Spgsm. 1158 af 16. marts 2009 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crime. Svar 17. marts 2009.

Vist 105 gange.
Den 19. september 2008 har Retsudvalget med baggrund i det √•bne samr√•d om hate crime (samr√•dssp√łrgsm√•l AK), som fandt sted torsdag den 18. september 2008, stillet sp√łrgsm√•l 1158 – Alm. del 2007-08 (2. samling) – om hate crime til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 17. marts 2009.
(Der blev samtidig ogs√• stillet sp√łrgsm√•l 1157 og sp√łrgsm√•l 1159).

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren i forl√¶ngelse af REU alm. del – samr√•dsspm. AK om hatecrimes den 18. september 2008 redeg√łre for de engelske og svenske erfaringer med forbindelsesofficerer mellem det homoseksuelle milj√ł og politiet?

Svaret
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet f√łlgende udtalelse fra Rigspolitiet, hvortil der henvises:
  “Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet oplysninger hos de britiske myndigheder, som bl.a. har oplyst, at der i Storbritannien p√• nationalt plan er nedsat en strategisk arbejdsgruppe med henblik p√• at im√łdeg√• kriminalitet, hvor motivet er begrundet i forurettedes race, seksuelle orientering, religion mv. Arbejdsgruppen, der har deltagelse af flere forskellige myndigheder, l√¶gger navnlig v√¶gt p√•, at der som led i indsatsen p√• omr√•det etableres kontakt til og samarbejde med repr√¶sentanter for de forskellige offergrupperinger.

De nationale strategier for indsatsen mod hate crime udm√łntes lokalt i de enkelte politikredse, hvilket indeb√¶rer, at der ikke n√łdvendigvis er en ensartet organisering af arbejdet.

I flere politikredse deltager repr√¶sentanter for det homoseksuelle milj√ł i lokalt etablerede uafh√¶ngige r√•dgivende grupper. Herudover har de st√łrre politikredse ansat personale, der har til opgave at etablere relationer til det homoseksuelle milj√ł.”

Vedr√łrende forholdene i Sverige kan der henvises til den samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 1157 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Som det fremg√•r af Justitsministeriets besvarelse af 6. februar 2009 af sp√łrgsm√•l 268 (Alm. del) fra Retsudvalget, har Rigspolitiet anmodet alle politikredse om at udpege en kontaktperson, som Landsforeningen for B√łsser og Lesbiskes lokalafdelinger vil kunne rette henvendelse til.

Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.