Satspuljeaftale af 10. november 2017 sikrer 25 mio. kr. til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

Vist 338 gange.

Ligestillingsminister Karen Ellemann sikrer historisk h√łjt bel√łb til ligestilling med satspuljeaftalen
10. november 2017.

I forbindelse med den indg√•ede satspuljeaftale styrkes indsatsen over for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede (LGBTI), og den fremtidige indsats mod menneskehandel sikres med en ny handlingsplan. Der afs√¶ttes i alt 88 mio. kr. til omr√•det. Det er det h√łjeste bel√łb, der nogensinde er afsat til ligestilling p√• satspuljen.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet har forhandlet en ny satspuljeaftale p√• plads p√• b√łrne- og socialomr√•det. Som noget nyt er satspuljepartierne bl.a. enige om at afs√¶tte en samlet ramme p√• 25 mio. kr. til initiativer, der skal styrke indsatsen i forhold til at √łge tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

‚ÄĚDet er historisk, at vi nu samles om at finansiere en r√¶kke initiativer, der skal fremme LGBTI-personers inklusion i samfundet og forebygge diskrimination og stigmatisering. Unders√łgelser viser, at denne gruppe generelt har d√•rligere trivsel end resten af befolkningen. Og der er for mange, der stadig oplever diskrimination og f√łler sig utrygge i det offentlige rum. Det g√¶lder is√¶r LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund, der er s√¶rligt udsatte. Jeg er stolt over, at vi nu for alvor s√¶tter ind p√• dette omr√•de‚ÄĚ, siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

Den konkrete udm√łntning af rammen p√• LGBTI-omr√•det skal forhandles hos ligestillingsministeren, der har det koordinerende ansvar for LGBTI-indsatsen. En samlet handlingsplan forventes offentliggjort i for√•ret 2018.

Med aftalen er partierne desuden blevet enige om at afsætte [63 mio. kr.] i perioden 2019-2021 til en ny handlingsplan mod menneskehandel. Målet med aftalen er at skabe kontinuitet og tryghed om indsatsen allerede nu.

‚ÄĚMenneskehandel er en grov kr√¶nkelse af den enkeltes fundamentale ret til at bestemme over egen krop og eget liv. Jeg er derfor glad for, at vi kan skabe tryghed og kontinuitet om indsatsen. Vi skal s√¶tte ind over for denne grove og kr√¶nkende form for udnyttelse af et andet menneske. Vi skal ikke acceptere, at menneskehandel finder sted i Danmark‚ÄĚ, siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

Den nye handlingsplan bygger videre p√• erfaringerne fra de tidligere handlingsplaner og s√¶tter blandt andet fokus p√•, at indsatsen er fleksibel og tilpasset det enkelte offers behov. Samtidig fokuserer den p√•, at de relevante akt√łrer er parate til at m√łde nye udviklingstendenser, samt at de akt√łrer, der allerede har kontakt til m√•lgruppen, kender tegn og signaler p√• menneskehandel og dermed kan bidrage til at forebygge menneskehandel og indg√• i det ops√łgende arbejde.

* * *
Uddrag af aftalen gengives herunder.
Aftale om satspuljen p√• b√łrne- og socialomr√•det 2018-2021
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 10. november 2017 indg√•et aftale om udm√łntning af satspuljen for 2018 p√• b√łrne- og socialomr√•det.

I hovedtræk er aftalens initiativer:
Side 4, mf.
Ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.
Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for at styrke indsatsen i forhold til at √łge tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede (LGBTI). LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund er s√¶rligt udsatte. Partierne er enige om at afs√¶tte en ramme til initiativer p√• LGBTI-omr√•det p√• 25,0 mio. kr. i perioden 2018-2021. Initiativerne vil indg√• i en samlet handlingsplan.
Partierne er desuden enige om, at eventuelle yderligere initiativer p√• LGBTI-omr√•det, herunder fx i forhold til sundhed, trivsel og andre udfordringer blandt gruppen, vil kunne dr√łftes i forbindelse med satspulje for 2019.
Udm√łntningen af rammen aftales efterf√łlgende mellem satspuljekredsen og ministeren for ligestilling.

Side 5, sidste afsnit
Den samlede aftale har til form√•l at styrke indsatsen p√• socialomr√•det. En v√¶sentlig foruds√¶tning for dette er, at resultaterne fra enkelte initiativer opsamles og systematiseres med henblik p√•, at gode og effektfulde indsatser kan implementeres i praksis. Satspuljeordf√łrerne vil forud for de √•rlige satspuljeforhandlinger blive orienteret om status for fremdriften af de enkelte projekter, ligesom der vil ske en l√łbende orientering af satspuljeordf√łrerne, s√•fremt der sker v√¶sentlige √¶ndringer i de enkelte projekter.

Satspuljepartierne er desuden enige om i for√•ret 2018 at dr√łfte, hvordan der via en konkret model kan f√łlges op p√• driftstilskud fra satspuljen til organisationer p√• det sociale omr√•de med henblik p√•, at sikre at pengene bliver anvendt bedst muligt.

Nr. Mio. kr., 2018-pl 2018 2019 2020 2021 I alt
12 Ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 8,0 5,0 5,0 7,0 25,0

* * *
Den 9. oktober 2019. Aftalen findes ikke mere hos Socialministeriet.
Aftalen i pdf-format hos Vidensbanken.