Spgsm. 1042 af 29. marts 2021 om n√łdvendige kompetencer til at udf√łre h√łjtspecialiseret phalloplastik. Svar 28. maj 2021.

Vist 152 gange.

Sundhedsudvalget stillede den 29. marts 2021 sp√łrgsmm√•l nr. 1042 – Alm. del. Samling: 2020-21 – efter √łnske fra Ellen Trane N√łrby (V) til sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der svarede den 28. maj 2021.
Den i sp√łrgsm√•let n√¶vnte Simon er Simon Gjerl√łv, hvilket fremg√•r af artiklen.

Sp√łrgsm√•l
Hvad anser ministeren som v√¶rende kompetencer nok for at udf√łre det h√łjtspecialiseret indgreb, som phalloplastik er, og hvor ofte skal man som kirurg operere for at kompetencerne vedligeholdes i specialkirurgi, jf. artiklen ‚ÄĚK√łnsskifteoperationer gik galt: Simons penis gik i stykker‚ÄĚ fra Ekstrabladet.dk den 22. marts 2021?

Svar
Ministeriet har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Region Hovedstaden, som oplyser f√łlgende:

‚ÄĚRegionen kan oplyse, at det er l√¶ger, som har gennemg√•et relevant specialuddannelse, der udf√łrer de omtalte indgreb. Rigshospitalets speciall√¶ger benytter mikrokirurgisk teknik til falloplastikker. Teknikken benyttes bredt p√• Afdeling for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling p√• Rigshospitalet til mange rekonstruktive operationer og udf√łres derfor flere gange ugentligt. Det betyder, at speciall√¶gerne er fuldt fortrolige med denne teknik.

Sundhedsstyrelsen f√łrer tilsyn med omr√•det og har i den nationale specialeplan godkendt, at Rigshospitalet har tilstr√¶kkelige kompetencer til at varetage den h√łjt specialiserede funktion.‚ÄĚ

Ministeriet har desuden indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som blandt andet oplyser f√łlgende:

‚ÄĚAng√•ende krav til faglighed:
./. Sundhedsstyrelsen godkendte Rigshospitalet til at varetage fallosplastikoperationer i 2017. Som f√łlge af godkendelse er Rigshospitalet forpligtet til at leve op til en r√¶kke sundhedsfaglige kernekrav ifm. varetagelse af specialfunktioner jf. ‚ÄôSpecialeplanl√¶gning ‚Äď begreber, principper og krav‚Äô (bilag 1). Disse krav omfatter bl.a. kapacitet og robusthed, aktivitet, erfaring og ekspertise, som samtidig betyder, at sygehuse, der varetager en specialfunktion, skal have tilstr√¶kkelig aktivitet til at opn√•, vedligeholde og udvikle de relevante sundhedspersoners erfaring.

./. Foruden reguleringen via styrelsens specialeplan, skal behandlingstilbuddet f√łlge ‚ÄôVejledning af nr. 9658 af 16-08-2018 om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚Äô (bilag 2 [1]). Denne vejledning beskriver og fastl√¶gger rammerne for den samlede sundhedsfaglige indsats i relation til k√łnsidentitetsforhold, herunder krav til k√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganer. Det fremg√•r desuden af vejledningen, at behandling b√łr varetages i overensstemmelse med nationale og internationale retningslinjer.‚ÄĚ

Sundhedsstyrelsen oplyser endvidere f√łlgende:

‚ÄĚAng√•ende patientvolumen og status p√• venteliste:
Sundhedsstyrelsen har en √•rlig opf√łlgning p√• specialeplanen, hvor styrelsen i dialog med regionerne identificerer omr√•der, hvor der kan v√¶re problemer knyttet til varetagelsen af specialfunktioner. Dertil har styrelsen for enkelte omr√•der et s√¶rligt fokus, hvilket fx kan g√łre sig g√¶ldende i forbindelse med at en funktion er hjemtaget og tilbuddet skal opbygges. Her kan vi i styrelsen bl.a. v√¶lge at udbede os regelm√¶ssigeredeg√łrelser for funktionen og/eller at afholde statusm√łder. Sundhedsstyrelsen har l√łbende v√¶ret i dialog med Rigshospitalet og Region Hovedstaden i forhold til varetagelsen af falloskirurgi p√• den baggrund.

