Udm√łntning af ramme til LGBT+ handlingsplan 2022-2025. 20. maj 2022.

Vist 22 gange.
Aftale om udm√łntning af ramme til LGBT+ handlingsplan 2022-2025 (20/5 – 2022).
I aftalen om finansloven for 2022[1] mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne af den 6. december 2021 blev partierne enige om at afsætte midler til en ny LGBT+ handlingsplan. Der blev afsat 6,2 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til handlingsplanen (samlet 24,8 mio. kr.).

Aftalepartierne er i forl√¶ngelse heraf enige om, at der udm√łntes 16 initiativer, der skal bidrage til fortsat at fremme tryghed, lige rettigheder og muligheder for LGBT+ personer. Mange LGBT+ personer oplever f√• eller ingen udfordringer p√• baggrund af deres LGBT+ identitet. Men unders√łgelser viser, at LGBT+ personer stadig i langt h√łjere grad end andre oplever mistrivsel, ensomhed, selvskade, selvmordstanker og -fors√łg, seksuelle overgreb og vold b√•de i parforholdet og i form af hadforbrydelser. S√¶rligt unge, transk√łnnede og etniske minoriteter er udsatte.

Rammen p√• 24,8 mio. kr. fra 2022-2025 udm√łntes i nedenst√•ende initiativer:

 1. Mere systematisk viden om trivslen blandt LGBT+ elever gennem en unders√łgelse i grundskolen og p√• ungdomsuddannelserne (0,3 mio. kr.)
 2. Dialogm√łde om et LGBT+ fokus i antimobbestrategier, ordensregler mv. p√• grundskole-, ungdomsuddannelses- og FGU-omr√•det (0,1 mio. kr.)
 3. Oplysning, st√łtte og r√•dgivning til LGBT+ b√łrn og unge fx aktiviteter p√• skoler og ungdomsuddannelser gennem en ans√łgningspulje til frivillige foreninger, organisationer og NGO‚Äôer (3,5 mio. kr.)
 4. Udvikling og gennemf√łrelse af en r√¶kke webinarer til fremme af ligebehandling og trivsel for LGBT+ b√łrn og elever i dagtilbud, grundskoler og FGU-institutioner (0,3 mio. kr.)
 5. Inspirationsmateriale med fx sm√• film, dialogkort mv. til p√¶dagogisk personale p√• dagtilbudsomr√•det om k√łn, seksualitet og mangfoldighed (0,3 mio. kr.)
 6. Styrkelse af DGI, DIF og Idrættens regnbuekoalitions indsats #Gamechanger, så indsatsen bl.a. udvides til flere fyrtårnsforeninger (2,9 mio. kr.)
 7. Tilskud til LGBT+ Danmark til styrket opkvalificering af fagprofessionelle og organisationer på volds- og socialområdet, der fx rådgiver og tilbyder hjælp til personer udsat for partnervold og seksuelle overgreb samt socialt udsatte borgere (1,2 mio. kr.)
 8. Styrket r√•dgivning og st√łtte, herunder psykologhj√¶lp til minoritetsetniske LGBT+ personer ift. partnervold, seksuelle kr√¶nkelser, seksuel sundhed, gr√¶nses√¶tning, seksuelle overgreb mv. Udm√łntes gennem en ans√łgningspulje (3,7 mio. kr.)
 9. Forebyggelse af partnervold, seksuelle overgreb og kr√¶nkelser ved at skabe st√łrre opm√¶rksomhed og dialog internt i LGBT+ milj√łet. Udm√łntes gennem en ans√łgningspulje til LGBT+ organisationer mv. (1,8 mio. kr.)
 10. Undervisningsforl√łb til opkvalificering af personalet p√• asylcentre om de s√¶rlige forhold, der relaterer sig til etniske minoriteter, √¶resrelaterede problemstillinger og asylans√łgere med LGBT+ identitet (1,8 mio. kr.)
 11. Udarbejdelse af national strategi for elimination af HIV i Danmark med fokus på bl.a. målrettet forebyggelse, opsporing og behandling af smittede samt problemstillinger relateret til at leve med HIV hos allerede smittede (1,7 mio. kr.)
 12. Revision af Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og neds√¶ttelse af en arbejdsgruppe med faglige repr√¶sentanter og organisationer, som skal r√•dgive om udviklingen p√• omr√•det og revisionen (0,7 mio. kr.)
 13. Supplerende r√•dgivning af personer med k√łnsidentitetsforhold og udvidelse af m√•lgruppen til ogs√• at omfatte personer, som er p√• venteliste til et udredningsforl√łb (1,3 mio. kr.)
 14. Videnscenter for sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold, der underst√łtter bl.a. f√¶lles forskning og samarbejde p√• tv√¶rs af landet i de tre centre, som varetager udredning og behandling mv., videref√łres (3,4 mio. kr.)
 15. Undervisnings- og informationsmateriale i form af e-l√¶ring til alle medarbejdere i √¶ldreplejen, der underst√łtter, at LGBT+ borgeren f√łler sig inkluderet og trygge, n√•r der ydes √¶ldrepleje (0,8 mio. kr.)
 16. Midler til den danske ambassade i Polen til at iv√¶rks√¶tte aktiviteter og st√łtte polske LGBT+ organisationers arbejde for at sikre rettigheder og bedre muligheder for LGBT+ personer (1,0 mio. kr.

* * *
Aftale om udm√łntning af ramme til LGBT+ handlingsplan 2022-2025 hos Trafikministeriet.

* * *
Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Vedr√łrende finansloven for 2022.
  Den fulde finanslov for finansåret 2022 hos Finansministeriet.
  Finansministeriets omtale den 7. februar 2022 af finansloven for 2022.
  Finanslovforslaget fra Regeringen for finansåret 2022 fremsat den 30. august 2021.
  Lovforslag nr. L 1. Transrelevante punkter i ‚ÄúForslag til Finanslov for finans√•ret 2022‚ÄĚ. 5. oktober 2021.