Spgsm. 98 den 1. september 2015, om det er “lighed i sundhed”, n√•r transk√łnnede kun kan f√• behandling i hovedstaden? Svar den 15. september 2015.

Vist 139 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede efter √łnske fra Liselott Blixt (DF) den 1. september 2015 sp√łrgsm√•l 98 – SUU Alm. del 2014-15 (2. samling) – om der er “lighed i sundhed”, n√•r transk√łnnede kun kan f√• behandling i hovedstaden, til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der svarede 15. september 2015.

Sp√łrgsm√•l
Mener ministeren at det er ‚ÄĚlighed i sundhed‚ÄĚ samt at sikre borgerne en ensartet behandling n√•r transk√łnnede kun kan f√• behandling i hovedstaden?

Svar
Jeg har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, som har oplyst f√łlgende vedr√łrende godkendelse af specialfunktioner for voksne transk√łnnede p√• offentlige og private sygehuse:
‚ÄĚFor s√• vidt ang√•r regionernes sygehusv√¶sen eller privathospitaler og -klinikker, der √łnsker at varetage disse funktioner for offentlig betaling, vil de p√•g√¶ldende sygehuse og klinikker efter sundhedslovens ¬ß 208 skulle godkendes af Sundhedsstyrelsen til varetagelse af de p√•g√¶ldende specialfunktioner. Sundhedsstyrelsen har i g√¶ldende specialeplan godkendt h√łjt specialiserede funktioner vedr. transk√łnnede til varetagelse i specialet psykiatri ved Sexologisk Klinik p√• Psykiatrisk Center K√łbenhavn ved Rigshospitalet, samt i specialerne gyn√¶kologi-obstetrik og plastikkirurgi ved Rigshospitalet.

Specialfunktioner tildeles efter ans√łgning fra regioner og private sygehuse, jfr. ogs√• vejledning nr. 9053 af 27. januar 2014 vedr. udm√łntning af sundhedslovens ¬ß 208 om specialeplanl√¶gning. Sundhedsstyrelsen stiller grundl√¶ggende de samme krav til varetagelse af funktioner p√• offentlige og private sygehuse. Under g√¶ldende specialeplan har Sundhedsstyrelsen alene modtaget ans√łgninger vedr. varetagelse af specialfunktioner for transk√łnnede fra Region Hovedstaden, og derfor ikke haft grundlag for godkendelse af mere end √©t center til varetagelse af specialfunktioner for voksne transk√łnnede.

Sundhedsstyrelsen udsendte i juni 2015 reviderede specialevejledninger, som danner grundlag for en ny ans√łgningsproces, der har frist den 15. januar 2016. I ans√łgningsrunden kan regioner og privathospitaler ans√łge om varetagelse af de specialfunktioner, der er angivet i de nye specialevejledninger. Principielt vil andre end Region Hovedstaden kunne ans√łge om varetagelse af specialfunktioner for transk√łnnede, og Sundhedsstyrelsen vil i sin sagsbehandling vurdere, hvorvidt indkomne ans√łgninger opfylder kravene til multidisciplinl√¶rt samarbejde med deltagelse af relevante speciall√¶ger med s√¶rlige kompetencer. Sundhedsstyrelsen vurderer opfyldelse af krav til kvalitet i s√•vel den enkelte funktion p√• det enkelte sygehus som p√• tv√¶rs af landet og specialer, s√•ledes at der sikres s√•vel b√¶redygtige enheder som et landsd√¶kkende tilbud af den p√•g√¶ldende opgave p√• det √łnskede kvalitetsniveau.

Den indledende vurdering mhp. om der er grundlag for henvisning til Sexologisk Klinik kan varetages p√• hovedfunktionsniveau, f.eks. p√• lokal gyn√¶kologisk sygehusafdeling, hos en praktiserende speciall√¶ge i gyn√¶kologi eller hos egen l√¶ge. Iv√¶rks√¶ttelse af k√łnsmodificerende behandling foruds√¶tter dog den s√¶rlige ekspertise forankret i et fast multidisciplin√¶rt teamsamarbejde som pr√¶ciseret i Sundhedsstyrelsens vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede.

