Finanslovforslaget fra Regeringen for finansåret 2022 fremsat den 30. august 2021.

Vist 117 gange.
Det samlede finanslovforslag er på 3.778 sider.
Foruden det samlede finanslovforslag, findes det også ministerieopdelt.

Det bemærkes, at det er Regeringens finanslovforslag, som danner grundlag for forhandlingerne med partierne. Den endelige finanslov kan derfor komme til at se anderledes ud.

Herunder vises de LGBTI-relevante punkter fra det samlede finanslovforslag.
[Fede tal refererer til siden i det samlede finanslovforslag. Tal i () refererer til sidetallet i ministerafsnittet i det samlede finanslovforslag og i de særskilte ministeropdelte finanslovforslag.]

* * *

Finanslovforslaget fra Regeringen for finansåret 2022
Finanslovforslaget fra Regeringen for finansåret 2022
Side 923.
Bind 1.
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Side 1026.
Bind 1. (Side 112)
Budgetspecifikation
Mio. kr. R
2019
R
2020
B
2021
F
2022
BO1
2023
BO2
2024
BO2
2025
Udgiftsbevilling 5,0 5,1 5,1 5,1
20. Nyt krisecenter målrettet dobbeltminoriteter
Udgift
5,0 5,1 5,1 5,1

20. Nyt krisecenter målrettet dobbeltminoriteter
Som led i Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 til indsatsen for dobbeltminoriteter, det vil sige LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund.

Indsatsen skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer med minoritetsbaggrund. Det skal ske gennem oprettelse af et nyt krisecenter til målgruppen med en specialiseret rådgivnings- og vejledningsindsats baseret på viden om særlige problemstillinger for målgruppen.

Krisecentret skal desuden medvirke til at generere ny viden om målgruppen.

Side 1029
Bind 1. (Side 115)
Budgetspecifikation
Mio. kr. R
2019
R
2020
B
2021
F
2022
BO1
2023
BO2
2024
BO2
2025
80. Sabaah
Udgift
0,8 0,8 1,7 1,0 0,5 0,5 0,5

Side 1031
Bind 1. (Side 117)
80. Sabaah

Projektet er iv√¶rsat som led i Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017 p√• det dav√¶rende Social- og Indenrigsministeriets omr√•de er der afsat bevilling til projektst√łtte til foreningen Sabaah, som arbejder for at forbedre vilk√•rene for LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund. St√łtten har til form√•l at udvide og styrke foreningens r√•dgivning og oplysning, herunder med en social- og psykologfaglig kompetence, s√• alle minoritetsetniske LGBTI-personer samt deres p√•r√łrende har lige adgang til r√•dgivning.

Som led i Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2019 af november 2018 p√• det dav√¶rende Social- og Indenrigsministeriets omr√•de er kontoen opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til forl√¶ngelse af driftstilskuddet til Sabaah.

Der er afsat 0,5 mio. kr. √•rligt i 2021 og frem. Midlerne er overf√łrt fra ¬ß 15.71.08. Reserve til videref√łrelse af tidligere satspuljeprojekter.

Finanslovforslag for 2022 på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

* * *
Side 1359
Bind 2.
§ 16. Sundhedsministeriet

Side 1386. (Side 44)

1. Budgetspecifikation
Mio. kr. R
2019
R
2020
B
2021
F
2022
BO1
2023
BO2
2024
BO2
2025
87. Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
Udgift
0,5 0,9 2,8

Side 1410. (Side 68)
87. Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
Kontoen blev oprettet p√• finansloven for 2019 som led i udm√łntningen af Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Der er afsat 3,4 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til udm√łntning af initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer p√• sundheds- og √¶ldreomr√•det. Midlerne er fordelt som f√łlger:

– 0,5 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af informationsmateriale, som kan underst√łtte pleje- og aktivitetspersonale i at m√łde √¶ldre LGBTI personer med fordomsfrihed og tolerance.

– 0,6 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af informationsmateriale m√•lrettet for√¶ldre til b√łrn, der bliver f√łdt med DSD tilstande (interk√łnnede).

