Spgsm. 712 den 22. marts 2013 om registreringen af hadforbrydelser. Svar 17. april 2013.

Vist 37 gange.
Retsudvalget stillede den 22. marts 2013 sp√łrgsm√•l nr. 712 ‚Äď Samling: 2012-13 ‚Äď efter √łnske fra Peter Skaarup (DF) om kortl√¶gge omfanget af hadforbrydelser, til justitsminister Morten B√łdskov, der svarede den 17. april 2013.

Sp√łrgsm√•l
‚ÄĚVil ministeren kommentere artiklen ‚ÄĚPolitikere vil √łge registreringen af hadforbrydelser‚ÄĚ, der blev bragt p√• dr.dk den 22. marts 2013, og vil ministeren i forl√¶ngelse heraf:
  • kortl√¶gge omfanget af hadforbrydelser i Danmark fra 2011 til i dag?
  • tage initiativer til at forbedre registreringen af hadforbrydelser i Danmark fremadrettet?‚ÄĚ

Svar
Justitsministeriet kan oplyse, at Politiets Efterretningstjeneste allerede i dag kortl√¶gger omfanget og karakteren af hadforbrydelser i en √•rlig rapport om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund (RACI-rapporten). Rapporterne udarbejdes for at sikre l√łbende overblik p√• omr√•det, s√• der i tide kan s√¶ttes ind over for negative tendenser.

Den seneste RACI-rapport er fra den 10. januar 2013 og omfatter tallene for 2011. Denne rapport kan i lighed med tidligere rapporter findes p√• efterretningstjenestens hjemmeside www.pet.dk. Om ordningen fremg√•r bl.a. f√łlgende af rapporten:

‚ÄĚPolitiets Efterretningstjeneste har siden efter√•ret 1992 modtaget underretning fra politikredsene om kriminelle forhold med mulig racistisk baggrund rettet mod udl√¶ndinge. Ordningen blev i 2001 udvidet til at omfatte ethvert forhold med mulig racistisk eller religi√łs baggrund, uanset om det kriminelle forhold var rettet mod en person eller interesse af udenlandsk eller dansk herkomst. Den 1. januar 2009 blev ordningen p√• ny udvidet, s√•ledes at den omfatter alle kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund.

Samtidig med udvidelsen af ordningen i 2009 blev politikredsenes pligt til at underrette Politiets Efterretningstjeneste om forhold med mulig ekstremistisk baggrund afskaffet. Politiets Efterretningstjeneste har s√•ledes siden 1. januar 2009 indhentet oplysninger om kriminelle forhold omfattet af ordningen ved s√łgninger direkte i politiets registre mv. Politiets Efterretningstjenestes s√łgninger er foretaget p√• baggrund af politikredsenes angivelse af, at et kriminelt forhold har mulig ekstremistisk baggrund. Samtidig har Politiets Efterretningstjeneste i politiets registre mv. s√łgt p√• enkeltord, som vurderes at v√¶re relevante i forbindelse med identificering af forhold med mulig ekstremistisk baggrund. Listen over relevante s√łgeord bliver l√łbende opdateret.

Ved rundskrivelse af 29. januar 2009 til samtlige politikredse har Politiets Efterretningstjeneste anf√łrt, hvad politikredsene skal l√¶gge v√¶gt p√• ved vurderingen af, om et forhold har ekstremistisk baggrund. Det fremg√•r s√•ledes af rundskrivelsen, at politikredsene skal anf√łre, at et forhold har mulig ekstremistisk baggrund, n√•r det kriminelle forhold m√• anses for motiveret af ekstremistiske opfattelser af politiske sp√łrgsm√•l eller sp√łrgsm√•l vedr√łrende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering.

Det er Politiets Efterretningstjenestes vurdering, at √¶ndringen af ordningen i 2009 giver et mere retvisende billede af antallet af forhold omfattet af ordningen. Dog vil der fortsat v√¶re en r√¶kke hadforbrydelser, som ikke kommer til politiets kendskab, og derfor ikke indg√•r i rapporten, ligesom der vil v√¶re forhold, som selvom de er anmeldt til politiet, ikke fremkommer ved Politiets Efterretningstjenestes s√łgninger i politiets registre mv. Hertil kommer, at s√¶rlige begivenheder, som eksempelvis m√•lrettede kampagner eller √łget mediefokus, vil kunne have indvirkning p√• antallet af registrerede forhold de enkelte √•r.

Med henblik p√• en yderligere styrkelse af ordningen og af indsatsen mod hadforbrydelser iv√¶rksatte Politiets Efterretningstjeneste i 2010 et strategisk udviklingsprojekt, der skal bidrage til at sk√¶rpe dansk politis samlede indsats for at registrere, forebygge og efterforske hadforbrydelser. Projektet skal ses i sammenh√¶ng med kampagnen ‚ÄĚStop hadforbrydelser‚ÄĚ, som K√łbenhavns Politi, K√łbenhavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Institut for Menneskerettigheder gennemf√łrte i 2010. Kampagnen rettede sig mod at styrke viljen til at anmelde hadforbrydelser p√• offersiden samt styrke myndighedernes vilje og evne til at forebygge og efterforske hadforbrydelser.

Politiets Efterretningstjeneste har som led i projektet og i samarbejde med relevante myndigheder mv. opsamlet, evalueret og bearbejdet erfaringerne fra kampagnen. Erfaringerne har i 2012 blandt andet udm√łntet sig i et undervisningsprogram, som er gennemf√łrt i st√łrstedelen af landets politikredse, og i arrangementet ‚ÄĚEkstremt lokalt‚ÄĚ, som havde til form√•l at finde nye veje til at forebygge intolerance og hadforbrydelser. Effekten af de iv√¶rksatte initiativer vil tidligst afspejle sig i redeg√łrelsen over kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund.‚ÄĚ

Som det fremg√•r, er den eksisterende ordning med registrering af hadforbrydelser blevet forbedret og udvidet de seneste √•r. Det er vigtigt, at der indsamles s√• megen information som muligt om hadforbrydelser, og at der l√łbende er opm√¶rksomhed p√•, om ordningen kan forbedres.

For s√• vidt ang√•r forebyggelse og strafforf√łlgning af hadforbrydelser kan der om tiltag p√• Justitsministeriets omr√•de henvises til ministeriets besvarelse den 23. oktober 2012 af sp√łrgsm√•l 12 [1] (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

  1. [Retur] Sp√łrgsm√•l 12.
    Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 12 om den eksisterende indsats overfor chikane af danske j√łder og svaret.
    Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.