Spgsm E-002442/2011 af 7. marts 2011 om at tildele midler til organisationer, der arbejder for transk√łnnedes ligestilling.

Vist 74 gange.
Europaparlamentsmedlemmer stillede den 7. marts 2011 sp√łrgsm√•l til EU-Kommissionen – E-002442/2011 – om Kommissionen vil tildele √łrem√¶rkede midler til organisationer, der arbejder for transseksuelles ligestilling og grundl√¶ggende rettigheder. Svar den 29. april 2011.

Sp√łrgsm√•l
Den Europ√¶iske Domstols dom i sagen P mod S og Cornwall County Council – C-13/94 – i 1996 stadf√¶stede, at princippet om ligebehandling af kvinder og m√¶nd som nedf√¶ldet i “[direktiv 76/207/E√ėF er] [1] til hinder for afskedigelse af en transseksuel p√• grund af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte”. Siden da er denne afg√łrelse blevet inkluderet som et afg√łrende princip inden for rammerne af direktivet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med varer og tjenesteydelser – 2004/113/EF, EUT L 373 af 21.12.2004 – betragtning 3 i det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv – 2006/54/EF, EUT L 204 af 26.7.2006 – og har givet retningslinjer for inkludering af k√łnsidentitet i EU’s strategi for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd for 2010-2015.

Trods ovenn√¶vnte lovgivningsm√¶ssige rammer er transseksuelle [2] dog fortsat en af de samfundsgrupper, der oplever mest diskrimination i EU. I sin rapport fra 2010 om homofobi, transfobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet skrev Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder, at selv om der foreligger dokumentation for, at der sker (omend langsom) fremgang hen imod st√łrre forst√•else af emner vedr√łrende k√łnsidentitet, medf√łrer dette ikke n√łdvendigvis forbedringer for transseksuelles position. De forbliver en marginaliseret og forfulgt gruppe, som i stort omfang oplever stigmatisering, udelukkelse og vold (s. 13).

Vil Kommissionen tildele √łrem√¶rkede midler til organisationer, der arbejder for transseksuelles ligestilling og grundl√¶ggende rettigheder, som en del af den nuv√¶rende og fremtidige Progresspulje?

Vil Kommissionen tildele midler til projekter og tiltag til fremme af transseksuelles ligestilling på nationalt niveau?

Svar
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Viviane Reding.
Kommissionen anerkender vigtigheden af at st√łtte indsatsen for at fremme transseksuelles ligestilling. Som det fremg√•r af strategien for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd 2010-2015(1), vil de s√¶rlige aspekter vedr√łrende k√łnsdiskrimination i relation til k√łnsidentitet blive unders√łgt.

Kommissionen har via programmet Progress tildelt midler til afholdelse af l√łbende omkostninger og driftsomkostninger i den europ√¶iske afdeling af den internationale sammenslutning af b√łsser og lesbiske (ILGA). Det har givet ILGA mulighed for at udvikle visse aktiviteter til st√łtte for transseksuelles rettigheder og v√¶re med til at styrke kapaciteten i civilsamfundsorganisationer, der fremmer transseksuelles rettigheder.

Kommissionen iv√¶rksatte for nylig en unders√łgelse om forskelsbehandling af transseksuelle og personer med begge k√łn (intersex) p√• grund af k√łn, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk. N√•r resultaterne af denne unders√łgelse foreligger, vil Kommissionen vurdere, hvilke skridt der b√łr tages.

Noter ved Tina Thranesen.
  1. [Retur] Direktiv 76/207/E√ėF er sammen med andre direktiver sammenskrevet i direktiv 2006/54/EF.
  2. [Retur] I Europa-Parlamentets overs√¶ttelse til dansk er ordet “transgender” fejlagtigt oversat til “transseksuelle”. I den originale engelske tekst i s√•vel sp√łrgsm√•let som svaret bruges ordet “transgender”, hvilket korrekt overs√¶ttes til “transk√łnnet eller transperson”.

Sp√łrgsm√•let p√• dansk p√• EU-parlamentets hjemmeside.
Svaret på danskpå EU-parlamentets hjemmeside.
Sp√łrgsm√•let p√• engelsk p√• EU-parlamentets hjemmeside.
Svaret på engelsk på EU-parlamentets hjemmeside.