Sp√łrgsm√•l 17 af 18. august 2023 om det er lovligt at omsk√¶re en biologisk f√łdt pige efter dennes juridisks k√łnskifte til dreng. Svar 14. september 2023.

Vist 96 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 18. august 2023 sp√łrgsm√•l nr. 17 – Alm. del. Samling: 2022-23 (2. samling) – efter √łnske fra Mikkel Bj√łrn om det er lovligt at omsk√¶re en biologisk f√łdt pige efter dennes juridiske k√łnskifte til dreng til indenrigs- og sundhedsminister Sophie L√łhde (V), der svarede den 14. september 2023..

Sp√łrgsm√•l
Hvis en biologisk f√łdt pige juridisk skifter k√łn til dreng, er det s√• lovligt at omsk√¶re vedkommende, der juridisk set vel i s√• fald har mandlige k√łnsorganer og dermed ikke er beskyttet af straffelovens ¬ß 245a?

Svar
Det fremg√•r af straffelovens ¬ß 245 a, at den, der ved legemsangreb med eller uden samtykke bortsk√¶rer eller p√• anden m√•de fjerner kvindelige ydre k√łnsorganer helt eller delvis, straffes med f√¶ngsel indtil 6 √•r.

I s√¶rlige tilf√¶lde vil bortsk√¶ring ikke v√¶re strafbar. Dette g√¶lder if√łlge bem√¶rkningerne til bestemmelsen, hvis der er tale om en l√¶geligt begrundet bortsk√¶ring, f.eks. i forbindelse med en f√łdsel eller k√łnsskifteoperation.

Et juridisk k√łnsskifte indeb√¶rer ikke n√łdvendigvis en samtidig k√łnsskifteoperation, og en kvinde, der juridisk skifter k√łn, vil s√•ledes fortsat have kvindelige k√łnsorganer.
Bortskæring heraf vil være omfattet af straffelovens § 245a, med mindre der er tale om lægeligt begrundet bortskæring.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.