Region Hovedstadens h√łringsskrivelse af 31. juli 2017 til SST‚Äôs h√łringsudkast af 2. juni 2017.

Vist 116 gange.
Region Hovedstaden, Center for Sundhed,
Hospitalsplanl√¶gnings h√łringsskrivelse af 31. juli 2017 med generelle og tekstn√¶re kommentarer og specielle kommentarer til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til “Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling” til Sundhedsstyrelsen.fra f√łlgende afdelinger:

Gynækologisk afdeling ved overlæge Malene Hilden
Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
Klinik for plastikkirurgi og brandsårsbehandling, Rigshospitalet
Klinik for vækst og reproduktion, Rigshospitalet
og supplerende h√łringsskrivelse af 11. august 2017 fra
Enhed for Patientvejledning

Herunder gengives h√łringsskrivelserne.

Notat
Til: Sundhedsstyrelsen

H√łringssvar til ny vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling

Nedenst√•ende h√łringssvar er fra det team i Sexologisk Klinik, der varetager behandlingsopgaver i forhold til voksne, der henvises med behov for sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling, samt det team der varetager behandlingsopgaver i forhold til b√łrn og unge, der henvises for samme.

Vejledningen er tillige dr√łftet i hele det multidisciplin√¶re team (alle seks involverede specialer i det nuv√¶rende tilbud til patientgrupperne).

Grundet planer om omstrukturering af omr√•det er alle specialer ogs√• blevet bedt om egne redeg√łrelser, som det multidisciplin√¶re team er enige i, selvom de ikke er afgivet samlet.

Derfor f√łlger ogs√• kommentarer til vejledningen fra Gyn√¶kologisk Klinik, Klinik og plastikkirurgi og brands√•rsbehandling og Klinik for v√¶kst og reproduktion fra Rigshospitalet.

Samtidig med h√łringsrunden er iv√¶rksat unders√łgelse af mulighed for anden organisering af omr√•det, hvilket muligvis p√•virker h√łringssvaret.

Generelle kommentarer:
Afsnittet om Respekt og inddragelse (kontra stigmatisering) er fint beskrevet, men det gentages i mange andre afsnit. Det foreslås derfor at undlade afsnittet, da det kan give indtryk af, at der ikke altid udredes og behandles med respekt.

Om hele afsnittet om b√łrn/unge (afsnit 9), er der tidligere orienteret fra Sundhedsstyrelsen om, at denne del af vejledningen f√łrst skulle revideres p√• et senere tidspunkt og efter en evaluering af nuv√¶rende tilbud. Udredning og behandling af b√łrn og unge har, i dets nuv√¶rende form, kun eksisteret i godt et √•r og det sk√łnnes derfor pr√¶maturt at lave st√łrre √¶ndringer.

Om afsnittet om indikation/kontraindikation (afsnit 7) er beskrivelsen af relative kontraindikationer i forhold til psykiatrisk lidelse beskrevet for overordnet og b√łr beskrives mere detaljeret. Region Hovedstadens Psykiatri giver gerne input til dette.

Det er positivt, at behov for uddannelse, efteruddannelse, vidensdeling nationalt og internationalt er n√¶vnt. Behovet for forskning og kvalitetssikring af omr√•det er ogs√• n√¶vnt om end mere kortfattet og uden √łkonomisk sikring heraf.

I afsnittet om b√łrn og unge, s√•vel som i afsnit om voksne, er ikke n√¶vnt den nytilkomne sundhedsfaglige gruppe; specialpsykologer. Disse foresl√•s n√¶vnt i relevante afsnit, n√•r andre grupper listes op.

Tekstnære kommentarer
Afsnit 3.1: S√¶tningen begyndende med ‚ÄĚPersonalet b√łr opleves‚Ķpraktisk st√łtte, n√•r det er relevant‚ÄĚ. Det er usikkert, hvad der menes hermed, og generelt har psykiatrien kun begr√¶nset mulighed for social/praktisk st√łtte, som h√łrer under kommunerne.

