Spgsm. 1048 af 29. marts 2021 om antal phalloplastikoperationer i Danmark i forhold til i udlandet. Svar 28. maj 2021.

Vist 35 gange.

Sundhedsudvalget stillede den 29. marts 2021 spørgsmĂĽl nr. 1048 – Alm. del. Samling: 2020-21 – efter ønske fra Ellen Trane Nørby (V) om antal phalloplastikoperationer i Danmark i forhold til i udlandet til sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der svarede den 28. maj 2021.

Spørgsmül
Da phalloplastik var en mulighed i Danmark, mente man, at transkønnede patienter minimum skulle gennemgå 5-8 indgreb, for at gennemføre en phalloplastik. Hvordan kan det være, når man i udlandet (hos førende kirurger) max har patienten på operationsbordet 3-4 gange, hvor den 4. gang oftest kun er for kosmetiske rettelser, jf. artiklen ”Kønsskifteoperationer gik galt: Simons penis gik i stykker” fra Ekstrabladet.dk den 22. marts 2021? [1]

Svar
Ministeriet har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Region Hovedstaden, som oplyser følgende:

”Regionen kan oplyse, at falloplastik uden urinrørsforlængelse stadig tilbydes på Rigshospitalet. Regionen går ud fra, at spørgsmålet relaterer sig til den nylige beslutning om ikke længere at tilbyde falloplastik med urinrørsforlængelse begrundet i det store omfang af komplikationer, der relaterer sig til indgrebet.

Antallet af indgreb varierer fra patient til patient og er således individuelt for det enkelte behandlingsforløb. Derudover kan forskellige behandlingsstrategier på hospitalerne være en faktor i forhold til antallet af indgreb. For eksempel er det muligt at samle flere indgreb i et, dog med en øget risiko for komplikationer som konsekvens.”

Ministeriet har desuden indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som blandt andet oplyser følgende:

”Generelt kan Sundhedsstyrelsens oplyse, at fallosplastikoperationer, herunder særligt fallosplastikoperationer med forlængelse af urinrør er komplicerede operationer kendetegnet ved en høj komplikationsrate, både nationalt og internationalt er der tale om kirurgi med meget høj komplikationsrate, hvor der hyppigt er behov for reoperationer.”

Sundhedsstyrelsen oplyser endvidere følgende:

”Rigshospitalet har oplyst, at der er en samlet komplikationsrate på omkring 40-50% ved fallosplastikoperationer foretaget i Gent, og dette er svarende til den komplikationsrate der er set ved operationer her i landet og i international faglitteraturen.
Rigshospitalet har i forbindelse status for varetagelsen af fallosplastikoperationer i Region Hovedstaden, informeret Sundhedsstyrelsen om, at de på baggrund af de mange og alvorlige komplikationer, der er ses ved fallosplastikoperationer, specielt relateret til urinrørsforlængelsen, på nuværende tidspunkt, vurderer at komplikationsraten ved fallosplastikoperationer med urinrørsforlængelse ikke er lægefagligt acceptabel, hverken i Danmark eller udlandet.”

Jeg kan henholde mig til Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsens oplysninger. Jeg kan desuden henvise til mit svar pĂĽ SUU alm. del. spm. 1046.

Med venlig hilsen
Magnus Heunicke

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Ekstra Bladets artikel af 22. marts 2021 drejer sig om Simon Gjerløv.
    Artiklen indledes med overskriften:
    Kønsskifteoperationer gik galt:
    Simons penis gik i stykker
    Simon Gjerløv har gennemgĂĽet 20 kønsskifteoperationer og er alligevel ikke fĂŚrdigbehandlet – han kalder forholdene pĂĽ Rigshospitalet uforsvarlige.