Р2,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. årligt i perioden fra 2018-2021 til en styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer.

Р0,1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til administration af initiativerne.

Der er p√• finansloven for 2020 overf√łrt 2,0 mio. kr. √•rligt i 2020 og 2021 fra ¬ß 16.21.40.10.
Etablering af videnscenter p√• transomr√•det til driften af et murstensl√łst videnscenter, som har en bestyrelse sammensat af Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Syddanmark og relevante brugerorganisationer. Hertil kan knyttes forskere og ph.d.-studerende fra de involverede afdelinger i regionerne, etableres databaser og forskningsprotokoller mv., ligesom centeret kan arrangere kurser og konferencer mv. Private fondsmidler kan supplere de afsatte midler med henblik p√• at sikre yderligere forskning.

Der er i till√¶g til ovenst√•ende overf√łrt 1,5 mio. kr. i 2019 p√• forslag til lov om till√¶gsbevilling for 2019.

Side 1483.
16.21.41. √ėget informationsindsats i relation til transpersoner (tekstanm. 101)

Budgetspecifikation:
Mio. kr. R
2019
R
2020
B
2021
F
2022
BO1
2023
BO2
2024
BO2
2025
10. Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede
Udgift
0,3 0,3 2,3

Side 1484
Bind 2. (Side 142).
10. Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede
Som led i udm√łntningen af pilotprojektet om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede er der afsat i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2019-2021, fordelt med 0,3 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til gennemf√łrelse af pilotprojekt, hvor transk√łnnede kan modtage supplerende r√•dgivning, der er uafh√¶ngig af den √łvrige udredning og behandling.

Form√•let er at give transk√łnnede eller personer med overvejelser omkring deres k√łnsidentitet et r√•dgivningstilbud, som er placeret uafh√¶ngigt af de speciall√¶ger og teams, der varetager selve den k√łnsmodificerende behandling, da dette er et stort √łnske fra brugersiden. √ėnsket er at sikre brugerne psykosocial st√łtte fra personale, der ikke har beslutningskompetence ift. behandlingstilbuddet. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er v√¶sentligt, at de personer, der skal r√•dgive transpersoner, der √łnsker k√łnsmodificerende behandling, dels er sundhedsfagligt kvalificerede til det og har et s√¶rligt sundhedsfagligt kendskab til omr√•det, dels at de er bekendt med det udredningsog behandlingsforl√łb, den p√•g√¶ldende gennemg√•r, samt indg√•r i et tv√¶rfagligt samarbejde omkring l√łbende faglig dialog, uddannelse og erfaringsopsamling. Det er endvidere v√¶sentligt, at der findes et offentligt finansieret r√•dgivningsforl√łb, som er af h√łj kvalitet.

Finanslovforslag for 2022 på Sundhedsministgeriets område.

* * *
Side 1645
Bind 2.
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
Anmærkninger
2022

Side 1658. (Side 26)
1. Budgetoversigt
Mio. kr. R
2019
R
2020
B
2021
F
2022
BO1
2023
BO2
2024
BO2
2025
25. Ligestillingspolitik
Udgift
14,8 17,8 15,8 14,5 14,1 14,0 13,8

Side 1662
Bind 2. (Side 30).
25. Ligestillingspolitik
P√• kontoen afholdes udgifter vedr√łrende l√łn og √łvrig drift i Ligestillingsafdelingen. Ministeren for ligestilling kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedr√łrende ligestilling, herunder LGBTI-omr√•det (lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede).

Bevillingen er p√• finansloven for 2022 overf√łrt fra ¬ß 24.11.01.25. Ligestillingspolitik, jf. kongelig resolution af 19. december 2020.

P√• finansloven for 2018 er kontoen forh√łjet med 3,0 mio. kr. √•rligt i 2018-2021 til etablering af en koordinerende funktion p√• LGBTI-omr√•det.

