Spgsm. 9 af 30. november 2023 om hvornĂĽr initiativ nr. 8 “Styrket rĂĽdgivning og støtte til minoritetsetniske LGBT+ personer” udmøntes. Foreløbigt svar 22. december 2023.

Vist 70 gange.
Ligestillingsudvalget (LIU) stillede den 30. november 2023 spørgsmĂĽl nr. 9 – Alm. del. Samling: 2023-24 – efter ønske fra Christina Olumeko (ALT) om, hvornĂĽr initiativ nr. 8 “Styrket rĂĽdgivning og støtte, herunder psykologhjĂŚlp til minoritetsetniske LGBT+ personer i forhold til partnervold, seksuelle krĂŚnkelser, seksuel sundhed, grĂŚnsesĂŚtning, seksuelle overgreb m.v.”, til ligestillingsminister Mia Wagner (V), der afgav et foreløbigt svar den 22. december 2023.

Spørgsmül
I aftalen om finansloven for 2022 blev det aftalt at afsĂŚtte penge til en LGBT+-handlingsplan, og handlingsplanen er sidenhen blevet konkretiseret til 16 initiativer. HvornĂĽr bliver initiativ nr. 8 “Styrket rĂĽdgivning og støtte, herunder psykologhjĂŚlp til minoritetsetniske LGBT+ personer i forhold til partnervold, seksuelle krĂŚnkelser, seksuel sundhed, grĂŚnsesĂŚtning, seksuelle overgreb m.v. Udmøntes gennem en ansøgningspulje (3,7 mio. kr.)” udmøntet? Og hvorfor er puljen ikke blevet udmøntet endnu? Kan ministeren herudover redegøre for, hvilke dele af handlingsplanen der er blevet udmøntet, og hvilke dele der stadig udestĂĽr?

* * *
Foreløbigt svar.
Der er til brug for besvarelsen behov for at indhente bidrag fra UdlÌndinge- og Integrationsministeriet samt de øvrige ressortansvarlige ministerier med initiativer i LGBT+ handlingsplanen 2022-2025. Dette har ikke vÌret muligt inden for svarfristen.

Jeg forventer at sende endeligt svar i januar.

Med venlig hilsen
Marie Bjerre

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület hos Folketinget i pdf-format.
Det foreløbige svar hos Folketinget i pdf-format.