Jf. Sundhedsstyrelsens vejledning ‚ÄôSundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚Äô (bilag 2 [2]), b√łr k√łnsmodificerende kirurgi tilbydes inden for rimelige tidsfrister, da detat have et k√łnsligt ubehag kan v√¶re forbundet med en betydelig p√•virkning af den enkeltes livssituation, og at den enkelte kan have haft lange udrednings- og behandlingsforl√łb.

Ved m√łde med Region Hovedstaden og Rigshospitalet den 10. september 2020 fik Sundhedsstyrelsen oplyst, at der siden 2017 er foretaget fallosplastikoperationer p√• 3 personer p√• Rigshospitalet, alle med tildannelse af forl√¶nget urinr√łr. Heraf blev en operation udf√łrt i 2017 og to blev udf√łrt i 2018.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at 3 operationer generelt er for f√• mhp. at opbygge og vedligeholde den faglige ekspertise, hvorfor styrelsen ved m√łdet 10. september 2020 bad Region Hovedstaden og Rigshospitalet leve op til deres forpligtelse til at varetage operationerne samt at f√• afviklet den aktuelle venteliste samt sikre acceptabel ventetid for fremtidige patienter.

Ved m√łdet understregede styrelsen ligeledes over for Region Hovedstaden og Rigshospitalet, at aktivitet er en foruds√¶tning for at opretholde Sundhedsstyrelsens godkendelse. Det blev endvidere aftalt, at ventelisten til falloskirurgi skal afvikles hurtigst muligt, og at behandlingen generelt b√łr tilbydes inden for en rimelig ventetid. Sundhedsstyrelsen har siden anmodet Region Hovedstaden om status for varetagelsen og nedbringelsen af ventelisten, og det er her blevet oplyst at der har v√¶ret kontakt til alle patienter p√• venteliste og at f√łrste operation er planlagt i primo 2021. Det er desuden aftalt med Region Hovedstaden og Rigshospitalet, at der f√łlges op p√• varetagelsen af falloskirurgien ved n√¶ste statusm√łde for sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitet, som forventes afholdt juni 2021.

Sundhedsstyrelsen bem√¶rker desuden, at styrelsen i samarbejde med en faglig arbejdsgruppe med relevante fagpersoner fra hele landet er i gang med at udarbejde en visitationsretningslinje for √łvre og nedre k√łnsmodificerende kirurgi. Visitationsretningslinjen skal fungere som et redskab til l√¶gerne i forbindelse med indikationsstilling, vurdering af kontraindikationer og komplikationsrisici ved de enkelte indgreb.
Endvidere vil retningslinjen beskrive de organisatoriske rammer i forbindelse med udredning og henvisning til k√łnsmodificerende kirurgi. Arbejdet forventes afsluttet medio 2021.

Jeg kan henholde mig til Region Hovedstadens og Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke

* * *
Bilag
 1. [Retur] Specialeplanl√¶gning ‚Äď begreber, principper og krav.
  1. Bilaget (Specialeplanl√¶gning ‚Äď begreber, principper og krav) i pdf-format hos Folketinget.
  2. Omtale af “Specialeplanl√¶gning ‚Äď begreber, principper og krav” hos Sundhedsstyrelsen.
  3. Bilaget (Specialeplanlægning – begreber, principper og krav) i pdf-format hos Sundhedsstyrelsen.
 2. [Retur [1]] [Retur [2]] Vejledning af nr. 9658 af 16-08-2018 om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold.
  1. Bilaget (Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold) i pdf-format hos Folketinget.
  2. Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold hos Vidensbanken.

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.