Spgsm. 621 den 3. marts 2017 om myndighederne har fundet grundlag for kritik af privatpraktiserende speciall√¶gers k√łnshormonbehandling af transpersoner. Svar 31. marts 2017.

Vist 239 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 3. marts 2017 efter √łnske fra Flemming M√łller Mortensen (S) sp√łrgsm√•l 621 – Alm. del Samling: 2016-17 – om der er tilf√¶lde, hvor myndighederne har fundet grundlag for eller overvejet, om der var grundlag for kritik eller anden sanktion over for privatpraktiserende speciall√¶ger p√• grund af deres k√łnshormonbehandling af transpersoner, til sundhedsminister, Karen Ellemann, der svarede den 31. marts 2017. Svaret offentliggjort den 3. april 2017.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes oplyse, om der forud for den 23. november 2012 er tilf√¶lde, hvor myndighederne har fundet grundlag for eller overvejet, om der var grundlag for kritik eller anden sanktion over for privatpraktiserende speciall√¶ger p√• grund af deres k√łnshormonbehandling af transpersoner, og i bekr√¶ftende fald oplyse, hvor mange sager det drejede sig om og baggrunden for disse sager, samt indholdet af afg√łrelserne?

Svar
Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser f√łlgende:
Styrelsen for Patientsikkerheds har ikke mulighed for i sit journalsystem systematisk at frems√łge tilsynssager med det efterspurgte tema. Styrelsen har dog fundet de 2 nedenst√•ende sager.

1.
Tilsynet i den dav√¶rende Sundhedsstyrelse har i forbindelse med en gennemgang i 2011 af journalerne fra en privatpraktiserende speciall√¶ge i gyn√¶kologi og obstetrik samt plastikkirurgi fundet, at l√¶gens k√łnshormonbehandling af bl.a. fire transseksuelle patienter i perioden 1998-2006 har v√¶ret mangelfuld.

Styrelsen sendte derefter sagerne vedr. disse fire patienter til Patientombuddet til videre foranstaltning. Der henvises til besvarelsen af sp√łrgsm√•l 620 vedr. Patientombuddets afg√łrelse af disse sager.

2.
Herudover har tilsynet i dav√¶rende Sundhedsstyrelse vurderet patientjournaler for piger under 18 √•r, som en speciall√¶ge i gyn√¶kologi og obstetrik havde ordineret k√łnshormonbehandling til i 2011. Sundhedsstyrelsen vurderede, at speciall√¶gen ikke havde udvist tilstr√¶kkelig omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med udredning og diagnosticering af patienterne, inden k√łnshormonbehandlingen blev iv√¶rksat og indkaldte derfor speciall√¶gen til et m√łde med henblik p√• en dr√łftelse af hans faglige virke.

M√łdet blev aflyst, da speciall√¶gen oplyste, at han havde indstillet enhver form for behandling af transseksuelle patienter, og henvist alle sine patienter til Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet. Da Sundhedsstyrelsen da v√¶gtede den fremadrettede risiko for patienterne, blev speciall√¶gen i stedet indkaldt til m√łde for at dr√łfte de faktiske forhold om hormonbehandling af transseksuelle udenfor det h√łjtspecialiserede behandlingstilbud.

Styrelsen understregede her, at det kun er Sexologisk Klinik, der har kompetencen til at initiere behandling af transseksuelle under 18 √•r, hvilket skal ske i t√¶t samarbejde mellem b√łrne- ungepsykiatere, endokrinologer og p√¶diatere.

Det blev endvidere blandt andet pointeret, at andre patienter, der √łnskede behandling med det modsatte k√łns hormoner, som minimum skulle udredes efter kriterierne i Standards of Care fra World Professional Association for Transgender Health, indtil styrelsens nye vejledning om behandling af transk√łnnede forel√•, hvorefter den ville v√¶re g√¶ldende.

Styrelsen har ogs√• efter den 23. november 2012 f√łrt tilsyn med l√¶gen pga. dennes k√łnshormonbehandling af transseksuelle.

Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.