Spgsm. 384 den 11. august 2020 om at LGBT+-flygtninge prioriteres ved udvælgelse af kvortflygtningen i 2020. Svar 11. august 2020.

Vist 40 gange.
Rosa Lund (EL) stillede den 11. august 2020 sp√łrgsm√•l 384 – Samling: 2019-20 – om, at LGBT+-personer prioriteres ved udv√¶lgelse af kvoteflygtninge p√• 2020-kvoten og de kommende √•rs kvoter, til udl√¶ndinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), der svarede den 11. august 2020.

Sp√łrgsm√•l
Vil regeringen i lighed med den norske regering sikre, at LGBT+-personer prioriteres ved udv√¶lgelse af kvoteflygtninge p√• 2020-kvoten og de kommende √•rs kvoter, jf. pressemeddelelse af 5. juli 2020 fra den norske regering: ‚ÄĚRegjeringen vil prioritere flyktninger som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner‚ÄĚ, https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/kd/pressemeldinger/2020/regjeringen-vil-prioritere-flyktninger-som-er-lesbiske-homofile-bifile-og-transpersoner/id2722183/?

Svar
1. Adgangen til at opn√• opholdstilladelse som kvoteflygtning fremg√•r af udl√¶ndingelovens ¬ß 8. Kvoteflygtninge omfatter udl√¶ndinge, som kommer til Danmark som led i en aftale med De Forenede nationers H√łjkommiss√¶r for Flygtninge (UNHCR) eller lignende internationale aftale.

Det prim√¶re kriterium for udv√¶lgelsen af kvoteflygtninge er, om udl√¶ndingen er omfattet af udl√¶ndingelovens ¬ß 7, stk. 1 (konventionsflygtninge), ¬ß 7, stk. 2 (beskyttelsesstatus), eller m√• antages at opfylde grundprincipperne for at opn√• opholdstilladelse efter en af udl√¶ndingelovens bestemmelser, s√•fremt den p√•g√¶ldende var indrejst i Danmark som asylans√łger.

Ved udvælgelsen af kvoteflygtninge skal der som subsidiært kriterium, medmindre særlige grunde taler derimod, lægges vægt på udlændingenes mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen, herunder de sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation (det såkaldte integrationspotentialekriterium i udlændingelovens § 8, stk. 4).

Integrationspotentialekriteriet anvendes dog ikke ved behandling af de s√¶rligt hastende sager vedr√łrende flygtninge, der risikerer umiddelbar hjemsendelse til hjemlandet eller overgreb i opholdslandet, eller personer med s√¶rlige behandlingskr√¶vende sygdomme (‚ÄĚTwenty or More‚ÄĚ-sager) [1].

Udlændinge- og integrationsministeren bestemmer antal og den overordnede fordeling af de udlændinge, der skal gives opholdstilladelse som kvoteflygtninge.
Kvoten fordeles mellem flygtninge fra geografiske omr√•der, flygtninge, der risikerer umiddelbar tilbagesendelse til hjemlandet eller overgreb i opholdslandet (hastesager), og flygtninge med s√¶rlige behandlingskr√¶vende sygdomme (‚ÄĚTwenty or More‚ÄĚ-sager).

Det blev ved pressemeddelelse af 5. august 2020 offentliggjort, at Danmark p√• kvoten for 2020 vil genbos√¶tte 200 flygtninge fra Rwanda. Der vil i forbindelse med den konkrete udv√¶lgelse v√¶re et s√¶rligt fokus p√• kvinder og b√łrn.

2. Den danske regering anerkender, at der globalt set er udfordringer i forhold til at sikre basale menneskerettigheder for LGBT+-personer, og at disse kan tilh√łre en s√•rbar gruppe.

Regeringens beslutning om den overordnede fordeling af kvoten for 2020 indeb√¶rer ikke et s√¶rligt fokus p√• LGBT+-personer i forhold til andre flygtninge. Regeringen har i forbindelse med den overordnede fordeling af kvoten for 2020 i stedet valgt at fokusere p√• kvinder og b√łrn, der ogs√• er en s√•rbar gruppe.

Som nævnt ovenfor bestemmer udlændinge- og integrationsministeren antal og den overordnede fordeling af de udlændinge, der skal gives opholdstilladelse som kvoteflygtninge. Beslutningen herom træffes i almindelighed midt på året. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til den overordnede fordeling af de kommende års kvoter.

Kaare Dybvad Bek

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.

  1. [Retur] ‚ÄĚTwenty or More‚ÄĚ-sager
    Det er sager vedr√łrende flygtninge med s√¶rlige behandlingskr√¶vende sygdomme.

* * *
Pressemeddelelse fra den norske regering den 5. juli 2020.
Regjeringen vil prioritere flyktninger som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Pressemelding | Dato: 05.07.2020| Nr: 127-20

For f√łrste gang skal overf√łringsflyktninger som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBTIQ+) prioriteres b√•de som gruppe og som individ ved uttak av overf√łringsflyktninger.

‚Äď Det er dessverre slik at det i mange land ikke er slik at du st√•r fritt til √• elske hvem du vil. I n√¶rmere 70 land er homofili kriminelt og de som bryter med normer for kj√łnn og seksualitet kan bli utsatt for forf√łlgelse og diskriminering i hjemlandet sitt. Det kan gi rett til beskyttelse i Norge. N√• endrer vi retningslinjene for arbeidet med overf√łringsflyktninger slik at personer som er skeive skal prioriteres, sier statssekret√¶r for integreringssaker i Kunnskaps-departementet, Grunde Kreken Almeland (V).

Overf√łringsflyktning er personer som vanligvis er registrert som flyktninger hos FNs H√łykommiss√¶r for flyktninger (UNHCR). Det er FN som fremmer s√łknadene for overf√łringsflyktningene, og UDI bestemmer hvem av dem som f√•r komme til Norge. I 2020 har Stortinget vedtatt at kvoten for overf√łringsflyktninger skal v√¶re p√• 3 000 personer.

Det globale covid-19-utbruddet har f√łrt til at uttak, reise, mottak og bosetting av overf√łringsflyktninger er utsatt. UNHCR og FNs internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) har midlertidig stanset organisering av reiser for overf√łrings-flyktninger, med unntak av noen f√• hastesaker. Regjeringen, sammen med blant annet FN, vil gjenoppta arbeidet s√• snart det er praktisk mulig. Norge har en ordning med tre√•rig fleksibilitet for kvoteplassene, slik at dersom det tas ut f√¶rre flyktninger ett √•r i perioden, s√• kan det tas ut flere √•ret etter.

Pressemeddelelsen hos Regeringen.no.