Spgsm. 65 af 24. november 2023 om, hvorfor bl.a. fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner endnu ikke er blevet implementeret. Svar 20. december 2023.

Vist 49 gange.
Socialudvalget (SOU) stillede den 24. november 2023 sp√łrgsm√•l nr. 65 – Alm. del. Samling: 2023-24 – efter √łnske fra Astrid Carøe (SF) om, hvorfor lov om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven og forskellige andre love (smidigg√łrelse af bl.a. fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner) endnu ikke er blevet implementeret til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der svarede den 20. december 2023.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for, hvorfor lov om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven og forskellige andre love (smidigg√łrelse af registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner m.v.), der blev vedtaget af Folketinget i februar 2022, endnu ikke er blevet implementeret? Og vil ministeren redeg√łre for, hvorfor Folketinget ikke l√łbende er blevet orienteret om forsinkelsen?

* * *
Svar
For s√• vidt ang√•r den f√łrste del af sp√łrgsm√•let, kan der henvises til besvarelsen af SOU spm. nr. 559 (alm. del) (sml. 2021-22). Af besvarelsen fremg√•r bl.a., at det tidligere Sundhedsministerium i forbindelse med implementeringsarbejdet gjorde det tidligere Social- og √Üldreministerium opm√¶rksom p√•, at der kunne opst√• utilsigtede konsekvenser for borgere omfattet af loven. Videregivelse af s√¶d til en vens anvendelse kunne v√¶re omfattet af v√¶vslovgivningens bestemmelser om distribution af v√¶v og celler, ogs√• selvom der var tale om en enkeltst√•ende handling. Ikrafts√¶ttelse af loven har afventet en afd√¶kning i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet af, hvordan og i hvilken udstr√¶kning den vedtagne lov kan s√¶ttes i kraft.

Som det fremg√•r, af indenrigs- og sundhedsministerens besvarelse i dag af SOU sp√łrgsm√•l nr. 67 (alm. del) er det vurderingen, at v√¶vslovgivningen ikke er til hinder for, at loven s√¶ttes i kraft, og jeg har derfor bedt mit ministerium om at g√• videre med ikrafts√¶ttelse af loven.

Der er derudover besvaret sp√łrgsm√•l fra Folketingets Socialudvalg vedr√łrende lov nr. 227 af 15. februar 2022 om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven og forskellige andre love (smidigg√łrelse af registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner m.v.). Der er senest i september 2023 besvaret SOU sp√łrgsm√•l nr. 357358 (alm. del).

Med venlig hilsen
Pernille Rosenkrantz-Theil
Social- og boligminister

Bilag:
Bilag 1 РSOU alm. del Рsvar på spm. 559
Bilag 2 РSOU alm. del Рsvar på spm. 357
Bilag 3 РSOU alm. del Рsvar på spm. 358

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.