Afsnit 5: Der synes at v√¶re diskrepans mellem, at omr√•det er h√łjtspecialiseret, og at der kr√¶ves s√¶rlig viden herom, og s√• at det ikke n√łdvendigvis er en speciall√¶ge, som afklarer behov for grundig udredning.

Afsnit 9: Speciall√¶ge i psykiatri er ikke med i afsnit 9 omkring b√łrn. Der er kun n√¶vnt B√łrne ‚Äď og ungepsykiatere. Det foresl√•s, at speciall√¶ger i psykiatri kommer med under √łvrige l√¶gelige specialer som l√¶ger/psykiatere med s√¶rlig kompetence indenfor omr√•det.

Afsnit 4 p√• side 7 foresl√•s gentaget under den del, der g√¶lder for b√łrn og unge, da det sk√łnnes s√¶rligt relevant for denne patientgruppe, at der generelt b√łr udvises forsigtighed og anbefales tid til refleksion, hvis den p√•g√¶ldende netop er begyndt at udforske sin k√łnsidentitet, eller hvis det k√łnslige ubehag er nyopst√•et, episodisk eller kun i mindre grad p√•virker den enkeltes samlede livssituation.

Afsnit 9: s.12. Fjernelse af aldersgr√¶nser uden forudg√•ende evaluering af nuv√¶rende tilbud sk√łnnes pr√¶maturt. Vi sk√łnner, at det er vigtigt at f√• pr√¶ciseret hvilke ‚ÄĚm√•l‚ÄĚ, der i s√• fald skal anvendes. Ved stophormon er Tanner stadium 2 formentlig brugbart, mens der ikke er sikre m√•l omkring krydshormoner.

Fra Afsnit fra Vækst og reproduktion ved professor, overlæge Katharina Main
Vejledning tilgodeser behov for individualiseret tilgang til den enkelte patient og l√¶gens opgave i forhold til at tilbyde behandling ud fra en l√¶gelig indikation. Dette giver mere rummelighed i forhold til den enkelte patient, men ogs√• en betydelig √łget udfordring i forhold til at definere kriterier for tidspunkt og type af behandling samt for begrebet ‚Äôinformeret samtykke‚Äô af b√łrn og unge. En del patienter vil kunne have en s√• ung alder, at den n√łdvendige information, som skal gives, vil v√¶re sv√¶rt at forst√•.

Kommentarer, tilf√łjelser og rettelser:
Side 4 pkt. 4.1.: Den forl√łbsansvarlige speciall√¶ge b√łr for b√łrn og unge v√¶re en speciall√¶ge i b√łrnepsykiatri, da dette speciale har ekspertisen til at vurdere om der er tale om transk√łnnethed og om der foreligger psykiske, sociale, kognitive eller psykiatriske udfordringer som sidel√łbende skal adresseres, samt ekspertise til at give st√łttende og vejledende samtaler i forl√łbet. Derfor forsl√•s det, at det er den samme forl√łbsansvarlige speciall√¶ge som menes i pkt. 9 side 12 paragraf 3.
Side 5 pkt. 5: Det b√łr specificeres, at der her er tale om voksne. Vi anser omfattende udredning af b√łrn og unge som relevant.

Side 6 pkt. 7.1: det er uklart hvordan ‚ÄĚgraden af k√łnsligt ubehag ‚ÄĚdefineres og hvad forst√•s ved begrebet.

Side 11 afsnit 7: Afsnit om seksualliv og forplantningsevne som kraftigt anbefales at inddrage. Dette afsnit giver den st√łrste udfordring i forhold til at sl√łjfe aldersgr√¶nser specielt for krydshormon. S√•fremt stophormon startes som meget ung (8-10 √•r) p√• grund af pubertetsstart og k√łnshormonbehandling meget tidligere end nu (f.eks. 12-13 √•r) har patienten ikke n√łdvendigvis oplevet /taget stilling til disse emner. Der vil heller ikke kunne tilbydes fertilitetsbevarende behandlinger, hverken ovarie kryopr√¶servation er muligt ved 8-10 √•rs alderen eller s√¶ddeponering hvis puberteten bremses med det samme. Det bliver s√•ledes mest for√¶ldre, som beslutter behandling fremfor personen selv og her er der s√•ledes en konflikt med ‚Äôinformeret samtykke‚Äô.

