LGBT komiteen sendte den 13. januar 2021 en forklarende skrivelse om juridisk kønsskifte for børn og unge til Det Etiske Rüd.

Vist 75 gange.
Skrivelsen den 13. januar 2021 fra LGBT komiteen om juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 ür til Det Etiske Rüd var begrundet i, at Ligestillingsudvalget havde drøftet juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 ür pü et udvalgsmøde og derefter den 17. november 2020 bedt Det Etiske Rüd om en udtalelse derom.

* * *
Skrivelsen til Det Etiske RĂĽd

LGBT komiteen
LGBT komiteen

13. januar 2021

Det Etiske RĂĽd
kontakt@etiskraad.dk
Att. Formand Anne-Marie Axø Gerdes
Kopi til Folketingets Ligestillingsudvalg

Vedr.: Beslutningsforslag B 80 om, at regeringen pülÌgges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn.

LGBT komiteen har bemÌrket, at Folketingets Ligestillingsudvalg har bedt Etisk Rüd om en udtalelse vedrørende juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 ür. Samtidig er der fremsat et beslutningsforslag, B 80, om at pülÌgge regeringen ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn [1].

Vi vil i den forbindelse gøre opmÌrksom pü følgende.

Forslagsstillerne til beslutningsforslag B 80 skriver indledningsvis i deres begrundelse:

”Regeringen lægger op til, at børn og unge skal have mulighed for at ændre deres juridiske køn efter samme ordning som voksne. Der er i regeringens forslag ikke en nedre aldersgrænse for, hvor gammel man skal være for at få muligheden for juridisk kønsskifte. Regeringen foreslår også, at er man under 15 år, kræver det forældrenes samtykke (»Frihed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for LGBTIpersoner«, udspil fra regeringen, august 2020).”

Og senere i begrundelserne bl.a.:

”Forslaget om lovliggørelse af kønsskifte for børn under 18 år er en så stor beslutning om lov og etik, at den fordrer, at borgerne skal have mulighed for at blive taget med på råd, og derfor bør regeringens ønske om at indføre juridisk kønsskifte for mindreårige ikke gennemføres.”
[vores fremhĂŚvning]

LGBT komiteen gør opmærksom på, at Regeringens »Frihed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer« ikke indeholder forslag om hormonbehandling eller kirurgiske indgreb på børn og unge. Beslutningsforslaget vedrører juridisk kønsskifte, som alene består i at ændre en persons (barnet eller den unges) personnummer, så det kønsbetegnende endetal svarer til pågældendes kønsidentitet. Det er væsentligt at bemærke, at juridisk kønsskifte intet som helst har at gøre med hormonbehandling eller kirurgiske indgreb.

Med sin alarmistiske stil forsøger forslagsstillerne at skabe et billede af vÌgelsindede børn og unge, der i umoden uforstand ikke forstür, de spiller hasard med deres velbefindende. Dette ligger meget langt fra virkeligheden.

Der er f.eks. ikke tale om en dreng i en prinsessekjole til en børnefødselsdag. Der er ikke tale om en grille. Der er tale om et barn eller en ung, der i et og alt føler sig som og agerer som en dreng eller en pige, desuagtet personnummeret siger det modsatte. I dag er det sådan, at barnet og den unge indtil deres 18. år dagligt skal have at vide, at det, de føler, er forkert – i børnehaven, i skolen, i klubben, på arbejdet. En dreng, der f.eks. får et job som avisomdeler, ydmyges ved at skulle aflevere sit pigepersonnummer til sin arbejdsgiver. En pige, der f.eks. skal låne en bog på biblioteket, ydmyges med at skulle vise sit drengesundhedskort.
Det vides fra trivselsundersøgelser, at denne gruppe børn og unge har markant dürligere trivsel end gennemsnittet [2] [3].

Ved at give adgang til juridisk kønsskifte – altså ændring af cpr-nummeret – kan disse børn og unge anerkendes i deres eget køn, hvorved de vil slippe for en meget betydelig stressbelastning. Og hvis barnet eller den unge sidenhen finder ud af, det var en forkert beslutning, så kan cpr-nummeret blot rettes tilbage.

Hvor man i administrativ og retlig praksis gennem en lang ürrÌkke har bevÌget sig i en retning, hvor barnet høres i forhold, der vedrører det, ønsker forslagsstillerne her direkte at forbyde at høre süvel barnet som dets forÌldre, der støtter deres barn i dets ønske om Ìndret juridisk kønsbetegnelse.

I deres begrundelse for forslaget skriver forslagsstillerne blandt andet:

”Hvis et flertal i Folketinget alligevel ønsker at gennemføre juridisk kønsskifte for børn, er det mindste, man kan gøre, at lade det afvente et folketingsvalg, så borgerne får lov til at give deres besyv med.”

LGBT komiteen anbefaler Det Etiske Rüd at overveje følgende:

  1. Hvad er de personlige omkostninger for transkønnede børn og unge, der mü se deres følelsesliv gjort til genstand for en politisk debat, hvor en del af den lovgivende forsamling gennem lovgivning ønsker at stemple deres selvforstüelse som forkert?
  2. Er der – kan der være – proportionalitet mellem politiske partiers ønske om at profilere sig i en identitetspolitisk kamp og den belastning, der derved lægges ovenpå en i forvejen udsat gruppe børn og unge?
  3. Hvori bestür samfundsgevinsten i at fastlüse transkønnede børn og unge i den forkerte juridiske kønsbetegnelse og derved bringe dem i betydelig risiko for mistrivsel?

Med venlig hilsen
LGBT komiteen
Søren Laursen   Tina Thranesen

Noter
  1. [Retur] https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b80/index.htm
  2. [Retur] LGBT-sundhed Statens Institut for Folkesundhed (2015) https:// www. kk. dk/ sites/default/files/LGBT-sundhed%20%28si-folkesundhed%29%20%282015%29.pdf [5. november 2021. Siden findes ikke mere. Tina Thranesen]; Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkür CASA (2009) https://casa-analyse.dk/wp-content/uploads/2016/09/2009-Lige-og-ulige-Homoseksuelle-biseksuelle-og-transkønnedes-levevilkür.pdf
  3. [Retur] Baseline Physiologic and Psychosocial Characteristics of Transgender Youth Seeking Care for Gender Dysphoria Olson, J. et al. (2015) Journal of Adolescent Health https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(15)00216-5/pdf; Mental Health of Transgender Youth in Care at an Adolescent Urban Community Health Center: A Matched Retrospective Cohort Study Reisner, S. L. et al. (2015) Journal of Adolescent Health https://www.jahonline.org/pb/assets/raw/Health%20Advance/journals/jah/feature.pdf

* * *
Omtale af skrivelsen til Det Etiske RĂĽd hos LGBT komiteen.
Skrivelsen til Det Etiske RĂĽd i pdf-format hos LGBT komiteen.