Lige l√łn til m√¶nd og kvinder, Lov om. LBK nr. 156 af 22. februar 2019.

Vist 256 gange.
Bekendtg√łrelse af lov om lige l√łn til m√¶nd og kvinder – LBK nr. 156 af 22. februar 2019 – h√łrer under Besk√¶ftigelsesministeriet.

Herunder gengives indledningen af loven.

¬ß 1. Der m√• ikke p√• grund af k√łn finde l√łnm√¶ssig forskelsbehandling sted i strid med denne lov. Dette g√¶lder b√•de direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling.
[…]
¬ß 1 a. Der foreligger direkte forskelsbehandling, n√•r en person p√• grund af k√łn behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Enhver form for d√•rligere behandling af en kvinde i forbindelse med graviditet og under kvinders 14 ugers frav√¶r efter f√łdslen betragtes som direkte forskelsbehandling.
Stk. 2. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, n√•r en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene k√łn ringere end personer af det andet k√łn, medmindre den p√•g√¶ldende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt form√•l og midlerne til at opfylde det er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.
Stk. 3. L√łn er den almindelige grund- eller minimumsl√łn og alle andre ydelser, som l√łnmodtageren som f√łlge af arbejdsforholdet modtager direkte eller indirekte fra arbejdsgiveren i penge eller naturalier.
Stk. 4. Der foreligger chikane, n√•r der udvises u√łnsket adf√¶rd i relation til en persons k√łn med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke denne persons v√¶rdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
Stk. 5. Der foreligger sexchikane, n√•r der udvises enhver form for u√łnsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adf√¶rd med seksuelle undertoner med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke en persons v√¶rdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
Stk. 6. Chikane og sexchikane samt d√•rligere behandling baseret p√• en persons afvisning eller accept af en s√•dan adf√¶rd betragtes som forskelsbehandling p√• grund af k√łn.
Stk. 7. En instruktion om at forskelsbehandle en person p√• grund af k√łn betragtes som forskelsbehandling.
[…]

De f√łlgende paragraffer indeholder en r√¶kke detaljerede forhold om, hvorledes direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling og lige l√łn skal fortolkes i forskellige sammenh√¶nge.

Der er flere steder i loven bestemt, at det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

* * *
Bekendtg√łrelse af lov om lige l√łn til m√¶nd og kvinder p√• Retsinformation.

* * *
Det fremgår ikke at loven, om transpersoner er omfattet af bestemmelserne, men det er de.
Den 22. september 2008 meddelte daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, i et brev til Trans-Danmark, at transpersoner også er omfattet af loven.

* * *
Historik
LBK nr. 899 af 5. september 2008 blev den 22. februar 2019 erstattet af den nuværende lov.