§ 20-spgsm. S 2495 af 28. juni 2010 om vold og diskrimination mod lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder. Svar 9. juli 2010.

Vist 139 gange.
Den 28. juni 2010 stillede Mogens Jensen (S) ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 2495 – Samling: 2009-10 – om lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder er s√¶rligt udsatte for vold og genstand for omfattende diskrimination til justitsminister, Lars Barfoed (KF), der svarede den 9. juli 2010.

Sp√łrgsm√•let
Er ministeren enig i, at lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder er s√¶rligt udsatte for vold og genstand for omfattende diskrimination i mange medlemsstater i Europar√•det, og i at hvis de skal kunne opn√• beskyttelse under konventionens ikkediskriminationsbestemmelse, er det vigtigt, at seksuel orientering og k√łnsidentitet omtales direkte i teksten, og er ministeren endvidere enig i, at det samme g√¶lder for handicappede kvinder og kvindelige migranter og flygtninge?

Svar
Justitsministeriet har ikke kendskab til statistisk materiale, der kan belyse, om lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder er særligt udsatte for vold og genstand for omfattende diskrimination i mange medlemsstater i Europarådet.

Denne del af sp√łrgsm√•let kan derfor kun besvares fyldestg√łrende, hvis der til brug for besvarelsen s√łges indhentet oplysninger herom, og kan derfor ikke besvares inden for de rammer, der g√¶lder for S-sp√łrgsm√•l, jf. herved Folketingets Forretningsorden ¬ß 20, stk. 1 og 2, som senest affattet ved Folketingsbeslutning nr. 167 af 1. juni 2007.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.