Spgsm. 197 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvordan Sexologisk Klinik forsker i transseksualitet. Svar 28. januar 2013.

Vist 132 gange.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget sp√łrgsm√•l nr. 197 – Alm. del 2012-13 – om, hvordan Sexologisk Klinik forsker i transseksualitet, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede forel√łbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. januar 2013.

Sp√łrgsm√•l
Kan ministeren oplyse hvordan Sexologisk Klinik forsker i transseksualitet?

Forel√łbigt svar den 2. januar 2013
Jeg har bedt Region Hovedstaden om en udtalelse til brug for min besvarelse og vil besvare sp√łrgsm√•let endeligt, n√•r regionens udtalelse foreligger.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

Endeligt svar den 28. januar 2013
Jeg har modtaget nedenstående udtalelse fra Region Hovedstaden om, hvordan Sexologisk Klinik forsker i transseksualitet:

  Sexologisk Klinik har midler svarende til en halv reservel√¶gestilling til forskning inden for sexologi. Af disse midler er der brugt svarende til en kvart reservel√¶gestilling siden 2011 til et ph.d.-forl√łb, der har til form√•l at beskrive patienter, som har f√•et foretaget en k√łnsskifteoperation via klinikken i √•rene 1977 – 2007. Sexologisk Klinik har gennem l√¶ngere tid s√łgt b√•de eksterne og interne midler mhp. at √łge forskningsindsatsen, dog uden at opn√• bevillinger.

Derudover er der pr. 1. januar 2013 påbegyndt et pilotprojekt ved Sexologisk Klinik, der har til formål at:
  1. Beskrive psykologisk profil og evt. forekomst af psykiatriske symptomer eller diagnoser af voksne (17 √•r og opefter) henvist med transseksualitetsproblematik mhp. at opn√• st√łrre viden, forbedre behandlingen samt unders√łge, om der er forskelle mellem patienter, der f√•r tilladelse til k√łnsskifteoperation og de, der ikke f√•r.
  2. Indsamle data p√• alle unge (yngre end 17 √•r), der henvises til Sexologisk Klinik med k√łnsidentitetsproblematik mhp. at beskrive psykologisk profil og evt. forekomst af psykiatriske symptomer eller diagnoser samt udredningsresultat og forl√łb af alle unge med transseksualitet i Danmark.

Jeg kan henholde mig til regionens oplysninger og finder det positivt, at der er igangsat forskningsprojekter, der kan bidrage til at belyse området yderligere.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Forel√łbigt svar hos Folketinget i pdf-format.
Sp√łrgsm√•let og det endelige svar hos Folketinget i pdf-format.