Side 13 afsnit 11, paragraf 2:‚ÄĚudredning indenfor 1 m√•ned‚ÄĚ foresl√•s √¶ndret til ‚ÄĚp√•begyndt udredning indenfor 1 mdr.‚ÄĚ, da denne hos b√łrn og unge fagligt tager l√¶ngere end dette ud fra det princip, at der her skal gives ‚Äôtid til refleksion‚Äô.
En stor procentdel af unge har autisme spektum disorders eller andre udfordringer og kan ikke gennemg√• et accelereret forl√łb. Ogs√• her m√• tempo individuelt tilpasses udviklingsstadie.

Side 14 pkt. 12 paragraf 4 (koder): Koden til b√łrn og unge < 18 √•r forsl√•s som
DZ768E2 i stedet for DZ768E3.

Som behandlingskode for GnRH analog foreslås BBHF5, i stedet for BBHG32

[Retur] Fra Gynækologisk afdeling ved overlæge Malene Hilden
Vedr. voksenafsnittene:
Diagnosen ‚ÄĚk√łnsligt ubehag‚ÄĚ ‚Äď Der er √łnske om at det specificeres, at denne diagnose
stilles af psykiater/psykolog, idet differentialdiagnoser til dette vil være psykiatriske.

Fertilitetsbevarende tilbud er udeladt af den nye vejledning. Hvordan stiller Sundhedsstyrelsen sig i forhold til dette? Praksis i dag er at bio-mænd tilbydes sæddeponering.
Men der er intet tilbud til bio-kvinder.

Specifikke kommentarer:
Side 4 nederst: I forhold til ‚ÄĚen af speciall√¶gerne i det Multidiciplin√¶re Team skal have det overordnede ansvar for Udrednings-og behandlingsforl√łb‚ÄĚ b√łr det sikres, at der l√łbende afholdes Multidiciplin√¶rt Team-konference, for at sikre at‚ÄĚ der l√łbende udarbejdes status over uderednings-og behandlingsforl√łb‚ÄĚ.

Tidligere har det v√¶ret speciall√¶ger fra psykiatrien der har haft det overordnede ansvar for udredning og behandling, samt forl√łbskoordinering mellem de involverede specialer. Hvis dette ansvar skal placeres andre steder, vil det betyde behov for flere ressourcer i den p√•g√¶ldende afd. (fx Gyn√¶kologisk Klinik). Desuden forventes der hyppigere Multidiciplin√¶re Team konference end nuv√¶rende x 1/m√•ned. Det betyder ogs√•, at der skal tildeles mere tid/ressourcer til at varetage denne gruppe patienter.

Side 9, 2. afsnit: Vedr. √łvre kirurgi p√• bio-kvinder:‚Ä̂Ķ g√¶lder ikke faste krav til forudg√•ende hormonbehandling‚ÄĚ. Det b√łr afklares, om Sundhedsstyrelsen mener, at der kan foretages mastektomi som eneste k√łnskorrigerende behandling, uden √łnske om HT?

Side 10, 2., 3. og 4. afsnit: Her anvendes ordet ‚ÄĚb√łr‚ÄĚ flere steder og ikke ‚ÄĚskal‚ÄĚ, dvs. at der kan v√¶re usikkerhed om hvordan vejledningen skal tolkes. Hvad er baggrunden for ikke at bruge ‚ÄĚskal‚ÄĚ?
Fx f√łr fjernelse af livmoder, √¶ggeleder, ‚ÄĚb√łr der v√¶re gennemf√łrt minimum 12 mdrs. behandling, medmindre denne er kontraindiceret.‚ÄĚ
Mener Sundhedsstyrelsen, at disse kirurgiske indgreb kan foretages, ogs√• selvom der ikke er √łnske om HT?
Omvendt st√•r der nederst i afsnit 3, at praksis p√• omr√•det er bin√¶r. Hvilket er i mods√¶tningsforhold til s√¶tning i afsnit 4, hvor det angives, at ‚ÄĚdet ikke er en foruds√¶tning for fjernelse af testikler eller √¶ggestokke at der foretages yderligere k√łnsmodificerende kirurgi‚ÄĚ.

