Fra mand til kvinde: Lili Elbes bekendelser
Niels Hoyer, der har redigeret bogen, indleder den med følgende ord: "Ifølge Lili Elbes sidste Vilje har jeg samlet hendes Optegnelser her i denne bog. Det er et sandfÌrdiget, menneskeligt Dokument om en rystende, menneskelig Tragedie, der ligger udenfor alle tilvante Forestillinger. Den LÌge, hvis dristige ...
Vis forekomsten