Spgsm. 99 den 1. september 2015, om at overflytte en del af Sexologisk Kliniks kompetence til Jylland. Svar den 15. september 2015.

Vist 167 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede efter ønske fra Liselott Blixt (DF) den 1. september 2015 spørgsmĂĽl 99 – SUU Alm. del 2014-15 (2. samling) – om at overflytte en del af Sexologisk Kliniks kompetence til Jylland, til sundheds- og ĂŚldreminister, Sophie Løhde (V), der svarede 15. september 2015.

Spørgsmül
”Vil ministeren se på, om det var muligt at overflytte en del af sexologisk kliniks kompetence til en afdeling/klinik i Jylland, så man får samme mulighed for hjælp vest for Storbælt?”

Svar
Der henvises til min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 98 (alm. del) fra Sundheds- og Ældreudvalget, hvoraf det bl.a. fremgår, at der etableret et samarbejde mellem Rigshospitalet og de gynækologiske afdelinger ved universitetshospitalerne i Odense og Aalborg vedrørende varetagelse af opfølgning på iværksat kønsmodificerende behandling, herunder vedligeholdende hormonbehandling.

Jeg er som anført i denne besvarelse enig med Sundhedsstyrelsen i, at etableringen af dette samarbejde er meget hensigtsmÌssigt i forhold til at sikre geografisk dÌkkende tilbud.

Med venlig hilsen
Sophie Løhde

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Folketinget, Lovsekretariatet stillede den 1. september 2015 efter ønske fra Liselott Blixt (DF) – Alm. del 2014-15 (2. samling) – § 20 spørgsmål 98, der var enslydende med ovennævnte, men som er ubesvaret/tilbagetrukket.