√ėnsker Sundhedsstyrelsen, at der kan foretages fx udelukkende hysterektomi p√• indikationen k√łnsligt ubehag, eller fx udelukkende fjernelse af penis? Uden HT og dermed opn√•else af enten mandlige eller kvindelige sekund√¶re k√łnskarakteristika?

Foretages der fjernelse af ovarier/testikler uden HT vil det have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Mener Sundhedsstyrelsen, at dette kan accepteres?

Der √łnskes specificeret, at den medicinske behandling skal v√¶re opstartet/varetaget/kontrolleret af det Multidiciplin√¶re Team f√łr kirurgisk behandling i teamet kan tilbydes.

[Retur] Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
Diagnosen ‚ÄĚk√łnsligt ubehag‚ÄĚ ‚Äď √łnske om at det specificeres at denne diagnose stilles af psykiater/psykolog, idet differentialdiagnoser til dette vil v√¶re psykiatriske.
Man bemærker at fertilitetsbevarende tilbud er udeladt af den nye vejledning. Hvordan stiller SST sig i forhold til dette. Praksis i dag er at bio-mænd tilbydes sæddeponering. Intet tilbud til bio-kvinder.

Specifikke kommentarer:
Side 4 nederst: ‚ÄĚen af speciall√¶gerne i MDT skal have det overordnede ansvar for Udrednings– og behandlingsforl√łb..skal sikre at der l√łbende afholdes MDT-konf…sikre at der l√łbende udarbejdes status over uderednings-og behandlingsforl√łb‚ÄĚ
Tidligere har det v√¶ret speciall√¶ger fra psykiatrien der har haft det overordnede ansvar for udredning og behandling, samt forl√łbskoordinering mellem de involverede specialer. Hvis dette ansvar skal placeres andre steder vil det betyde behov for flere ressourcer i den p√•g√¶ldende afd (fx Gyn√¶kologisk Klinik). Desuden forventes der hyppigere MDT-konf end det nuv√¶rende x 1/m√•ned, det betyder ogs√• at der skal tildeles mere tid/ressourcer til at varetage denne gruppe patienter.

Side 9, 2. afsnit: Vedr √łvre kirurgi p√• bio-kvinder:‚ÄĚ…g√¶lder ikke faste krav til forudg√•ende hormonbehandling‚ÄĚ ‚Äď vil det sige at SST mener der kan foretages mastektomi (som eneste k√łnskorrigerende behandling) uden √łnske om HT?

Side 10, 2., 3. og 4. afsnit: Her anvendes ordet ‚ÄĚb√łr‚ÄĚ flere steder og ikke ‚ÄĚskal‚ÄĚ, dvs der kan v√¶re usikkerhed om hvordan vejledningen skal tolkes. Hvad er baggrunden for ikke at bruge ‚ÄĚskal‚ÄĚ?

Fx f√łr fjernelse af livmoder, √¶ggeleder..b√łr der v√¶re gennemf√łrt min 12 mdrs.. beh, medmindre denne er kontraindiceret.‚ÄĚ Mener SST at disse kirurgiske indgreb kan foretages ogs√• selvom der ikke er √łnske om HT? Der st√•r omvendt nederst i afsnit 3 at praksis p√• omr√•det er bin√¶r. Hvilket er i mods√¶tningsforhold til s√¶tning i afsnit 4 hvor det angives at det ikke er en foruds√¶tning for fjernelse af testikler eller √¶ggestokke at der foretages yderligere k√łnsmodificerende kirurgi?