Opf√łlgningen, herunder varetagelse af vedligeholdende hormonbehandling, kan foreg√• p√• f.eks. lokal gyn√¶kologisk sygehusafdeling. Der er etableret samarbejde mellem Rigshospitalet og de gyn√¶kologiske afdelinger ved universitetshospitalerne i Odense og Aalborg vedr. varetagelse af denne opf√łlgning, hvilket Sundhedsstyrelsen finder meget hensigtsm√¶ssigt i forhold til at sikre geografisk d√¶kkende tilbud. Den sygehusafdeling, der varetager opf√łlgningen, skal bl.a. sikre relevant forebyggende indsats som f√łlge af k√łnsmodificerende behandling, herunder s√¶rligt fokus p√• risiko for hjertekarsygdom, knoglesk√łrhed og visse kr√¶ftformer (bryst, livmoderhals, √¶ggestokke, livmoder og prostata), hvor kontrol og forebyggende tiltag skal tilpasses den enkelte patient.‚ÄĚ

Sundhedsstyrelsen har vedr√łrende udredning og behandling af b√łrn og unge med k√łnsidentitetsproblemer oplyst f√łlgende:
‚ÄĚDanmark har hidtil ikke haft et specialiseret tilbud til b√łrn og unge med k√łnsidentitetsproblemer, ud over de r√•dgivende samtaler, som er blevet tilbudt ved Sexologisk Klinik til unge under 18 √•r. Med Sundhedsstyrelsens nye vejledning af 19. december 2014 er der √•bnet mulighed for etablering af nyt behandlingstilbud p√• h√łjt specialiseret niveau omfattende r√•dgivning, udredning, observation og eventuel hormonel behandling af b√łrn og unge under 18 √•r med k√łnsidentitetsproblemer, herunder mulighed for behandling i relevante tilf√¶lde med s√•kaldte ‚Äôstophormoner‚Äô. K√łnsidentitetsforstyrrelser hos b√łrn og unge er en sj√¶lden tilstand. Holland etablerede et tilbud i 1987 og har derefter oplevet en j√¶vn stigning til ca. 60-80 b√łrn og unge √•rligt. Erfaringerne fra udlandet viser blandt andet, at en del b√łrn og unge skifter mening mht. √łnsket om k√łnsskifte i forbindelse med puberteten. Samtidig er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at bl.a. stophormonbehandling kan v√¶re et relevant tilbud til udvalgte patienter, der herved f√•r ro til at afklaring af √łnsket om k√łnsskifte.

Ved oprettelsen af et specialiseret tilbud til b√łrn og unge med k√łnsidentitetsproblemer finder Sundhedsstyrelsen det v√¶sentligt, at der foretages systematisk erfaringsopsamling og dokumentation, ligesom internationalt samarbejde vil v√¶re vigtigt. Da der er tale om en kompleks tilstand med lav forekomst, stor kompleksitet og s√¶rlige krav til multidisciplin√¶rt samarbejde har Sundhedsstyrelsen vurderet, at der kun vil v√¶re grundlag for en enkelt h√łjt specialiseret multidisciplin√¶r funktion p√• omr√•det. Sundhedsstyrelsens indstilling fandt tilslutning p√• m√łde den 21. maj 2015 i Det R√•dgivende Udvalg for Specialeplanl√¶gning, der samtidigt tilsluttede sig, at der ikke blev √•bnet en separat ans√łgningsrunde for denne funktion. Sundhedsstyrelsen har efterf√łlgende godkendt en ans√łgning fra Region Hovedstaden vedr. varetagelse af specialfunktioner for b√łrn og unge med k√łnsidentitetsforstyrrelser ved Rigshospitalet i et tv√¶rfagligt samarbejde mellem specialerne b√łrne og ungdomspsykiatri, psykiatri, p√¶diatri og gyn√¶kologiobstetrik. Godkendelsesbrev blev fremsendt til Region Hovedstaden primo juni 2015, og Sundhedsstyrelsen har efterf√łlgende modtaget en implementeringsplan fra regionen, hvoraf det fremg√•r at man i l√łbet af 2015 vil begynde at modtage nogle f√• patienter.‚ÄĚ

Jeg henholder mig til Sundhedsstyrelsens udtalelse og vil herfra bl.a. fremhæve, at det er muligt at foretage den indledende vurdering af, om der er grundlag for henvisning til Sexologisk Klinik på hovedfunktionsniveau, f.eks. på lokal gynækologisk sygehusafdeling, hos en praktiserende speciallæge i gynækologi eller hos egen læge.

Derudover vil jeg fremh√¶ve, at opf√łlgningen, herunder varetagelse af vedligeholdende hormonbehandling, kan foreg√• p√• eksempelvis en lokal gyn√¶kologisk sygehusafdeling, og at der er etableret et samarbejde mellem Rigshospitalet og de gyn√¶kologiske afdelinger ved universitetshospitalerne i Odense og Aalborg vedr√łrende varetagelse af denne opf√łlgning.

Jeg er enig med Sundhedsstyrelsen i, at etableringen af dette samarbejde er meget hensigtsmæssigt i forhold til at sikre geografisk dækkende tilbud.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Folketinget, Lovsekretariatet stillede den 31. august 2015 efter √łnske fra Liselott Blixt (DF) ‚Äď Alm. del 2014-15 (2. samling) ‚Äď ¬ß 20 sp√łrgsm√•l S 97, der var enslydende med ovenn√¶vnte, men som er ubesvaret/tilbagetrukket.