Navnebekendtgørelsen. BEK nr.359 af 22/03/2022.
Bekendtgørelse om navne (Navnebekendtgørelsen) - BEK nr. 359 af 22/03/2022 - er udstedt i medfør af af navneloven. Navnebekendtgørelsen hører under Social- og Indenrigsministeriet. Bekendtgørelsen indeholder ikke noget om transpersoners navneforhold. IkrafttrÌdelse m.v. § 23. Bekendtgørelsen trÌder i ...
Vis forekomsten