√ėnsker SST at der kan foretages fx udelukkende hysterektomi p√• indikationen k√łnsligt ubehag, eller fx udelukkende fjernelse af penis? Uden HT og dermed opn√•else af enten mandlige eller kvindelige sekund√¶re k√łnskarakteristika?

Foretages der fjernelse af ovarier/testikler uden HT vil det have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Mener SST at dette kan accepteres?
Der √łnskes specificeret at den medicinske behandling skal v√¶re opstartet/varetaget/kontrolleret af MDT f√łr kirurgisk behandling i teamet kan tilbydes.

[Retur] Klinik for plastikkirurgi og brandsårsbehandling, Rigshospitalet
Indledningsvis skal det p√•peges, at det findes upassende at bruge de f√łrste 1¬Ĺ side til at indsk√¶rpe overfor sundhedspersonale, der har med behandling af transpersoner at g√łre, at de skal opf√łre sig ordentligt. Det virker groft provokerende.

Ved genneml√¶sning af vejledningen peges p√• f√łlgende problemstillinger:

Ved at vejledningen benytter sig af termen ‚ÄĚtildelt k√łn‚ÄĚ i stedet for det ved f√łdslen ‚ÄĚkonstaterede k√łn‚ÄĚ √•bner op for et skylds sp√łrgsm√•l. Og med dette, risiko for sagsanl√¶g og klagesager. Ved f√łdslen observeres om der er en penis, og konstatere at der er tale om et drengebarn, og modsat, om der er en vagina, og dermed konstatere at der er tale om et pigebarn.

‚ÄĚK√łnsligt ubehag‚ÄĚ som i denne vejledning afl√łser begrebet k√łnsdysfori, er i vejledningen ikke defineret. Dette er et problem, idet “indikation‚ÄĚ for behandling, b√•de medicinsk og kirurgiske if√łlge vejledningen skal stilles p√• baggrund af en vurdering af netop ‚ÄĚk√łnsligt ubehag‚ÄĚ. En definition og en gradering af dette begreb ‚ÄĚubehag‚ÄĚ vil derfor v√¶re v√¶sentlig.

Sidst p√• side 2 fors√łges at lave en snitflade overfor kosmetisk kirurgi, hvor det angives at ved kosmetisk kirurgi er ‚ÄĚ…hovedform√•let er at forandre eller forbedre udseendet.‚ÄĚ. Ved kirurgi p√• indikation transk√łnnethed, er det netop det man g√łr. Det er ikke muligt at lave funktionsdygtige k√łnsorganer, men noget der ligner. Alts√• kosmetisk kirurgi.

Det kan vel v√¶re forbundet med problemer at Sundhedsstyrelsen i udkast til vejledning, kan indskrive ‚ÄĚkort ventetid‚ÄĚ, n√•r financieringen og dermed prioriteringen overfor andre patientgrupper, f.eks. cancerpatienter ligger p√• Regionsniveau.

Formuleringen omkring tilbud om brystimplantater b√łr √¶ndres, s√•ledes at det skal v√¶re reglen at vurdering af behov for implantater f√łrst kan foretages efter min. 12 mdrs. hormonbehandling iv√¶rksat via det multidisciplin√¶re team.

K√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganer er ikke tildannelse af lem, – men en rekonstruktion til efterligning af et lem. Der kan ikke tildannes et k√łnsorgan! Det samme argument for transkvinder. Der kan tildannes noget der ligner en skede og som kan anvendes som s√•dan med passende hj√¶lpemidler.

Ligesom fjernelse af mammae hos transmænd kan foregå på hovedfunktionsniveau, kan fjernelse af æggestokke eller testikler vel også foregå på hovedfunktionsniveau efter indstilling fra MDT?

[Retur] Klinik for vækst og reproduktion, Rigshospitalet
Kommentarerne vedr√łrer kun delen som beskriver tilbud for b√łrn og unge.

Vejledningen tilgodeser behov for individualiseret tilgang til den enkelte patient ved at fjerne faste aldersgrænser og anerkender lægens opgave i forhold til at tilbyde behandling ud fra en lægelig indikation. Dette giver mere rummelighed i forhold til den enkelte patient, hvilket er positivt.

