Spgsm. 1 af 10. december 2020 om konsekvenser for den nuværende behandling af LGBT+-personer ved forbud om omvendelsesterapi jf. B 61. Svar 7. januar 2021.

Vist 68 gange.

Ligestillingsudvalget stillede den 10. december 2020 sp√łrgsmm√•l nr. 1 – Alm. del. Samling: 2020-21 – efter √łnske fra Birgitte Bergman (KF) om, hvilke konsekvenser det vil f√• for den behandling, som man i dag tilbyder i sundhedsv√¶senet eller hos de praktiserende l√¶ger, s√•fremt beslutningsforslaget om forbud mod omvendelsesterapi vedtages, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende ligestillingsminister Ane Halsboe-J√łrgensen svarede den 7. januar 2021.

Sp√łrgsm√•l
Hvilke konsekvenser vil det få for den behandling, som man i dag tilbyder i sundhedsvæsenet eller hos de praktiserende læger, såfremt beslutningsforslaget vedtages?

Svar
Sp√łrgsm√•let henviser til sundhedsv√¶senet og praktiserende l√¶ger. Jeg har derfor til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Sundheds- og √Üldreministeriet, der har oplyst f√łlgende:

‚ÄĚDet er Sundheds- og √Üldreministeriets vurdering, at et forbud mod at tilbyde og udf√łre omvendelsesterapi for LGBT+-personer, jf. beslutningsforslaget, ikke kan forventes at f√• konsekvenser for den behandling, som i dag tilbydes i sundhedsv√¶senet.

Sundheds- og √Üldreministeriets vurdering bygger p√•, at omvendelsesterapi ligger meget langt fra de principper, regels√¶t og kulturelle normer, som g√¶lder i det danske sundhedsv√¶sen, og som ud√łves af autoriserede sundhedspersoner.

En af de mest fundamentale grundsten i forholdet mellem sundhedspersoner og patienter er, at den behandling, som iv√¶rks√¶ttes, hviler p√• patientens selvbestemmelse, og at patienten har f√•et fyldestg√łrende information om behandlingen og eventuelle andre behandlingsmuligheder.

Det retlige grundlag herfor er beskrevet i autorisationsloven og sundhedsloven, hvorfra bl.a. f√łlgende bestemmelser kan fremh√¶ves:

Det informerede samtykke (Sundhedslovens kapitel 5, ¬ß¬ß 15-16) er et grundl√¶ggende princip i det danske sundhedsv√¶sen, som udtrykker respekten for patientens selvbestemmelsesret og medinddragelse i beslutningerne om eget behandlingsforl√łb.

Bestemmelsen beskriver, at ingen behandling m√• indledes eller forts√¶ttes uden patientens informerede samtykke, forst√•et som fyldestg√łrende information om relevante behandlingsmuligheder og om der er andre l√¶gefagligt forsvarlige behandlingsmuligheder.

Sundhedspersoners pligt og ansvar er formuleret i autorisationslovens ¬ß 17, som sl√•r fast, at autoriserede sundhedspersoner er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under ud√łvelse af sin virksomhed. Det indeb√¶rer, at sundhedpersoner har et selvst√¶ndigt ansvar for at sikre, at den behandling, som tilbydes og iv√¶rks√¶ttes, er fagligt forsvarlig.‚ÄĚ

Venlig hilsen
Fungerende ligestillingsminister Ane Halsboe-J√łrgensen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.