Endvidere er der afsat 0,3 mio. kr. √•rligt i 2019-2021 til koordinering af indsatsen til bek√¶mpelse af menneskehandel, samt med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. √•rligt i 2019-2021 til administration af satspuljeinitiativer, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Heraf er der overf√łrt 0,1 mio. kr. √•rligt i 2019-2021 til ¬ß 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til administration af initiativer p√• LGBTI-omr√•det under Sundhedsstyrelsen, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer af januar 2018. Kontoen er tilsvarende nedskrevet.

P√• finansloven for 2019 er kontoen forh√łjet med 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. √•rligt i 2020-2022 til administration af handlingsplanen til bek√¶mpelse af psykisk og fysisk vold i n√¶re relationer 2019-2022 samt med 0,1 mio. kr. √•rligt i 2019 og frem til administration af driftstilskud til LGBT Danmark, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Endelig er der afsat 0,1 mio. kr. til generel administration af tilskudsordningerne vedr√łrende ¬ß 17.11.14. Fremme af k√łnsligestilling blandt kvinder og m√¶nd.

P√• finansloven for 2022 er bevillingen videref√łrt med 3,0 mio. kr. √•rligt i 2022-2025 til en koordinerende funktion p√• LGBTI-omr√•det.

Side 1669 og 1670. (Side 37 og 38)
Budgetspecifikation:

Mio. kr. R
2019
R
2020
B
2021
F
2022
BO1
2023
BO2
2024
BO2
2025
31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
Udgift
0,7 2,2

Side 1672
Bind 2. (Side 40).
31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
P√• kontoen afholdes udgifter til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Der vil under rammen kunne etableres ans√łgningspuljer til NGO’er, foreninger mv. med henblik p√• at involvere civilsamfundet i indsatsen. Der vil endvidere kunne gives direkte projektst√łtte til relevante organisationer, gennemf√łres analyser, unders√łgelser, indg√•s kontrakter, udarbejdes informationsmateriale og kampagner mv.

Satspuljekredsen og ministeren for ligestilling er enige om 12 konkrete initiativer, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af rammen til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer af januar 2018. Heraf gennemf√łres en r√¶kke af initiativerne p√• andre ministeromr√•der.

Side 1669 og 1670, (Side 37 og 38)

Budgetspecifikation:
Mio. kr. R
2019
R
2020
B
2021
F
2022
BO1
2023
BO2
2024
BO2
2025
33. Driftstilskud til LGBT+ Danmark
Udgift
1,5 4,0 4,0 1,5 1,5 1,5 1,5

Side 1672.
Bind 2. (Side 40).
33. Driftstilskud til LGBT+ Danmark
Der er afsat 1,5 mio. kr. √•rligt fra 2019 og frem til et driftstilskud til LGBT+ Danmark, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Driftstilskuddet til LGBT+ Danmark skal bidrage til indsatsen med bl.a. at st√łtte, r√•dgive og skabe netv√¶rksmuligheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede. Som en del af driftstilskuddet forpligtes LGBT+ Danmark til at underst√łtte samarbejde og udvikling p√• tv√¶rs af organisationerne p√• LGBTI-omr√•det.

P√• finansloven for 2021 er kontoen forh√łjet med 2,5 mio. kr. i 2021. Midlerne er tilf√łrt som yderligere driftstilskud til LGBT+ Danmark til udbredelse af foreningens tilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020.

Finanslovforslag for 2022 på Beskæftigelsesministeriets område.

* * *
Side 2497.
Bind 3.
§ 21. Kulturministeriet
Anmærkninger
2022

Side 2695 og 2696. (Side 213 og 214)

Budgetspecifikation:
Mio. kr. R
2019
R
2020
B
2021
F
2022
BO1
2023
BO2
2024
BO2
2025
33. LGBTI-personer i idrætsforeninger
Udgift
0,3 0,6 0,9

Side 2697.
Bind 3. (Side 215).
62. LGBTI-personer i idrætsforeninger
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Finanslovforslag for 2022 på Kulturministeriets område.

* * *
Finanslovforslaget for finansåret 2022 i pdf-format hos Finansministeriet.
Omtale den 30. august 2021 af finanslovforslaget for 2022 hos Finansministeriet.
Finanslovforslaget for finansåret 2022 med link til de enkelte ministerieafsnit hos Finansministeriet.