Samtidig giver dette en betydelig udfordring ved at definere kriterier for tidspunkt og type af behandling samt for begrebet ‚Äôinformeret samtykke‚Äô af b√łrn og unge. En del patienter vil kunne have en s√• ung alder, at den n√łdvendige information, som skal gives, vil v√¶re sv√¶rt at forst√•.

B√łrn og unge har et helt andet udgangspunkt for beslutningsprocessen og behandling end voksne, og derfor ville det v√¶re √łnskeligt at den overordnede vejledning deles tydeligt i de to grupper. Begreber som ‚Äôinformation tilpasset udviklingsstadie‚Äô, ‚Äôtid til refleksion‚Äô, ‚Äômodenhed‚Äô er helt afg√łrende for b√łrn og unge og disse varierer en del selv for samme alderstrin. B√•de for√¶ldrene og behandlingsteamet tildeles derved et meget stort ansvar for at sikre, at den unge selvst√¶ndigt tr√¶ffer en beslutning for livet. Der er behov for maksimal st√łtte og r√•dgivning gennem hele processen, hvorfor forankring i psykiatrisk regi er altafg√łrende.

Kommentarer, tilf√łjelser og rettelser:
Side 4 pkt 4.1.: Den forl√łbsansvarlige speciall√¶ge for b√łrn og unge skal v√¶re en speciall√¶ge i psykiatri, da dette speciale har ekspertisen til at vurdere, om der er tale om transk√łnnethed og om der foreligger psykiske, sociale, kognitive eller psykiatriske udfordringer som sidel√łbende skal l√łses, samt ekspertise til at give st√łttende og vejledende samtaler i forl√łbet. Derfor foresl√•s det ogs√•, at det er den samme forl√łbsansvarlige psykiater som menes p√• side 11 og side 12 afsnit 3.

Side 5 pkt 5: det b√łr specificeres, at der her er tale om voksne. Vi anser en grundig udredning af b√łrn og unge som n√łdvendig for alle. F√łrste erfaringer har vist, at en stor del af unge har sociale, famili√¶re og psykiske problemer. Nogle mangler helt et socialt netv√¶rk, andre har betydeligt psykiatrisk co-morbiditet, som kr√¶ver intervention, andre har kognitive vanskeligheder. En detaljeret beskrivelse af disse udfordringer er afg√łrende for at kunne informere og behandle ‚Äôtilpasset den enkeltes udviklingsstadie og situation‚Äô. Dette er endnu mere centralt i en situation, hvor der er konflikter i familien f.eks. n√•r for√¶ldrene ikke er enige om beslutningen.

Side 6 pkt 7.1: hvordan defineres ‚Äôgraden af k√łnsligt ubehag‚Äô og hvad forst√•s ved dette begreb, ogs√• hos et pr√¶pubertalt barn?

Side 11 afsnit 7 (afsnit om at ’seksualliv og forplantningsevne’ SKAL inddrages):
Dette afsnit giver den st√łrste udfordring i forhold til at sl√łjfe aldersgr√¶nser specielt for krydshormon. S√•fremt stophormon startes som meget ung (8-10 √•r) p√• grund af pubertetsstart og k√łnshormonbehandling meget tidligere end nu (f.eks. 12-13 √•r) har patienten formentlig ikke oplevet / taget stilling til/ f√•et erfaring med disse emner. Der kan ikke tilbydes fertilitetsbevarende behandlinger (hverken ovarie kryopr√¶servation via operation eller s√¶ddeponering, hvis puberteten bremses med det samme). Det bliver s√•ledes mest for√¶ldre, som beslutter behandling fremfor personen selv, og her er der s√•ledes en √•benlys konflikt med ‚Äôinformeret samtykke‚Äô.

