Trans - et nyt socialfagligt videns- og indsatsomr√•de? - En socialkonstruktivistisk analyse af m√łdet mellem K√łbenhavns Kommune og byens transk√łnnede borgere. 21. december 2011.
Den 21. december 2011 afleverede Anne Foged og Jan E. K. Pedersen deres balchelorprojekt om "de udfordringer K√łbenhavns transk√łnnede befolkning lever med". Herunder gengives starten af afsnit 1 "Indledning", afsnit 5 "Konklusion" og afsnit 6 "Forslag til social indsats". 1 Indledning "Trans, hvad for noget?" ...
Vis forekomsten