Ombudsmanden afviste den 12. juni 2015 at indlede unders√łgelse vedr. klage over Sundhedsministeriets svar p√• sp√łrgsm√•l om transk√łnnedes behandling.

Vist 216 gange.
Folketingets Ombudsmand har den 12. juni 2015 meddelt Tonny P., at Ombudsmanden ikke vil indlede en unders√łgelse vedr. hans klage til Ombudsmanden over Sundheds- og Forebyggelsesministeriets svar af 8. januar 2015 til ham om den behandling, der tilbydes transk√łnnede.

Ombudsmandens skrivelse gengives herunder.

Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
DK-1457 K√łbenhavn K
12-06-2015
Dok.nr. 15/00376-5/cbw

Tonny P.

Din henvendelse til Folketingets Ombudsmand
Jeg har senest skrevet til dig den 23. april 2015. Jeg vender nu tilbage til sagen.

Du er utilfreds med Sundhedsministeriets svar af 8. januar 2015 p√• din henvendelse af 29. oktober 2014 til ministeriet. Som jeg har forst√•et din henvendelse af 29. oktober 2014 til Sundhedsministeriet, er du utilfreds med den behandling, der tilbydes transk√łnnede.
Du er bl.a. utilfreds med, at der kun tilbydes behandling p√• Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet, og at det er de samme psykologer/psykiatere, der i forbindelse med udredningen af personer med transseksualitet f√łrst fungerer som terapeuter og efterf√łlgende skal tr√¶ffe afg√łrelse om, hvorvidt de p√•g√¶ldende kan f√• bevilget hormonbehandling og k√łnsskifteoperation. Du √łnsker, at dette behandlings- og udredningsforl√łb skal √¶ndres.

Sundhedsministeriet har i sit svar henholdt sig til en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, hvori styrelsen if√łlge ministeriets svar bl.a. har henvist til sin vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede (vejledning nr. 10353 af 19. december 2014). Det fremg√•r endvidere, at vejledningen er udstedt, efter at et udkast til vejledningen har v√¶ret sendt i h√łring, hvor bl.a. du er fremkommet med bem√¶rkninger.

Efter at jeg har gennemg√•et din klage med bilag, har jeg besluttet ikke at indlede en ombudsmandsunders√łgelse. Jeg henviser til ¬ß 16, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtg√łrelse nr. 349 af 22. marts 2013). Det fremg√•r af denne bestemmelse, at ombudsmanden selv afg√łr, om en klage giver tilstr√¶kkelig anledning til unders√łgelse.

Jeg har lagt v√¶gt p√• f√łlgende:

Det fremg√•r af den n√¶vnte vejledning fra Sundhedsstyrelsen, at udredningen og behandlingen af transk√łnnede “kr√¶ver s√¶rlig ekspertise forankret i et fast multidisciplin√¶rt team samarbejde”. Sammens√¶tningen af teamet afh√¶nger af, om der er tale om behandling af personer over eller under 18 √•r, men omfatter blandt andet speciall√¶ger i psykiatri, gyn√¶kologi/obstetrik og plastikkirurgi. Sundhedsstyrelsen har p√• sin hjemmeside oplyst, at det fremg√•r af Sundhedsstyrelsens specialevejledninger, at s√•danne patienter for nuv√¶rende kan henvises til Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet.

Vurderingen af, hvorledes og hvor et bestemt udrednings- og behandlingsforl√łb foreg√•r mest hensigtsm√¶ssigt, bygger bl.a. p√• en s√¶rlig sundhedsfaglig viden.

If√łlge reglerne for ombudsmandens arbejde kan jeg kun i begr√¶nset omfang tage stilling til forhold, der helt eller delvist bygger p√• en s√¶rlig fagkyndig viden – der kan f.eks. v√¶re tale om l√¶gefaglig eller ingeni√łrm√¶ssig viden. Det skyldes, at jeg som ombudsmand ikke har den fagkundskab, som er n√łdvendig for at kontrollere, om myndighedernes fagkyndige vurderinger er rigtige. Sundhedsstyrelsen bygger ogs√• i vidt omfang beslutninger om tilrettel√¶ggelse af behandling p√• vurderinger og afvejninger af andre hensyn og omst√¶ndigheder, bl.a. af organisatorisk karakter. Som ombudsmand har jeg normalt ikke s√¶rlige foruds√¶tninger for at afveje disse forskellige hensyn og omst√¶ndigheder p√• en anden og bedre m√•de end Sundhedsstyrelsen, der besk√¶ftiger sig med det p√•g√¶ldende sagsomr√•de i det daglige.

Da jeg s√•ledes ikke har mulighed for at hj√¶lpe dig med at f√• √¶ndret det udrednings- og behandlingsforl√łb, der bliver tilbudt transk√łnnede, har jeg besluttet ikke at indlede en unders√łgelse i anledning af din henvendelse.

Jeg bem√¶rker, at jeg ikke herved har taget stilling til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses svar af 8. januar 2015. Jeg har alene besluttet ikke at indlede en unders√łgelse.

Jeg foretager mig ikke mere i sagen.

Med venlig hilsen

Jens M√łller
Direkt√łr

Kopi til orientering:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

* * *
Skrivelsen i pdf-format.