Side 13 afsnit 11, paragraph 2: ‚Äôudredning indenfor 1 m√•ned‚Äô b√łr √¶ndres til ‚Äôp√•begyndt udredning indenfor 1 mdr‚Äô, da denne hos b√łrn og unge fagligt tager l√¶ngere tid end dette ud fra det princip, at der her skal gives ‚Äôtid til refleksion‚Äô. En ret stor procentdel af transk√łnnede unge har autisme spektum disorders eller andre v√¶sentlige udfordringer og kan ikke gennemg√• et accelereret forl√łb. Ogs√• her m√• tempo individuelt tilpasses udviklingsstadie. Selvf√łlgelig skal processen ikke forsinkes un√łdvendigt.

Side 14 pkt 12 paragraph 4 (koder): Koden til b√łrn og unge < 18 √•r forsl√•s som DZ768E2 i stedet for DZ768E3. Som behandlingskode for GnRH analog foresl√•s BBHF5 (i stedet for BBHG32).

* * *
[Retur] Fra: Signe Maria Thorup [mailto:signe.maria.thorup.01@regionh.dk]
Sendt: 11. august 2017 13:55
Til: SST EnhedEUB
Emne: Att. Christina Helms

Kære Christina

Vi talte sammen i sidste uge omkring h√łring vedr. vejledning om behandling af transk√łnnede.

Vi aftalte, at jeg kunne sende et supplerende bidrag vedr. afsnit 11 om rettigheder uagtet, at fristen er overskredet.
Hvis det fortsat ikke er for sent, har du mit bidrag.

11. Rettigheder

Ventetider
For al udredning gælder reglerne for ret til hurtig udredning, frit sygehusvalg samt det udvidede frie sygehusvalg.

For al √łvrig k√łnsmodificerende behandling g√¶lder reglerne om frit sygehusvalg og det udvidede frie sygehusvalg.

Behandlingen k√łnsskifteoperation er undtaget fra reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Det betyder at en person, der henvist til ‚Äô√łvre‚Äô eller ‚Äônedre‚Äô kirurgi, ikke kan v√¶lge at blive opereret p√• et privathospital. Dette g√¶lder, selvom bop√¶lsregionen ikke kan tilbyde en dato for k√łnsskifteoperation inden for 30 dage efter modtagelsen af henvisningen.

1. jeg har byttet om p√• r√¶kkenf√łlgen og kortet s√¶tningerne ned.

2 ‚Äď b√łr man ift. operationen n√¶vne det frie sygehusvalg? Det eksisterer jo, men vil ikke v√¶re en reel mulighed for patienten, da det for nu kun vil v√¶re RIH, der udf√łrer operationerne.
Kunne man skrive noget med, at det frie sygehusvalg fsva k√łnsoperationerne kan anvendes i henhold til g√¶ldende specialeplan for dette omr√•de. S√• er rettigheden n√¶vnt.

I betragtning af at k√łnsligt ubehag kan v√¶re forbundet med en betydelig p√•virkning af den enkeltes livssituation, og under hensyn til at personer, der venter p√• k√łnsskiftekirurgi kan have har haft lange Udrednings– og behandlingsforl√łb, b√łr ‚Äô√łvre‚Äô og ‚Äônedre‚Äô kirurgi som udgangspunkt tilbydes inden-for rimelige tidsfrister.
3. – jeg mener, at dette afsnit b√łr udelades. Det er overfl√łdigt og kan kun give anledning til bristede foruds√¶tninger og un√łdig konflikt. Alle behandlinger b√łr gives inden for en rimelig tidsfrist, jf. lighedsbetragtninger. Den visiterende l√¶ge vil og b√łr altid s√łge, at tilbyde en dato for behandling s√• hurtigt s√• muligt for den enkelte patient efter en konkret vurdering. Herudover vil patienten ikke kunne st√łtte nogen form for ret p√• dette.

Med venlig hilsen
Signe Thorup
Juridisk specialkonsulent
Enhed for Patientvejledning
Telefon: 38 64 99 39
Mail: signe.maria.thorup.01@regionh.dk

* * *
H√łringsskrivelsen i pdf-format.