en bestemt social gruppe b√łr der tages hensyn til faktorer i forbindelse med ans√łgerens k√łn, herunder k√łnsidentitet og seksuel orientering, som kan v√¶re forbundet med visse retstraditioner og skikke, der f.eks. f√łrer til genital leml√¶stelse, tvangssterilisation eller tvungen abort, for s√• vidt som disse faktorer er forbundet med ans√łgerens velbegrundede frygt for forf√łlgelse.

Artikel 10 Grundene til forf√łlgelse
Afh√¶ngigt af omst√¶ndighederne i hjemlandet kan en bestemt social gruppe omfatte en gruppe, hvis f√¶lles karakteristiske tr√¶k er seksuel orientering. Seksuel orientering kan ikke forst√•s s√•ledes, at det omfatter handlinger, der betragtes som kriminelle i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivning. Der tages hensyn til k√łnsrelaterede aspekter, herunder k√łnsidentitet, ved afg√łrelsen af, om en person tilh√łrer en bestemt social gruppe, og ved bestemmelsen af de karakteristiske tr√¶k ved en s√•dan gruppe

Det skal bem√¶rkes, at s√¶tningen “Afh√¶ngigt af omst√¶ndighederne i hjemlandet kan en bestemt social gruppe omfatte en gruppe, hvis f√¶lles karakteristiske tr√¶k er seksuel orientering” allerede findes i 2004 direktivet [5]. S√•ledes har andre EU-medlemsstater siden 2004 betragtet seksuel orientering som konventionsgrund, mens k√łnsidentitet f√łrst kom med i 2011.

Af Europar√•dets rapport om diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet i Europa fremg√•r [6]

Twenty-six member states have explicitly recognised in their national legislation that sexual orientation is included in the notion of “membership of a particular social group” (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden).

Samme kilde beskriver, hvorledes ogs√• k√łnsidentitet af forskellige medlemsstater er blevet tolket ind under s√¶rlig social gruppe, ligesom ICJ SOGI Case Book [7] n√¶vner eksempler herp√•.

En ekspertgruppe under UNHCR, IARLJ og ELENA n√¶vner, at omkring 40 lande anerkender forf√łlgelse p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet som konventionsgrund og anf√łrer [8]

Today, however, there is acceptance not only that gay men can constitute a particular social group but also that lesbian, bisexual, transgender and intersex individuals can be considered as protected groups under the 1951 Convention.
Analysis has evolved from considering sexual orientation and gender identity as innate and immutable characteristics to regarding them as fundamental parts of human identity, which should be protected in the same way as, for example, political opinion or religion.

Det kan heraf konkluderes, at Flygtningenævnet opererer med en ringere standard end den, der foreskrives af EU-direktivet og den retspraksis, der udledes af UNHCR og andre.

LGBT Danmark skal p√• den baggrund opfordre Flygtningen√¶vnet til at √¶ndre praksis og bringe den danske tilstand p√• niveau med EU og andre stater, der anerkender forf√łlgelse p√• grund af k√łnsidentitet eller seksuel orientering som konventionsgrund.

Med venlig hilsen

LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson

Noter

 1. [Retur] LGBT: Lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), en forkortelse, der anvendes internationalt.
 2. [Retur] Disturbing Knowledge, Decisions from asylum cases as documentation of persecution of LGBT-persons (2009), S√łren Laursen, LGBT Danmark (dengang LBL), Mary Lisa Jayaseelan, Dansk Flygtningehj√¶lp,
  http://panbloggen.files.wordpress.com/2012/07/disturbingknowledge-pa-01.pdf
 3. [Retur] UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identitety (2008), UNHCR, https://www.refworld.org/docid/48abd5660.html [13. maj 2021. Ny url. Tina Thranesen]
 4. [Retur] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=EN [4. april 2022. Ny url. Tina Thranesen]
 5. [Retur] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2004.304.01.0012.01.DAN&toc=OJ%3AL%3A2004%3A304%3ATOC [4. april 2022. Ny url. Tina Thranesen]
 6. [Retur] Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe, 2nd edition (2011), Council of Europe (p. 65),
  http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_en.pdf
 7. [Retur] Sexual Orientation, Gender Identity, and Justice: A Comparative Law Casebook (2011) International Commission of Jurists,
  http://www.icj.org/sogi-casebook-introduction/chapter-twelve-asylum-and-integration/
 8. [Retur] UN High Commissioner for Refugees, Summary Report, Informal Meeting of Experts on Refugee Claims relating to Sexual Orientation and Gender Identity, 10 September 2011,
  https://www.refworld.org/docid/4fa910f92.html [13. maj 2021.Ny url. Tina Thranesen]
Skrivelsen fra Flygtningenævnet i sin helhed
Flygtningenævnet
LGBT Danmark
Nygade 7
Postboks l 023
1007 K√łbenhavn K
Att. S√łren Laursen

Dato: 26. okt. 2012
J.nr.: 09/04638
Sagsbehandler: CLG

De har ved brev af 23. september 2012 rettet henvendelse til Flygtningen√¶vnet om n√¶vnets praksis i sager vedr√łrende asylans√łgere, der som asylmotiv har henvist til deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet (LGBT -personer).

Deres brev har v√¶ret dr√łftet p√• m√łder i Flygtningen√¶vnets formandskab og Koordinationsudvalg.

Flygtningen√¶vnet kan i den anledning oplyse f√łlgende:

Flygtningen√¶vnet tr√¶ffer afg√łrelse p√• baggrund af en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt den p√•g√¶ldende asylans√łger opfylder betingelserne for at opn√• opholdstilladelse efter udl√¶ndingelovens ¬ß 7, stk. l, eller udl√¶ndingelovens ¬ß 7, stk. 2. I denne vurdering indg√•r blandt andet ans√łgerens forklaring sammenholdt med sagens √łvrige oplysninger, herunder det baggrundsmateriale, som Flygtningen√¶vnet er i besiddelse af vedr√łrende ans√łgerens hjemland.

Statusvalget i en asylsag sker s√•ledes efter en konkret vurdering, og LGBT-personer vil efter n√¶vnets opfattelse kunne anerkendes som tilh√łrende en s√¶rlig social gruppe og dermed som omfattet af Flygtningekonventionen, hvis de √łvrige betingelser herfor er opfyldt.

P.N.V.
B. O. Jespersen

* * *
Skrivelsen af 23. september 2012 fra LGBT Danmark til Flygtningenævnet i pdf-format.
Skrivelsen af 26. oktober 2012 fra Flygtningenævnet til LGBT Danmark i pdf-format.
Omtale af skrivelserne i Panblokken.